Filtry výběrů dat

Vyfiltrujte a upravte údaje ve výběru dat.

Pomocí filtrů určíte, jaká data bude výběr dat obsahovat. Filtry můžete použít například k tomu, abyste vyloučili návštěvnost z určitých IP adres, zahrnuli pouze data z určitých subdomén či adresářů nebo konvertovali dynamické URL stránek na čitelné textové řetězce.

Ke správě filtrů potřebujete mít oprávnění pro úpravy na úrovni účtu. Další informace naleznete v článku Vytvoření a správa filtrů výběru dat.

Obsah tohoto článku:

Video se stručným přehledem

Nastavení základních filtrů

Toto video je součástí kurzu Základy analýzy dat z Akademie Analytics. Celý kurz naleznete na adrese http://analyticsacademy.withgoogle.com.

Předdefinované filtry

 • Vyloučit/zahrnout provoz pouze z domény ISP: Tento filtr slouží k vyloučení/zahrnutí pouze provozu z určité domény, například od určitého ISP nebo firemní sítě.

  Když zadáváte název domény, vynechejte označení hostitelského serveru (např. uveďte example.com, ne www.example.com).

 • Vyloučit/zahrnout provoz pouze z IP adres: Tento filtr slouží k vyloučení/zahrnutí pouze kliknutí z určité zdrojové IP adresy.

  Pomocí možností které začínajíkteré končí můžete vyfiltrovat jednoduchý rozsah adres.

  Chcete-li vyfiltrovat komplexnější rozsah adres, použijte vlastní filtr, kterým vyloučíte/zahrnete IP adresu, a zadejte regulární výraz, který poslouží jako vzor filtru. Příklad použití regulárního výrazu.

 • Vyloučit/zahrnout pouze provoz v podadresářích: Tento filtr slouží k vyloučení/zahrnutí pouze provozu v konkrétním podadresáři (například /motocykly nebo /napoveda/obsah/faq).
 • Vyloučit/zahrnout pouze provoz pro určitý název hostitele: Tento filtr slouží k vyloučení/zahrnutí pouze provozu pro určitý název hostitele (například sales.example.com nebo support.example.com).

Vlastní filtry:

 • Vyloučit: Tento typ filtru vyloučí řádky souboru protokolu (požadavky na server), které odpovídají vzoru filtru. Veškerý obsah shodných řádků je ignorován: například filtr, který vylučuje prohlížeč Chrome, vyloučí také všechny ostatní informace v daném řádku protokolu, například informace o návštěvníkovi, trase, odkazující stránce a doméně.
 • Zahrnout: Tento typ filtru zahrne řádky souboru protokolu (požadavky na server), které odpovídají vzoru filtru. Všechny neodpovídající položky budou ignorovány a v přehledech nebudou k dispozici žádné údaje z těchto položek.
 • Velká/malá písmena: Převádí veškerý obsah pole na velká či malá písmena. Tyto filtry mají vliv jen na písmena, zvláštních znaků a číslic se nedotknou.
 • Najít a nahradit: Jedná se jednoduchý filtr, pomocí kterého můžete v nějakém poli hledat určitý vzor a nahrazovat ho něčím jiným.
 • Pokročilé: Tento typ filtru umožňuje vytvořit nové pole z jednoho nebo dvou jiných polí. Filtrovací systém použije výrazy ze dvou polí Extrahovat a potom vytvoří třetí pole pomocí výrazu Konstruktor. Další informace získáte v části Rozšířené filtry.

Běžná využití pro filtry

Některé možné způsoby použití filtrů:

 • Vyloučení interního provozu z přehledů
  Chcete-li z přehledů vyloučit interní návštěvnost (například návštěvnost z firemního intranetu), můžete nastavit filtr, který identifikuje všechny požadované IP adresy.
 • Přehledy aktivity v konkrétních adresářích
  Chcete-li sledovat aktivitu v určitém adresáři, můžete nastavit zahrnující filtr, který identifikuje pouze požadovaný adresář.
  Zajímá-li vás aktivita ve všech adresářích, vyjma jednoho konkrétního, použijete naopak vylučující filtr, který určí daný adresář.
 • Měření subdomén v samostatných výběrech dat
  Chcete-li měřit www.example.com a současně i help.example.cominfo.example.com, vytvořte samostatné výběry dat a poté použijte zahrnující filtr, který identifikuje požadovanou subdoménu.

Omezení filtrů

Filtry výběrů dat mají tato omezení a úskalí:

 • Filtry jsou destruktivní. Při filtrování příchozích požadavků na server dojde k trvalému zahrnutí, vyloučení nebo změně těchto požadavků v daném výběru dat, v závislosti na typu filtru. Proto byste si VŽDY měli uchovávat i nefiltrovaný výběr dat, abyste měli k dispozici úplný soubor dat.
 • Aplikování filtrů na údaje trvá až 24 hodin.
 • Aby mohl být na daný požadavek aplikován filtr, musí pole zadaná ve filtru existovat i v požadavku na server a nesmí mít hodnotu null. Pokud například filtrujete na základě názvu hostitele, ale požadavek na server toto pole neobsahuje (třeba byl požadavek poslán přes Protokol měření a daný požadavek neobsahuje parametr &dh), budou všechny filtry aplikované na název hostitele ignorovány a požadavek na server bude zpracován jako bez filtru.
 • Filtry představují objekty na úrovni účtu. Pokud upravíte filtr na úrovni výběru dat, měníte současně filtr na úrovni účtu a změna se dotkne i všech ostatních výběrů dat, které daný filtr používají. Pokud chcete upravit filtr, který využívá více výběrů dat, pouze u jednoho z výběrů dat, vytvořte nový filtr a použijte jej pouze u daného výběru dat.
 • Filtry se uplatní až po zpracování dat. Filtr, kterým byste změnili rozsah dimenzí, vytvořit nelze.
 • Filtry nelze použít na dimenze na úrovni produktu naplňované importovanými daty. Můžete sice vytvořit filtr na základě dimenzí na úrovni produktu, ale pokud jsou tyto dimenze naplňovány importovanými daty, nebude mít filtr na data žádný vliv.

Než filtry použijete na příchozí údaje, můžete ověřením zjistit, jestli fungují podle předpokladů.

Přečtěte si, jak vytvořit a spravovat filtry výběrů dat.

Další informace o typech filtrů.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?