[UA] Sobre els filtres de visualització

Filtrar i modificar les dades d'una visualització
Aquest article explica com podeu filtrar i modificar les visualitzacions a Universal Analytics. Per obtenir informació sobre els filtres de dades a Google Analytics 4, aneu a [GA4] Filtres de dades.

Els filtres us permeten limitar o modificar les dades d'una visualització. Podeu utilitzar-los, per exemple, per excloure el trànsit provinent de determinades adreces IP, per incloure només les dades de subdominis o directoris concrets, o bé per convertir URL de pàgines dinàmiques en cadenes de text llegible.

Cal tenir la funció d'editor al nivell de compte per gestionar els filtres. Consulteu la pàgina Crear i gestionar filtres de visualització per obtenir més informació.

Contingut d'aquest article:

Filtres predefinits

 • Exclou/Inclou només trànsit provinent del domini del proveïdor d'Internet: utilitzeu aquest filtre per excloure o incloure només el trànsit provinent d'un domini específic, com ara d'un proveïdor d'Internet o d'una xarxa d'empresa.

  En indicar el nom del domini, no hi inclogueu l'etiqueta del servidor amfitrió (p. ex., escriviu example.com en comptes de www.example.com).

 • Exclou/Inclou només trànsit provinent de les adreces IP: utilitzeu aquest filtre per excloure o incloure només els clics provinents d'una determinada adreça IP font.

  Podeu filtrar un interval d'adreces senzill amb les opcions que comença per o que acaba en.

  Si voleu que el filtre inclogui un ventall més complex d'adreces, utilitzeu un filtre personalitzat Exclou/Inclou amb l'adreça IP i especifiqueu una expressió regular al camp Patró de filtre. Vegeu un exemple d'expressió regular.

 • Exclou/Inclou només trànsit als subdirectoris: utilitzeu aquest filtre per excloure o incloure només el trànsit que rep un subdirectori concret (p. ex., /motocicletes o /ajuda/contingut/preguntes_frequents).
 • Exclou/Inclou només trànsit al nom d'amfitrió: utilitzeu aquest filtre per excloure o incloure només el trànsit que rep un nom d'amfitrió concret (p. ex., vendes.example.com o assistencia.example.com).

Filtres personalitzats:

 • Exclou: aquest tipus de filtre exclou línies de fitxer de registre (peticions de fitxer) que coincideixen amb el patró del filtre. Les línies coincidents s’ignoren completament; per exemple, un filtre que exclou Chrome també exclou la resta de la informació d'aquesta línia del registre, com ara el visitant, el camí, la referència o la informació del domini.
 • Inclou: aquest tipus de filtre inclou línies de fitxer de registre (peticions de fitxer) que coincideixen amb el patró del filtre. S'ometen totes les peticions de fitxer no coincidents, les dades de les quals no estaran disponibles als informes.
 • Minúscules/Majúscules: converteixen el contingut del camp en majúscules o minúscules. Aquests filtres només afecten les lletres i no modifiquen els caràcters especials ni les xifres.
 • Cerca i substitueix: aquest és un filtre senzill que podeu utilitzar per cercar un patró en un camp i substituir-lo per una forma alternativa.
 • Avançat: aquest tipus de filtre us permet crear un camp a partir d'un o de dos altres camps. El motor de filtratge aplica les expressions dels dos camps Extreu als camps especificats i, tot seguit, crea un tercer camp amb l'expressió "Constructor". Per obtenir més informació, llegiu Filtres avançats.

Usos habituals dels filtres

A continuació, us indiquem alguns dels usos que poden tenir els filtres:

 • Excloure el trànsit intern dels informes
  Si voleu excloure el trànsit intern dels informes (com ara el de la intranet de l'empresa), podeu configurar un filtre que identifiqui totes les adreces IP que voleu excloure.
 • Registrar l'activitat que té lloc en directoris concrets
  Si voleu registrar l'activitat que té lloc en un directori concret, configureu un filtre d'inclusió que identifiqui només aquest directori.
  Si voleu registrar l'activitat que té lloc en tots els directoris menys un de concret, configureu un filtre d'exclusió que identifiqui només aquest directori.
 • Fer un seguiment de subdominis en visualitzacions separades
  Si voleu fer un seguiment de www.example.com, d'help.example.com i d'info.example.com, creeu una visualització separada per a cadascun i utilitzeu un filtre d'inclusió que identifiqui només el subdirectori especificat.

Limitacions dels filtres

Els filtres de visualització estan subjectes als límits i als advertiments següents:

 • Els filtres són destructius. Si filtreu les peticions de fitxer entrants, aquestes peticions s'inclouen, s'exclouen o es modifiquen de manera permanent, en funció del tipus de filtre, a la visualització corresponent. Per tant, és important conservar SEMPRE una visualització sense filtrar de les dades, de manera que pugueu consultar el conjunt de dades complet quan ho necessiteu.
 • Els filtres poden tardar fins a 24 hores a aplicar-se a les dades.
 • Per tal que un filtre s'apliqui a una petició de fitxer, els camps especificats en aquest filtre han d'existir a la petició de pitxer i no poden ser nuls. Per exemple, si filtreu per Nom d'amfitrió però la petició de fitxer no conté aquest camp (potser perquè s'ha enviat mitjançant Measurement Protocol i la sol·licitud no tenia el paràmetre &dh), els filtres que actuïn segons el camp Nom d'amfitrió s'ignoraran i la petició de fitxer es processarà com si no hi hagués cap filtre.
 • Els filtres són objectes del nivell de compte. Si editeu un filtre al nivell de visualització, també es modificarà al nivell de compte, i el canvi afectarà qualsevol altra visualització que utilitzi aquest filtre. Si voleu personalitzar només una instància d'un filtre existent que s'utilitzi en diverses visualitzacions, creeu un altre filtre i apliqueu-lo només a la visualització en concret.
 • Els filtres s'apliquen un cop s'han processat les dades. No podeu crear un filtre per canviar l'abast de les dimensions.
 • Els filtres no s'apliquen a les dimensions amb l'abast de producte que s'emplenen mitjançant la importació de dades. Tot i que podeu crear un filtre basat en les dimensions amb l'abast de producte, si aquestes dimensions s'emplenen per mitjà de dades importades, les dades en qüestió no es veuran afectades pel filtre.

Feu servir la verificació de filtres per assegurar-vos que el rendiment dels filtres sigui l'esperat abans d'aplicar-los a les dades entrants.

Obteniu informació sobre com es poden crear i gestionar filtres de visualització.

Obteniu informació sobre els tipus de filtres.

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
true
Trieu un itinerari d'aprenentatge propi

Consulteu google.com/analytics/learn, un recurs nou per ajudar-vos a treure el màxim profit de Google Analytics 4. El lloc web nou inclou vídeos, articles i fluxos guiats, i proporciona enllaços a Discord, al blog, al canal de YouTube i al repository de GitHub de Google Analytics.

Comenceu a aprendre avui mateix!

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
14241581788440354300
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true