Sobre els filtres de les visualitzacions

Filtreu i modifiqueu les dades d'una visualització.

Els filtres us permeten limitar o modificar les dades d'una visualització. Podeu utilitzar-los, per exemple, per excloure el trànsit de determinades adreces IP, per incloure només les dades de subdominis o directoris concrets, o bé per convertir URLs de pàgines dinàmiques en cadenes de text llegible.

Necessiteu permís d'edició al compte per gestionar els filtres. Consulteu la pàgina Crear i gestionar filtres de visualitzacions per obtenir més informació.

Contingut d'aquest article:

Vídeo de descripció general

Configurar els filtres bàsics

Aquest vídeo forma part del curs Conceptes bàsics d'anàlisi digital de l'Acadèmia d'Analytics. Vegeu el curs complet a http://analyticsacademy.withgoogle.com.

Filtres predefinits

 • Exclou/Inclou només trànsit provinent del domini d'ISP: utilitzeu aquest filtre per excloure o incloure només el trànsit d'un domini específic, com ara d'un ISP o d'una xarxa d'empresa.

  En indicar el nom del domini, no hi inclogueu l'etiqueta del servidor amfitrió (p. ex., escriviu example.com en comptes de www.example.com).

 • Exclou/Inclou només trànsit de les adreces IP: utilitzeu aquest filtre per excloure o incloure només els clics d'una determinada adreça IP font.

  Podeu filtrar un interval d'adreces senzill amb les opcions que comença per o que acaba en.

  Si voleu que el filtre inclogui un ventall més complex d'adreces, utilitzeu un filtre personalitzat Exclou o Inclou, seleccioneu Adreça IP i especifiqueu una expressió regular al camp Patró de filtre. Vegeu un exemple d'expressió regular.

 • Exclou/Inclou només trànsit als subdirectoris: utilitzeu aquest filtre per excloure o incloure només el trànsit que rep un subdirectori concret (p. ex., /motocicletes o /ajuda/contingut/preguntes_frequents).
 • Exclou/Inclou només trànsit al nom d'amfitrió: utilitzeu aquest filtre per excloure o incloure només el trànsit que rep un nom d'amfitrió concret (p. ex., vendes.example.com o assistencia.example.com).

Filtres personalitzats:

 • Exclou: aquest tipus de filtre exclou línies de fitxer de registre (peticions de fitxer) que coincideixen amb el patró del filtre. Les línies coincidents s’ignoren completament; per exemple, un filtre que exclou Chrome també exclou la resta de la informació continguda en la línia del registre, com ara el visitant, el camí, la referència o la informació del domini.
 • Inclou: aquest tipus de filtre inclou línies de fitxer de registre (peticions de fitxer) que coincideixen amb el patró del filtre. S'ometen totes les visites que no coincideixin, les dades de les quals no estaran disponibles als informes.
 • Minúscules i Majúscules: converteixen el contingut del camp en majúscules o minúscules. Aquests filtres només afecten les lletres i no modifiquen els caràcters especials ni les xifres.
 • Cerca i substitueix: aquest és un filtre senzill que podeu utilitzar per cercar un patró a l’interior d’un camp i substituir-lo per una forma alternativa.
 • Avançat: aquest tipus de filtre us permet construir un camp a partir d'un o de dos camps diferents. El motor de filtratge aplica les expressions dels dos camps Extracte als camps especificats i, tot seguit, construeix un tercer camp amb l'expressió de Constructor. Per obtenir més informació, llegiu Filtres avançats.

Usos habituals dels filtres

A continuació, us indiquem alguns dels usos que poden tenir els filtres:

 • Excloure el trànsit intern dels informes
  Si voleu excloure el trànsit intern dels informes (com ara el de la intranet de l'empresa), configureu un filtre que identifiqui totes les adreces IP que voleu excloure.
 • Crear informes sobre l'activitat en directoris concrets
  Si voleu crear un informe sobre l'activitat en un directori concret, configureu un filtre Inclou que identifiqui només aquest directori.
  Si voleu crear un informe de l'activitat en tots els directoris menys un de concret, configureu un filtre Exclou que identifiqui només aquest directori.
 • Fer un seguiment de subdominis en visualitzacions diferents
  Si voleu fer un seguiment de www.example.com, d'ajuda.example.com i d'info.example.com, creeu una visualització per a cadascun i utilitzeu un filtre del tipus Inclou que identifiqui només el subdirectori pertinent.

Limitacions dels filtres

Els filtres de les visualitzacions estan subjectes als límits i als advertiments següents:

 • Els filtres són destructius. Si filtreu les peticions de fitxer entrants, aquestes peticions s'inclouran, s'exclouran o es modificaran de manera permanent, en funció del tipus de filtre, a la visualització corresponent. Per tant, és important conservar SEMPRE una visualització sense filtrar de les dades, de manera que pugueu consultar el conjunt de dades complet quan ho necessiteu.
 • Els filtres poden tardar fins a 24 hores a aplicar-se a les dades.
 • Per tal que un filtre s'apliqui a una petició de fitxer, els camps especificats en aquest filtre han d'existir a la petició de pitxer i no poden quedar en blanc. Per exemple, si filtreu per Nom d'amfitrió però la petició de fitxer no conté aquest camp (potser perquè s'ha enviat mitjançant el Protocol de mesurament i la sol·licitud no tenia el paràmetre &dh), els filtres que actuïn segons el camp Nom d'amfitrió s'ignoraran i la petició de fitxer es processarà com si no hi hagués cap filtre.
 • Els filtres són objectes al nivell de compte. Si editeu un filtre al nivell de visualització, també es modificarà a tot el compte, i el canvi afectarà qualsevol altra visualització que utilitzi aquest filtre. Si voleu personalitzar només una instància d'un filtre existent que s'utilitzi en diverses visualitzacions, creeu un altre filtre i apliqueu-lo només a la visualització en concret.
 • Els filtres s'apliquen un cop s'han processat les dades. No podeu crear un filtre per canviar l'abast de les dimensions. 

Feu servir la verificació de filtres per assegurar-vos que el rendiment dels filtres sigui l'esperat abans d'aplicar-los a les dades entrants.

Obteniu més informació sobre com es poden crear i gestionar filtres de visualitzacions

Obteniu més informació sobre els tipus de filtres

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?