Giới thiệu về Sự kiện

Sử dụng Sự kiện để thu thập dữ liệu về các lượt tương tác với nội dung của bạn.

Sự kiện là hoạt động tương tác của người dùng với nội dung có thể đo lường độc lập với trang web hoặc lượt tải màn hình. Lượt tải xuống, lượt nhấp vào đường dẫn liên kết, lượt gửi biểu mẫu và lượt phát video đều là ví dụ về những hoạt động mà bạn có thể muốn phân tích dưới dạng Sự kiện.

Bài viết này đề cập đến các nội dung sau:

Xem Dữ liệu sự kiện trong báo cáo

Bạn cần thêm mã vào trang web hoặc ứng dụng của mình để xem dữ liệu trong báo cáo Sự kiện. Hãy đọc bài viết Thiết lập tính năng đo lường Sự kiện.

Để xem báo cáo Sự kiện, bạn hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Chọn Hành vi > Sự kiện.

Cấu tạo của Sự kiện

Một sự kiện có các thành phần sau đây. Một truy cập sự kiện bao gồm một giá trị cho mỗi thành phần và các giá trị này được hiển thị trong báo cáo của bạn.

 • Danh mục
 • Hành động
 • Nhãn (tùy chọn nhưng được đề nghị)
 • Giá trị (tùy chọn)

Ví dụ, bạn có thể thiết lập nút "phát" video trên trang web của mình để gửi một truy cập sự kiện với các giá trị sau:

 • Danh mục: "Videos"
 • Hành động: "Play"
 • Nhãn: "Sinh nhật đầu tiên của bé"

Danh mục

Danh mục là tên mà bạn sử dụng như một cách để nhóm các đối tượng muốn phân tích. Thông thường, bạn sẽ sử dụng cùng một tên danh mục nhiều lần cho các yếu tố giao diện người dùng có liên quan mà bạn muốn nhóm vào một danh mục nhất định.

Giả sử bạn cũng muốn đo lường số lượt tải video xuống. Bạn có thể sử dụng:

 • Danh mục: "Videos"
 • Hành động: "Được tải về"
 • Nhãn: "Gone With the Wind"

Trong trường hợp này, có thể sẽ chỉ có một danh mục là Video trong báo cáo của bạn, và bạn có thể thấy chỉ số tổng hợp về hoạt động tương tác của người dùng với tổng tập hợp các yếu tố cho riêng đối tượng video đó.

Tuy nhiên, có khả năng là bạn sẽ có nhiều đối tượng mà bạn muốn đo lường, và bạn nên cân nhắc về cách phân loại báo cáo trước khi thực hiện cuộc gọi. Ví dụ, bạn có thể muốn phân tích tất cả các phim riêng biệt thuộc danh mục chính "Video" để có được số liệu tổng hợp cho tất cả các lượt tương tác video, bất kể người dùng tương tác với video nào.

Mặt khác, bạn có thể tạo các danh mục riêng biệt dựa trên loại video—một danh mục cho video phim và một danh mục cho video âm nhạc. Bạn cũng có thể muốn một danh mục riêng cho lượt tải xuống video:

 • Video - Phim
 • Video - Âm nhạc
 • Tải xuống

Trong trường hợp này, bạn có thể xem tổng số sự kiện được kết hợp cho cả ba danh mục trong báo cáo của mình. Chỉ số Tổng số sự kiện hiển thị tổng số sự kiện cho tất cả các danh mục mà bạn đã cung cấp khi triển khai. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể xem các chỉ số kết hợp cho tất cả các video riêng biệt từ danh mục Tài nguyên đã tải xuống vì chỉ số sự kiện chi tiết được kết hợp theo các danh mục tương ứng.

Vì mô hình đối tượng sự kiện là hoàn toàn linh hoạt nên trước tiên, bạn nên lập kế hoạch cho cấu trúc báo cáo mong muốn trước khi quyết định tên danh mục. Nếu bạn có kế hoạch dùng cùng một tên danh mục ở nhiều vị trí, hãy cẩn thận tham chiếu một cách chính xác các danh mục theo tên mà bạn muốn. Ví dụ: nếu bạn dự định gọi danh mục video của mình là "Video", rồi sau đó quên và sử dụng "Các video", thì bạn sẽ có hai danh mục riêng biệt. Ngoài ra, nếu bạn quyết định thay đổi tên danh mục của một đối tượng đã được ghi dưới một tên khác, thì hệ thống sẽ không xử lý lại các dữ liệu lịch sử của danh mục ban đầu. Do đó, bạn sẽ có các chỉ sổ cho cùng một yếu tố trang web nhưng lại được liệt kê trong hai danh mục trên giao diện báo cáo.

Hành động

Thông thường, bạn sẽ sử dụng thông số hành động để đặt tên cho loại sự kiện hoặc tương tác mà bạn muốn đo lường cho một đối tượng web cụ thể. Ví dụ, với danh mục "Video", bạn có thể phân tích một số sự kiện cụ thể với thông số này, chẳng hạn như:

 • Thời gian khi video hoàn thành tải
 • Nhấp chuột vào nút "Play"
 • Nhấp chuột vào nút "Stop"
 • Nhấp chuột vào nút "Pause"

Với các danh mục, tên mà bạn cung cấp cho một hành động là tùy thuộc vào bạn, nhưng hãy lưu ý hai tính năng quan trọng về cách sử dụng một hành động sự kiện trong các báo cáo:

 • Tất cả hành động được liệt kê một cách độc lập từ danh mục gốc của chúng. Điều này cung cấp cho bạn một cách hữu ích khác để phân đoạn dữ liệu sự kiện cho các báo cáo của mình.
 • Một sự kiện duy nhất được xác định bởi tên hành động duy nhất. Bạn có thể sử dụng tên hành động trùng lặp trên nhiều danh mục nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến cách tính các sự kiện duy nhất. Xem những gợi ý bên dưới và mục Tổng số ngầm định để biết thêm chi tiết.

Nhãn

Với nhãn, bạn có thể cung cấp thông tin bổ sung cho các sự kiện mà bạn muốn phân tích, chẳng hạn như tên phim trong video hoặc tên của các tệp đã tải xuống.

 • Danh mục: "Tài nguyên đã tải xuống"
 • Hành động: "PDF"
 • Nhãn: "/salesForms/orderForm1.pdf"

Tương tự với danh mục và hành động, có một báo cáo hiển thị tất cả các nhãn bạn tạo. Hãy coi nhãn như một cách để tạo thứ nguyên báo cáo bổ sung cho hoạt động tương tác của người dùng với các đối tượng trang. Ví dụ: giả sử bạn có năm video được nhúng trên trang mà bạn muốn phân tích. Mỗi trình phát này có thể sử dụng danh mục "Các video" có hành động "Phát", nhưng cũng có thể có một nhãn riêng biệt (chẳng hạn như tên phim) để xuất hiện dưới dạng các yếu tố riêng biệt trong báo cáo.

 • Danh mục: "Videos", Hành động: "Play", Nhãn: "Gone With the Wind"
 • Danh mục: "Video", Hành động: "Phát", Nhãn: "Huckleberry Finn"

Giống như với các danh mục và hành động, tên mà bạn cung cấp cho nhãn là tùy thuộc vào bạn, nhưng hãy lưu ý hai điểm quan trọng về cách nhãn sự kiện được sử dụng trong báo cáo:

 • Tất cả các nhãn được liệt kê một cách độc lập tách biệt với danh mục gốc và hành động của chúng. Điều này cung cấp cho bạn một cách hữu ích khác để phân đoạn dữ liệu sự kiện cho các báo cáo của mình.
 • Sự kiện duy nhất được xác định một phần bởi tên nhãn duy nhất. Bạn có thể sử dụng tên nhãn trùng lặp trên nhiều danh mục và hành động nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến cách tính các sự kiện duy nhất. Xem những gợi ý bên dưới và mục Tổng số ngầm định để biết thêm chi tiết.

Các phương pháp hay nhất về Hành động và Nhãn

Để đạt được báo cáo tốt nhất có thể, hãy ghi nhớ những gợi ý sau đây để sử dụng các hành động:

 • Tên hành động phải liên quan đến số liệu báo cáo của bạn. Tính năng đo lường sự kiện sẽ kết hợp các chỉ số cho cùng một tên hành động trên hai danh mục khác nhau. Ví dụ, nếu bạn sử dụng tên hành động là "Nhấp" cho cả hai danh mục "Tài nguyên đã tải xuống" và "Video" thì chỉ số cho hành động "Nhấp" trong báo cáo Hành động hàng đầu sẽ xuất hiện cùng với tất cả các lần tương tác được gắn thẻ với chính tên đó. Sau đó, bạn có thể xem bản phân tích chi tiết hành động "Nhấp" theo danh mục ở cấp báo cáo tiếp theo. Tuy nhiên, nếu bạn dùng hành động "Nhấp" một cách bừa bãi khi triển khai tính năng đo lường sự kiện, thì tính hữu ích của phân đoạn này trong các báo cáo sẽ giảm đi. Hãy cân nhắc chọn tên hành động có liên quan đến danh mục dữ liệu nếu bạn có kế hoạch sử dụng tính năng đo lường sự kiện rộng rãi trên trang web của mình. Ví dụ, bạn có thể chọn giữ cụm từ "nhấp" cho những hành động tương tác trong tiện ích, trong khi vẫn giữ các cụm từ hành động "Phát", "Tạm dừng" và "Dừng" cho những lần tương tác trên trình phát video.
 • Sử dụng tên hành động mang tính chung chung để tổng hợp hoặc phân biệt tương tác của người dùng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng từ "Play" dưới dạng tên hành động cho danh mục "Videos" cho tất cả các video trên trang web của mình. Trong mô hình này, báo cáo Hành động hàng đầu sẽ cung cấp dữ liệu tổng hợp về các sự kiện cho hành động "Play" và bạn có thể thấy sự kiện này cho video của mình như thế nào so với sự kiện khác cho video, chẳng hạn như "Pause" hoặc "Stop".

  Tuy nhiên, giả sử bạn muốn sử dụng một danh mục video cho các báo cáo của mình nhưng lại muốn một số thông tin về hai giao diện người dùng trình phát video khác nhau. Bạn có thể sử dụng tên hành động để phân biệt các giao diện trình phát khác nhau mà không phải tạo danh mục video riêng biệt. Sau đó, báo cáo có thể phân biệt giữa hai trình phát mà không làm mất lợi ích của dữ liệu tổng hợp về tất cả video cho trang web của bạn.

  Danh mục: "Videos"; Hành động: "Phát- Chrome trên Mac"
  Danh mục: "Videos"; Hành động: "Phát- Chrome trên Windows"
 • Hành động không phải lúc nào cũng có nghĩa là "hành động". Bạn có thể cung cấp chuỗi hành động bất kỳ. Trong một số tình huống, tên sự kiện hoặc hành động thực tế không có ý nghĩa như vậy, vì vậy bạn có thể sử dụng thông số hành động để phân tích các yếu tố khác. Ví dụ: nếu bạn muốn phân tích số lần tải trang xuống, bạn có thể sử dụng loại tệp tài liệu làm thông số hành động cho sự kiện tải xuống. Trong trường hợp này, các báo cáo của bạn cho danh mục "Tài nguyên đã tải xuống" sau đó sẽ được chia ra theo loại tệp (pdf, doc, xls).
 • Sự kiện duy nhất tăng lên theo những hành động duy nhất. Bất cứ lúc nào một người dùng tương tác với một đối tượng được gắn thẻ với một tên hành động cụ thể, tương tác ban đầu được ghi lại như một sự kiện duy nhất cho tên hành động đó. Bất kỳ tương tác bổ sung nào với kích hoạt hành động tương tự cho phiên của người dùng đó sẽ không được tính vào số sự kiện duy nhất cho hành động cụ thể đó. Điều này đúng ngay cả khi người dùng rời khỏi đối tượng đó và bắt đầu tương tác với một đối tượng khác được gắn thẻ thông qua tên hành động tương tự.

  Điều này dẫn đến hai kết quả đáng chú ý trong báo cáo. Đầu tiên, giả sử một người dùng tương tác với hành động "Play" từ hai trình phát video duy nhất được gắn thẻ với các danh mục riêng biệt. Báo cáo Hành động hàng đầu cho hành động "Play" sẽ liệt kê một sự kiện duy nhất, ngay cả khi người dùng tương tác với hai trình phát riêng biệt. Thứ hai, báo cáo Hành động của mỗi danh mục sẽ liệt kê một hành động duy nhất vì thực sự có một sự kiện duy nhất cho mỗi cặp danh mục/hành động. Xem Tổng số ngầm định để biết thêm thông tin.

 

Giá trị

Thành phần của giá trị là một số nguyên và dùng để gán giá trị số cho đối tượng trang. Ví dụ: bạn có thể sử dụng giá trị đó để cung cấp thông tin về thời gian tính bằng giây để trình phát tải video hoặc bạn có thể kích hoạt giá trị tiền tệ khi đạt đến điểm đánh dấu phát lại cụ thể trên trình phát video.

Danh mục: "Các video", Hành động: "Thời gian tải video", Nhãn: "Gone With the Wind", Giá trị: downloadTime

Giá trị được hiểu là một số và báo cáo tính tổng giá trị dựa trên mỗi lần đếm sự kiện (xem Tổng số ngầm định bên dưới). Báo cáo cũng xác định các giá trị trung bình cho danh mục. Trong ví dụ trên, Sự kiện được gọi cho hành động "Video Load Time" khi tải video hoàn tất. Tên của video được cung cấp dưới dạng một nhãn và thời gian tải tính toán được tích lũy cho mỗi lần tải xuống video. Sau đó bạn có thể xác định thời gian tải trung bình cho tất cả hành động "Video Load Time" cho danh mục "Videos". Giả sử bạn có 5 lượt tải xuống duy nhất cho video trang web của bạn với thời gian tải về tính bằng giây là:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
Sau đó báo cáo của bạn sẽ tính như sau, với những con số trong ví dụ minh họa thời gian tải về tính bằng giây:
 • Phiên có sự kiện: 5
 • Giá trị: 53
 • Giá trị trung bình: 10,6

Số nguyên âm không được hỗ trợ.

Sự kiện không tương tác

Cụm từ "Không tương tác" áp dụng cho thông số boolean tùy chọn có thể được chuyển tới phương thức gửi lần truy cập Sự kiện. Thông số này cho phép xác định cách mà bạn muốn hệ thống xác định tỷ lệ thoát cho các trang trên trang web cũng bao gồm hoạt động đo lường sự kiện. Ví dụ, giả sử bạn có một trang chủ với một video được nhúng trên trang. Dĩ nhiên bạn sẽ muốn biết tỷ lệ thoát cho trang chủ của mình, nhưng bạn muốn xác định tỉ lệ đó như thế nào? Bạn có cho rằng tương tác của khách truy cập với video trên trang chủ là một tín hiệu tương tác quan trọng? Nếu vậy, bạn sẽ muốn tương tác với video được bao gồm trong phép tính tỷ lệ thoát để các phiên chỉ bao gồm trang chủ nhấp chuột vào video sẽ không được tính là số trang không truy cập. Mặt khác, bạn có thể muốn có phép tính tỷ lệ thoát chặt chẽ hơn cho trang chủ của mình, trong đó bạn muốn biết tỷ lệ phần trăm của phiên chỉ bao gồm trang chủ bất kể có nhấp chuột vào video hay không. Trong trường hợp này, bạn sẽ muốn loại bỏ bất kỳ tương tác nào với video ra khỏi phép tính tỷ lệ thoát.

Đây là khi chúng ta phải xem xét thông số không tương tác tùy chọn. Hãy nhớ rằng số trang không truy cập được xác định là một phiên chỉ chứa một truy cập tương tác. Theo mặc định, truy cập sự kiện được coi là một truy cập tương tác, nghĩa là nó được bao gồm trong phép tính tỷ lệ thoát. Tuy nhiên, khi giá trị này được đặt thành true, loại truy cập sự kiện không được coi là một truy cập tương tác. Bạn có thể sử dụng thực tế này để điều chỉnh phép tính tỷ lệ thoát cho các trang chứa sự kiện. Việc đặt giá trị này thành true có nghĩa là: một phiên chứa trang đơn được gắn thẻ với các sự kiện không tương tác được tính là một trang không truy cập—ngay cả khi khách truy cập cũng kích hoạt sự kiện trong phiên. Ngược lại, việc bỏ qua tùy chọn này có nghĩa là một phiên trang đơn trên trang có tính năng đo lường sự kiện sẽ không được tính là một trang không truy cập nếu khách truy cập cũng kích hoạt sự kiện trong cùng một phiên.

Tổng số ngầm định

Khi bạn sử dụng tính năng đo lường Sự kiện, mỗi lượt tương tác với một đối tượng trang web được nhắm mục tiêu sẽ được tính và liên kết với một phiên người dùng nhất định. Trong báo cáo, Tổng số sự kiện được tính là tổng số lượt tương tác với một đối tượng trang web được nhắm mục tiêu.

Ví dụ, nếu một người dùng nhấp 5 lần vào cùng một nút trên một video thì tổng số sự kiện liên kết với video là 5 và số sự kiện riêng biệt là 1.

Bảng dưới đây minh họa cách dữ liệu được tổng hợp trong giao diện báo cáo cho một danh mục sự kiện nhất định. Trong ví dụ này, cùng một tên danh mục được gọi từ 2 trình phát video riêng biệt, mỗi trình phát có một nhãn riêng biệt. Các trình phát này chia sẻ hành động "Phát" và "Dừng" như đã lập trình trong giao diện người dùng Flash dành cho trình phát video.

Phân tích sự kiện cho danh mục "Video"

Hành động Nhãn: "Gone With the Wind" Nhãn: "Mr Smith Goes to Washington" Tổng
Phát

22 nhấp chuột trên

10 phiên có sự kiện

7 nhấp chuột trên

5 phiên có sự kiện

tổng số 29 sự kiện và

15 sự kiện duy nhất cho hành động "Phát"

Tạm dừng

3 nhấp chuột trên

2 phiên có sự kiện

16 nhấp chuột trên

8 phiên có sự kiện

tổng số 19 sự kiện và 

10 sự kiện duy nhất cho hành động "Tạm dừng"

Ngừng

2 nhấp chuột trên

2 phiên có sự kiện

4 nhấp chuột trên

3 phiên có sự kiện

tổng số 6 sự kiện và 

5 sự kiện duy nhất cho hành động "Ngừng"

Tổng

tổng số 27 sự kiện và

14 sự kiện duy nhất cho nhãn "Gone With the Wind"

tổng số 27 sự kiện và

16 sự kiện duy nhất cho nhãn Mr Smith

tổng số 54 sự kiện và

30 sự kiện riêng biệt cho danh mục "các video"

Hệ thống sẽ ghi nhận một sự kiện cho phiên có sự kiện chỉ khi đó là sự kiện đầu tiên của phiên. Ngay cả khi bạn có các giá trị riêng biệt cho từng danh mục sự kiện, hành động và nhãn, thì số lượng sự kiện riêng biệt có thể không bằng với số lượng phiên có sự kiện.

Cân nhắc khi triển khai

Hãy lưu ý những điều sau đây khi triển khai tính năng đo lường Sự kiện.

Tác động của tỷ lệ thoát

Nói chung, "số trang không truy cập" được mô tả như một phiên trang đơn tới trang web của bạn. Trong Analytics, số trang không truy cập được tính cụ thể là một phiên chỉ kích hoạt một yêu cầu GIF đơn, chẳng hạn như khi người dùng đến một trang đơn trên trang web của bạn, và sau đó thoát ra mà không tạo bất kỳ yêu cầu nào khác đến máy chủ Analytics cho phiên đó. Tuy nhiên, nếu bạn triển khai tính năng đo lường sự kiện cho trang web của mình, thì bạn có thể nhận thấy có sự thay đổi trong các chỉ số về tỷ lệ thoát cho những trang có hoạt động đo lường sự kiện. Điều này là do hoạt động đo lường Sự kiện, cũng giống như hoạt động đo lường trang, được phân loại là một yêu cầu tương tác.

Ví dụ: giả sử bạn có một trang có trình phát video với tỉ lệ thoát trong lịch sử cao và bạn đã không triển khai tính năng đo lường sự kiện cho trang đó. Nếu sau đó bạn thiết lập tính năng đo lường Sự kiện cho trình phát, bạn có thể nhận thấy tỉ lệ thoát cho trang đó giảm vì Analytics sẽ ghi lại những lần tương tác của người dùng với trình phát và gửi lần tương tác đó đến máy chủ dưới dạng một yêu cầu GIF bổ sung. Vì vậy, mặc dù cùng một tỷ lệ khách truy cập vào trang có thể vẫn thoát ra mà không xem bất kỳ trang nào khác trên trang web của bạn, lần tương tác của họ với trình phát video vẫn kích hoạt lệnh gọi đo lường sự kiện, khiến phiên của họ không được tính là một trang không truy cập.

Theo cách này, "số trang không truy cập" cho các trang bật sự kiện của bạn có ý nghĩa hơi khác: một phiên trang đơn không bao gồm hành động tương tác của người dùng trên các sự kiện được nhắm mục tiêu.

Điều quan trọng cần lưu ý là mọi hoạt động triển khai đo lường sự kiện tự động thực thi khi tải trang sẽ dẫn đến tỷ lệ thoát bằng không cho trang đó.

Giới hạn số sự kiện mỗi phiên

ga.js

10 lần truy cập sự kiện đầu tiên gửi tới Analytics được xử lý ngay lập tức, sau đó việc xử lý được giới hạn ở tỷ lệ một lần truy cập sự kiện mỗi giây. Mỗi phiên sẽ xử lý tối đa là 500 lần truy cập.

analytics.js và gtag.js

20 lần truy cập sự kiện đầu tiên được gửi tới Analytics được xử lý ngay lập tức, sau đó việc xử lý được giới hạn ở tỷ lệ là 2 lần truy cập sự kiện mỗi giây. Mỗi phiên sẽ xử lý tối đa là 500 lần truy cập. Giới hạn này áp dụng cho tất cả các lần truy cập trừ lần truy cập mặt hàng thương mại điện tử hoặc lần truy cập giao dịch.

Để giữ số lần truy cập của bạn nhỏ hơn các giới hạn của phiên:

 • tránh ra lệnh cho video gửi sự kiện cho mỗi giây được phát và các trình kích hoạt sự kiện lặp lại ở mức độ cao
 • tránh đo lường hoạt động di chuyển chuột quá nhiều
 • tránh các cơ chế tua nhanh thời gian có khả năng tạo số lượng sự kiện cao

Các phương pháp hay nhất khi triển khai sự kiện

Mô hình thiết kế cho tính năng đo lường sự kiện rất linh hoạt và khả năng ứng dụng của mô hình này có thể được mở rộng ra ngoài mô hình phổ biến của sự kiện do người dùng kích hoạt—Việc quyết định thiết kế tùy thuộc vào bạn. Vì lý do này, các báo cáo đo lường sự kiện hữu ích đòi hỏi sự hợp tác với người dùng báo cáo và kế hoạch báo cáo tốt.

 • Xác định trước tất cả các yếu tố mà bạn muốn phân tích dữ liệu. Ngay cả khi ban đầu bạn chỉ theo dõi một đối tượng duy nhất trên trang web của mình, việc hiểu tổng thể về các đối tượng/sự kiện khác nhau mà bạn muốn phân tích sẽ giúp bạn lập cấu trúc báo cáo có thể mở rộng hiệu quả khi số lượng và loại sự kiện mà bạn phân tích tăng lên.
 • Làm việc với người dùng báo cáo để lập kế hoạch báo cáo đo lường Sự kiện. Việc biết trước báo cáo nên như thế nào sẽ giúp bạn biết cách triển khai hoạt động đo lường sự kiện. Ví dụ, nếu báo cáo chỉ cần hiển thị lượt tương tác giao diện người dùng video, thì cấu trúc danh mục của bạn sẽ hơi khác so với khi báo cáo cần phải theo dõi các giao diện người dùng flash khác như menu, tiện ích nhúng và thời gian tải. Ngoài ra, bạn có thể thông báo cho người dùng báo cáo về các khả năng theo dõi khác nhau có sẵn trong tính năng đo lường sự kiện để có được kết quả triển khai tốt nhất. Ví dụ, người dùng báo cáo có thể quan tâm đến việc theo dõi hành vi của người dùng trên một giao diện video Flash, nhưng cũng có thể quan tâm đến việc theo dõi thời gian chờ khi tải video. Trong trường hợp đó, bạn có thể lập kế hoạch trước để có những cái tên có ý nghĩa trong cuộc gọi sự kiện của mình.
 • Áp dụng quy ước đặt tên nhất quán và rõ ràng. Trong quá trình triển khai hoạt động đo lường Sự kiện, tất cả tên mà bạn dùng cho các danh mục, hành động và nhãn sẽ xuất hiện trong giao diện báo cáo. Ngoài ra, cặp danh mục/hành động được coi là yếu tố duy nhất trong thống kê báo cáo, vì vậy trước tiên hãy cân nhắc cách bạn muốn tính toán chỉ số cho tất cả các đối tượng thuộc danh mục tương tự.

Sự kiện so với mục tiêu sự kiện

Sự kiện là hoạt động tương tác của người dùng với trang web hoặc ứng dụng của bạn mà bạn chỉ định và thu thập dữ liệu bằng cách sửa đổi mã thẻ như được mô tả trong phần chính của bài viết này.

Mục tiêu sự kiệnmục tiêu do bạn xác định và sẽ coi một sự kiện cụ thể là một lượt chuyển đổi.

Hãy nhớ rằng bạn cần thêm mã đo lường Sự kiện vào trang web hoặc ứng dụng của mình để xem dữ liệu trong báo cáo Sự kiện. Hãy đọc bài viết Thiết lập tính năng đo lường Sự kiện.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố