Про події

Використовуйте функцію "Події" для збору даних про взаємодію із вмістом ваших ресурсів.

Подія – це взаємодія користувача з вмістом, яку можна відстежити незалежно від завантаження веб-сторінки або екрана. Ви можете аналізувати різні дії як події: завантаження, кліки на посилання, надсилання форм, відтворення відео тощо.

Зміст

Як переглядати дані про події у звітах

Щоб переглядати дані у звітах "Події", потрібно додати код на сайт або в додаток. Докладніше про те, як налаштувати відстеження подій

Щоб переглянути звіти про події:

 1. Увійдіть у Google Analytics.
 2. Відкрийте потрібне представлення даних.
 3. Натисніть Звіти.
 4. Виберіть Поведінка > Події.

Компоненти подій

Подія має перелічені нижче компоненти. Звернення до події включає значення кожного компонента. Ці значення подаються у звітах.

 • Категорія
 • Дія
 • Мітка (не обов’язково, але рекомендується)
 • Значення (необов’язково)

Наприклад, ви на своєму сайті можете налаштувати кнопку відтворення відео, яка надсилатиме звернення до події з такими значеннями:

 • категорія "Відео";
 • дія "Відтворення";
 • мітка "Перший день народження малюка".

Категорія

Категорія – це надана вами назва, яка використовується для групування об’єктів, які потрібно проаналізувати. Для пов’язаних елементів інтерфейсу, які потрібно згрупувати в певній категорії, зазвичай використовується та сама назва категорії.

Скажімо, якщо ви хочете знати, скільки разів завантажувалося відео, слід використати:

 • категорію "Відео";
 • дію "Завантажено";
 • мітку "Віднесені вітром".

У цьому випадку у звітах буде лише одна категорія – "Відео". Ви зможете переглядати зведені показники про взаємодію користувачів з усіма елементами для цього єдиного відеооб’єкта.

Імовірно, у вас буде кілька об’єктів для відстеження. Тому перш ніж здійснювати виклик, варто обдумати, як ви хочете класифікувати звіти. Наприклад, ви можете відстежувати всі фільми з основної категорії "Відео" й отримувати зведені дані про всі взаємодії без урахування того, з чим саме взаємодіяли користувачі.

З іншого боку, ви можете створити окремі категорії для кожного типу відео: одну для фільмів, а іншу – для кліпів. Також можна створити окрему категорію для завантажень відео:

 • відео – фільми;
 • відео – музика;
 • завантаження.

У такому випадку у звіті буде подано сукупну кількість подій за трьома категоріями. Загальна кількість подій показує, скільки всього зареєстровано подій для всіх категорій, визначених під час налаштування функції. Однак ви не зможете переглянути об’єднані показники для всіх відео окремо від завантажень, оскільки детальні показники про події подано у відповідних категоріях.

Хоча об’єктна модель відстеження подій дуже гнучка, спершу слід визначити структуру звіту, а потім уже називати категорії. Якщо ви плануєте використовувати однакову назву категорії в кількох місцях, будьте уважні, посилаючись на неї. Наприклад, якщо ви назвали категорію для відео "Відеозапис", а пізніше, забувши про неї, використали назву "Відеозаписи", ви матимете дві окремі категорії. Крім цього, якщо ви вирішили перейменувати категорію, об'єкт якої вже записано під іншою назвою, історичні дані для початкової категорії буде збережено, тож у звіті показники однієї веб-сторінки буде представлено у двох категоріях.

Дія

Зазвичай параметр дії ви використовуватимете для назв типів подій або взаємодій, які потрібно відстежувати для певного веб-об’єкта. Наприклад, за допомогою цього параметра в одній категорії "Відео" можна відстежувати кілька подій:

 • час, коли завершилося завантаження відео;
 • натискання кнопки "Відтворити";
 • натискання кнопки "Зупинити";
 • натискання кнопки "Призупинити".

Як і в категоріях, для дій можна вибирати будь-які назви. При цьому слід ураховувати наведені нижче правила використання дій у звітах.

 • Усі дії зазначаються у звітах окремо від своїх основних категорій. Це зручний спосіб сегментування даних про події.
 • Унікальна подія визначається за унікальною назвою дії. У різних категоріях можна використовувати повторювані назви дій, однак це може вплинути на підрахунок унікальних подій. Додаткову інформацію можна знайти в наведених нижче пропозиціях і розділі "Неявне обчислення".

Мітка

За допомогою міток можна надати додаткову інформацію про події, які потрібно проаналізувати, наприклад, назви фільмів для відео або назви завантажених файлів.

 • Категорія "Завантаження"
 • Дія "PDF"
 • Мітка "/ціни/формаЗамовлення1.pdf"

Як і у випадку з категоріями та діями, для створених міток є окремий звіт. Мітка – це додатковий параметр у звітах, який демонструє взаємодію користувача з об'єктами сторінки. Припустімо, на вашій сторінці є п'ять вбудованих відео, які потрібно проаналізувати. Для всіх програвачів можна використовувати категорію "Відео" й дію "Відтворення" та призначити для кожного окрему мітку (наприклад, назву фільму). Тоді у звіті вони відображатимуться як окремі елементи.

 • Категорія "Відео", дія "Відтворення", мітка "Віднесені вітром"
 • Категорія "Відео", дія "Відтворення", мітка "Пригоди Гекльберрі Фінна"

Як і у випадку з категоріями, ви можете вибрати назву для мітки на власний розсуд, однак обов’язково пам’ятайте наведені нижче важливі деталі.

 • Усі мітки зазначаються у звітах окремо від основних категорій і дій. Це зручний спосіб сегментування даних про події.
 • Унікальна подія визначається за унікальною назвою мітки. У різних категоріях можна використовувати повторювані назви міток, однак це може вплинути на підрахунок унікальних подій. Додаткову інформацію можна знайти в наведених нижче пропозиціях і розділі "Неявне обчислення".

Практичні поради щодо дій і міток

Щоб отримувати ефективні результати, візьміть до уваги наведені нижче пропозиції щодо застосування дій.

 • Назви дій мають відповідати даним у звіті. Функція відстеження подій об’єднує показники для однойменних дій у різних категоріях. Наприклад, якщо в категоріях "Відео" та "Завантаження" використовується дія "Клік", у звіті "Дії з найвищими показниками" зазначатимуться дані для кожної взаємодії з такою назвою. Потім можна переглянути детальну інформацію про дію "Клік" за категоріями (на наступному рівні звіту). Щоб отримувати реальні дані відстеження, не використовуйте дію "Клік" в усіх категоріях. Якщо ви плануєте активно використовувати функцію відстеження подій на сайті, вибирайте для дій назви, які відповідають категоріям даних. Наприклад, можна залишити термін "Клік" для відстеження взаємодії з гаджетом, але використовувати терміни на позначення дії – "Відтворення", "Призупинення" та "Зупинення" – для взаємодії з відеопрогравачем.
 • Використовуйте назви дій для всіх об’єктів у категорії, щоб отримати зведені або деталізовані дані про взаємодію користувачів. Наприклад, у категорії "Відео" можна використовувати дію "Відтворення" для всіх відео на вашому сайті. У такому випадку у звіті "Дії з найвищими показниками" для ваших відео порівнюватимуться зведені дані про "Відтворення" та інші дії (наприклад, "Призупинення" або "Зупинення").

  Однак, якщо ви хочете використовувати у звітах одну категорію відео й отримувати дані про взаємодію з двома різними відеопрогравачами, тоді можна використати дії з різними назвами й не створювати окремі категорії відео. Таким чином, у звіті буде подано окремі показники для двох програвачів і зведені дані про всі відео на вашому сайті.

  Категорія "Відео", дія "Відтворення – Mac Chrome"
  Категорія "Відео", дія "Відтворення – Windows Chrome"
 • Параметр "Дія" не завжди може використовуватися саме для позначення дії. Під дією можна вказувати будь-яке значення. Цей параметр можна використовувати для відстеження різних елементів. Наприклад, якщо ви хочете аналізувати завантаження сторінок, можна вказати тип файлу документа як параметр дії для події завантаження. Тоді у звітах для категорії "Завантаження" дані буде подано за типами файлів (PDF, DOC, XLS).
 • Кількість унікальних подій рахується за унікальними діями. Коли користувач взаємодіє з об’єктом, для якого призначено конкретну дію, унікальною подією для неї буде лише перша взаємодія. Усі інші взаємодії користувача під час сеансу з активатором дії не вважатимуться унікальними. Це правило діє навіть у тому випадку, коли користувач починає взаємодіяти вже з іншим об’єктом, для якого призначено дію з такою самою назвою.

  У звітах це відзначається двома способами. Розглянемо перший момент. Скажімо, користувач ініціює "Відтворення" з двох унікальних відеопрогравачів, віднесених до різних категорій. У звіті "Дії з найвищими показниками" для "Відтворення" буде зазначено лише одну унікальну подію, незважаючи на те що використовувалися два унікальні програвачі. Другим моментом є те, що у звіті про дії для кожної категорії також буде зазначено лише одну унікальну дію, хоча фактично одна унікальна подія сталася в кожній парі "категорія/дія". Додаткову інформацію можна знайти в розділі "Неявне обчислення".

 

Значення

Компонент значення є цілим числом і використовується для надання числового значення об'єкту сторінки. Наприклад, його можна використовувати, щоб указати час завантаження програвача в секундах або активувати грошове значення, коли маркер відтворення на відеопрогравачі досягне конкретної точки.

Категорія "Відео", дія "Час завантаження відео", мітка "Віднесені вітром", значення: downloadTime

Оскільки параметр "Значення" – це число, у звіті подається сукупна кількість значень на основі суми всіх подій (докладнішу інформацію можна знайти в розділі "Неявне обчислення" нижче). У звіті також визначається середнє значення для категорії. У прикладі вище подія називається "Час завантаження відео", коли завершується завантаження відео. Назва відео зазначена в мітці, а час завантаження вказується для кожного завантаженого ролика. Тому в категорії "Відео" можна визначити середнє значення для всіх дій типу "Час завантаження відео". Скажімо, на вашому сайті зареєстровано 5 унікальних завантажень відео й час завантаження вказано в секундах:

 • 10
 • 25
 • 8
 • 5
 • 5
У цьому випадку середній час завантаження обчислюється у звіті, як показано нижче.
 • Сеанси з подіями: 5
 • Значення: 53
 • Середнє значення: 10,6

Від’ємні цілі числа не підтримуються.

Інші події

Терміном "Інші події" ми називаємо додатковий логічний параметр, який стосується методу надсилання звернення до події. Він дає змогу визначити показник відмов для сторінок вашого сайту, які включають відстеження подій. Наприклад, на домашній сторінці вашого сайту є вбудоване відео. Цілком природно, що ви захочете знати показник відмов для цієї сторінки. Але як його визначити? Чи вважаєте ви взаємодію з відео на домашній сторінці значущим показником активності відвідувачів? Якщо так, то ви включите взаємодію з відео в метод підрахування показника відмов. Таким чином, сеанси лише з кліками відео на домашній сторінці не рахуватимуться як відмови. Або ж ви можете серйозніше підійти до підрахування та визначати відсоток сеансів, під час яких відбувалася взаємодія лише з домашньою сторінкою, незалежно від того, чи натискав користувач відео. У цьому випадку для підрахування показника відмов слід виключити будь-яку взаємодію з відео.

Саме тут і використовується додатковий параметр "Інші події". Пам’ятайте, що відмовою вважається сеанс, під час якого зареєстровано лише одне звернення до взаємодії. За умовчанням звернення до події – це звернення до взаємодії, а це означає, що воно враховується під час визначення показника відмов. Та якщо це значення дійсне, тип звернення до події не вважається зверненням до взаємодії. Зважайте на цей факт, коли визначатимете метод підраховування показника відмов для сторінок, які містять події. Якщо це значення дійсне, то сеанс, під час якого зареєстровано взаємодію з однією сторінкою, позначену як "Інші події", вважатиметься відмовою, навіть якщо відвідувач ініціював якусь подію під час цього сеансу. І навпаки, якщо пропустити цю опцію, сеанс із переглядом однієї сторінки, для якої активовано відстеження подій, не рахуватиметься як відмова, якщо відвідувач під час цього сеансу також ініціює подію.

Неявне обчислення

Під час відстеження подій кожна взаємодія з цільовим об'єктом веб-сторінки зараховується та зв'язується із сеансом конкретного користувача. У звітах загальна кількість подій розраховується на основі сукупної кількості взаємодій із цільовим об'єктом веб-сторінки.

Наприклад, якщо користувач натискає одну й ту саму кнопку на відео п'ять разів, загальна кількість подій, пов'язаних із цим відео, буде 5, а унікальних – лише 1.

У таблиці нижче показано, як зводяться дані у звіті для конкретної категорії подій. У цьому прикладі одна й та сама назва категорії використовується для 2 окремих відеопрогравачів із різними мітками. Для програвачів застосовуються однакові дії "Відтворення" та "Зупинення", як запрограмовано у флеш-інтерфейсі відеопрогравача.

Аналіз подій для категорії "Відео"

Дія Мітка "Віднесені вітром" Мітка "Містер Сміт їде до Вашингтона" Усього
Відтворити

22 кліки

10 сеансів із подією

7 кліків

5 сеансів із подією

Усього 29 подій і

15 унікальних подій "Відтворення"

Призупинити

3 кліки

2 сеанси з подією

16 кліків

8 сеансів із подією

Усього 19 подій і 

10 унікальних подій "Призупинення"

Зупинити

2 кліки

2 сеанси з подією

4 кліки

3 сеанси з подією

Усього 6 подій і 

5 унікальних подій "Зупинення"

Усього

Усього 27 подій і

14 унікальних подій для "Віднесені вітром"

Усього 27 подій і

16 унікальних подій для "Містер Сміт"

Усього 54 події та

30 унікальних подій для категорії "Відео"

Подія зараховується як сеанс з подією, лише якщо вона була першою в сеансі. Навіть якщо ви маєте унікальні значення категорії, дій та мітки кожної події, кількість унікальних подій може відрізнятися від кількості сеансів із подіями.

Рекомендації щодо застосування

Використовуючи відстеження подій, враховуйте наведене нижче.

Вплив на показник відмов

Зазвичай відмова розглядається як сеанс, під час якого користувач переглянув лише одну сторінку сайту. В Analytics відмовою вважається сеанс, під час якого було виконано лише один запит GIF (наприклад, коли користувач відкрив одну сторінку веб-сайту та вийшов, не надіславши інших запитів на сервер Analytics за цей сеанс). Однак якщо для сторінок сайту ви використовуєте відстеження подій, то помітите змінення показників відмов. Це спричинено тим, що відстеження подій, подібно до відстеження сторінок, класифікується як запит на взаємодію.

Припустімо, у вас є сторінка з відеопрогравачем, для якої показник відмов завжди був високим, і ви не відстежуєте події на ній. Якщо ви налаштуєте відстеження подій для цього програвача, то показник відмов для цієї сторінки може зменшитися, оскільки Analytics фіксуватиме взаємодію користувача з програвачем і надсилатиме цю взаємодію на сервер у вигляді додаткового запиту GIF. Таким чином, відсоток користувачів, які залишають сайт, не переглядаючи інші сторінки, може залишатися незмінним, але їхні взаємодії з програвачем запускають виклики відстеження подій, тому такі відвідування не розглядаються як відмови.

Тому для сторінок із подіями відмовою вважається перегляд однієї сторінки сайту без взаємодії з цільовими подіями.

Зверніть увагу: якщо відстежуваною подією вважається завантаження сторінки, показник відмов для цієї сторінки дорівнюватиме нулю.

Обмеження кількості подій на сеанс

ga.js

Перші 10 звернень до події, надіслані в Analytics, обробляються негайно, після чого обробка обмежується до однієї події на секунду. За сесію може бути оброблено щонайбільше 500 звернень.

analytics.js і gtag.js

Перші 20 звернень до події, надіслані в Analytics, обробляються негайно, після чого обробка обмежується до двох подій на секунду. За сесію може бути оброблено щонайбільше 500 звернень. Обмеження розповсюджується на всі звернення, окрім товарів електронної комерції чи трансакції.

Щоб кількість звернень не перевищувала ліміту сесії, потрібно уникати:

 • часто повторюваних активаторів і сценаріїв, за яких кожної секунди відтворення відео в систему надсилаються дані про подію;
 • надмірного відстеження рухів мишею;
 • механізмів уповільненого відстеження, які ініціюють велику кількість подій.

Практичні поради щодо застосування подій

Оскільки модель функції дуже гнучка, можна не обмежуватися відстеженням подій, ініційованих користувачами, а застосовувати її ширше. Тому для того щоб отримувати ефективні звіти про відстеження подій, слід залучати осіб, які аналізуватимуть їх, і разом планувати звіти.

 • Визначте заздалегідь усі елементи, дані про які потрібно проаналізувати. Навіть якщо ви від початку відстежуєте лише один об’єкт на веб-сайті, корисно мати загальне уявлення про різні аналізовані об’єкти й події. Це допоможе створити добре масштабовану структуру звіту, щоб поступово збільшувати кількість і типи аналізованих подій.
 • Плануйте звіти про відстеження подій із тими особами, які аналізуватимуть їх. Якщо ви знатимете заздалегідь, як ці звіти мають виглядати, вам буде легше визначити структуру на етапі впровадження функції. Наприклад, якщо у звітах мають зазначатися лише дані про взаємодію з інтерфейсом відео, структура категорій значно відрізнятиметься від того звіту, у якому будуть дані про взаємодію з флеш-інтерфейсом, зокрема меню, вбудованими гаджетами й калькулятором часу завантаження. Щоб скористатися всіма перевагами функції, слід повідомити користувачам звітів про широкі можливості відстеження подій. Наприклад, особі, яка аналізуватиме звіт, може бути цікаво відстежувати не лише взаємодію користувачів із флеш-інтерфейсом відео, а ще й затримку часу завантаження останнього. У такому випадку слід заздалегідь продумати назви для подій.
 • Називайте елементи чітко й послідовно використовуйте присвоєні назви. Усі назви категорій, дій і міток, які ви створюєте під час налаштування відстеження подій, з’являться в інтерфейсі звіту. Окрім того, пара "Категорія/дія" вважається унікальним елементом у статистиці звіту, тож спершу визначте, як підраховуватимуться показники для всіх об’єктів з однієї категорії.

Різниця між подіями та цілями "Подія"

Подія – це взаємодія користувача із сайтом або додатком, яку ви визначили та реєструєте за допомогою зміни коду тегу, як описано в цій статті.

Ціль "Подія" – це вказана ціль, яка визначає потрібну подію як конверсію.

Зверніть увагу: щоб переглядати дані у звітах "Події", потрібно додати код відстеження подій на сайт або в додаток. Докладніше про те, як налаштувати відстеження подій

Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?