Príprava na požiadavky služby App Store (Apple) na sprístupnenie informácií o používaní údajov

Apple vyžaduje, aby vývojári, ktorí zverejňujú aplikácie v službe App Store, sprístupnili určité informácie týkajúce sa používania údajov ich aplikácií. Spoločnosť Apple oznámila, že sprístupnenie týchto informácií bude od 8. decembra 2020 povinné pre nové aplikácie a aktualizácie aplikácií.

Google Analytics automaticky zhromažďuje niektoré údaje a ponúka voliteľné funkcie, ktoré určujú, aké ďalšie typy údajov sa zhromažďujú a ako sa používajú.

  • Každej inštancii aplikácie sa automaticky prideľuje identifikátor inštancie aplikácie na účely výpočtu používateľských metrík v službe Analytics. Tento identifikátor nie je predvolene spojený s identifikátorom používateľa, napríklad názvom obrazovky alebo číslom účtu, ani s reklamným identifikátorom zariadenia. Zhromažďovanie tohto identifikátora možno deaktivovať pomocou rozhrania API pre režim súhlasu. Ďalšie informácie
  • Google Analytics nepoužíva funkciu Lokalizačné služby (Apple). Analytics odvodzuje všeobecné údaje o polohe z anonymizovaných adries IP používateľov.
  • Udalosti nákupov v aplikácii a odberov sa merajú prostredníctvom modulu StoreKit. Parametre udalosti zahŕňajú identifikátor, názov a cenu výrobku. Tieto udalosti sú predvolene spojené iba s identifikátorom inštancie aplikácie.
  • V prípade funkcií služby Analytics, ako sú prehľadyprieskumy, sa automaticky merajú a používajú udalosti životného cyklu aplikácie, napríklad zobrazenia obrazovky a relácie. Tieto udalosti sú predvolene spojené iba s identifikátorom inštancie aplikácie.

Podrobnosti o tom, ako služba spracúva osobné údaje koncového používateľa, nájdete v zmluvných podmienkachpravidlách používania služby Google Analytics for Firebase, ako aj na stránkach Privacy and Security in Firebase (Ochrana súkromia a zabezpečenie na platforme Firebase) a Data Collection (Zhromažďovanie údajov).

Funkcie závislé od používania

Pozrite si voliteľné funkcie, ktoré môžu ovplyvniť zhromažďovanie a používanie údajov:

Ak používate voliteľné funkcie služieb, ktoré vyžadujú ďalšie údaje, alebo sa podieľate na testovaní nových funkcií služby, ktoré vyžadujú ďalšie údaje, skontrolujte, či tieto funkcie alebo testy vyžadujú sprístupnenie ďalších informácií o používaní údajov.

Ak používate predchádzajúcu verziu súpravy Google Analytics for Firebase SDK, zvážte aktualizáciu na najnovšiu verziu, aby ste zaistili presnosť sprístupnených informácií o aplikácii.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false