Om mål

Använd mål för att mäta hur ofta användare slutför specifika åtgärder.

Mål mäter i hur hög grad din webbplats eller app uppfyller dina mål. Ett mål representerar en slutförd aktivitet, en konvertering, som bidrar till att din verksamhet når framgång. Exempel på mål kan vara ett köp (för en e-handelswebbplats), att klara en spelnivå (för en mobilspelsapp) eller skicka ett formulär med kontaktuppgifter (för en webbplats för marknadsföring eller generering av potentiella kunder).

Att definiera mål är en grundläggande komponent i alla planer för mätning av digitala analyser. Med korrekt konfigurerade mål kan Analytics ge viktig information, till exempel antalet konverteringar och konverteringsfrekvensen för en webbplats eller app. Utan de här uppgifterna är det näst intill omöjligt att utvärdera hur effektiva dina onlineföretags- och marknadsföringskampanjer är.

Titta på videon nedan och få en översikt över mål i Analytics.

Watch the goals video overview

Innehåll i artikeln:

Så här fungerar mål

Mål konfigureras på dataurvalsnivå. Mål kan tillämpas på specifika sidor eller skärmar som dina användare besöker, hur många sidor/skärmar de visar under en session, hur länge de besöker webbplatsen/appen och händelser de startar när de befinner sig på webbplatsen eller i appen. Alla mål kan också ges ett ekonomiskt värde, så att du kan se hur mycket konverteringen är värd för ditt företag. Genom att använda värden för mål kan du fokusera på de mest lönsamma konverteringarna, till exempel transaktioner med en lägsta köpesumma.

När en webbplatsbesökare eller en appanvändare utför en åtgärd som du definierat som ett mål registreras den som en konvertering i Analytics. Konverteringsinformationen blir sedan tillgänglig i ett antal rapporter med specifika syften, som beskrivs nedan.

Måltyper

Det finns fyra typer av mål och dessa finns i tabellen nedan:

Måltyp Beskrivning Exempel
Mål En viss plats läses in Tack för att du registrerar dig! – webbsidan eller appskärmen som visats när användaren registrerat sig
Varaktighet Besök som varar längre än en viss tid Tio minuter eller längre på en supportwebbplats
Sidor/skärmar per session En användare visar ett visst antal sidor eller skärmar Fem sidor eller skärmar har lästs in
Händelse En åtgärd som har definierats som en händelse registreras Rekommendation i sociala nätverk, videouppspelning, annonsklick

Smarta mål

Utöver de måltyper som beskrivs ovan erbjuder Analytics en alternativ metod för konverteringsspårning som kallas för Smarta mål. Smarta mål är specifikt utformade för att underlätta för Google Ads-annonsörer som kanske inte har tillräckligt med konverteringar för att använda optimeringsverktygen för Google Ads, till exempel automatisk budgivning. När du har aktiverat Smarta mål utvärderar Analytics automatiskt besök till webbplatser eller appar och tilldelar varje grupp en poäng. De ”bästa” besöken omvandlas sedan till Smarta mål.

Läs mer om Smarta mål.

Trattar för måladressmål

Med ett måladressmål kan du ange den väg du förväntar dig att trafiken går. Den här vägen kallas tratt. När du har specificerat stegen i tratten kan Analytics registrera var användarna kliver in och ut ur tunneln på vägen mot målet. Informationen visas i rapporterna Målflöde och Tratt. Du kanske till exempel upptäcker att en stor del av trafiken till en sida eller skärm lämnar tratten innan målet har slutförts, vilket tyder på att det finns problem med steget. Du kanske också märker att en stor del av trafiken hoppar över vissa steg, vilket kan bero på att konverteringsvägen är för lång eller innehåller onödiga steg.

Läs mer om rapporterna Målflöde och Tratt.

Målvärde

När du anger ett mål kan du välja att koppla ett belopp till konverteringen. Varje gång målet slutförs av en användare registreras beloppet, som läggs ihop och visas som målvärde i rapporterna.

Allt en användare gör kan översättas till ett ekonomiskt värde. Ett sätt att välja ett lämpligt målvärde är att bedöma hur ofta användarna som uppfyller målet blir kunder. Om dina säljare till exempel når avslut med tio procent av alla som registrerar sig för ett nyhetsbrev, och en genomsnittlig transaktion uppgår till 5 000 kronor, kan du koppla 500 kronor (tio procent av 5 000 kronor) till målet Registrering för nyhetsbrev. Användarna uppfyller målet när de når den slutliga registreringssidan. Om bara en procent av registreringarna leder till försäljning kanske du i stället kopplar målet Registrering för nyhetsbrev till 50 kronor.

Du kan ändra valutan för målvärdet i vyinställningarna.

Mål-id och måluppsättningar

Alla mål du skapar tilldelas ett numeriskt id, från 1 till 20. Mål delas in i uppsättningar med upp till fem enskilda mål. Med måluppsättningar kan du kategorisera de olika typerna av mål för din webbplats. Du kan t.ex. spåra filhämtningar, registreringar och kvittosidor i separata måluppsättningar. I många rapporter visas måluppsättningarna som länkar på fliken Utforskaren.

I inlägget i Analytics-bloggen den 14 juni 2012 finns ett bra exempel på hur du kan ordna måluppsättningarna.

Målrapportering

Du kan analysera slutförandefrekvensen, eller konverteringsfrekvensen, i rapporterna Konvertering > Mål. Målkonverteringar visas också i andra rapporter, som Konverteringar > Flerkanalstratt, Konverteringar > Attribution och Förvärv.

Begränsningar för mål

  • Antalet mål är begränsat till 20 per rapportdataurval. Om du vill spåra fler än 20 mål kan du skapa ytterligare ett dataurval för webbegendomen eller redigera ett befintligt mål som du inte behöver mer.
  • Mål tillämpas på den information du samlat in när målet har skapats. Du måste ställa in mål i ditt Analytics-konto innan det visas några uppgifter i målrapporterna och andra rapporter som visar information om mål och målkonverteringar.
  • Det går inte att radera mål, men däremot kan du inaktivera dem. 
  • Måluppgifterna bearbetas på ett annat sätt än vanlig Analytics-data. Läs mer om funktioner med särskild databehandling.

Bästa metoder för mål

Ge dina mål intuitiva namn. Det hjälper dig och andra att förstå konverteringsrapporterna enklare.

Du väljer själv om du vill tilldela ett målvärde, men vi rekommenderar att du gör det för att få hjälp att generera intäkter och utvärdera dina konverteringar. Observera att Analytics också använder data för målvärdet för att beräkna andra mätvärden som avkastning på annonseringsutgifter (ROAS). Om det inte verkar lämpligt att använda ett penningvärde som målvärde på din webbplats eller i din app kan du använda en konsekvent numerisk skala för att vikta och jämföra dina konverteringar. Ge exempelvis ett mål med lågt värde ”1” och mål med högt värde ”10”.

Om du ändrar eller byter syfte med ett befintligt mål ska du se till att hålla reda på när du gjort ändringen. Eftersom mål inte tillämpas på tidigare data ändras konverteringsdatan från och med när målet ändras. Detta kan göra att rapporterna blir förvirrande. (Det här är ännu en anledning att ge målen intuitiva namn.)

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?