[UA] Informacje o celach

Korzystaj z celów, by zmierzyć, jak często użytkownicy wykonują określone działania.
Z tego artykułu dowiesz się, jak używać celów w Universal Analytics. Aby uzyskać podobne informacje w przypadku Google Analytics 4, zapoznaj się z tymi materiałami:

Cele pozwalają sprawdzić, w jakim stopniu witryna lub aplikacja spełniają przyjęte przez Ciebie założenia. Cel to ukończone działanie (inaczej konwersja), które przyczynia się do sukcesu Twojej firmy. Przykłady celów obejmują zakup (w witrynach e-commerce), ukończenie poziomu gry (w grach mobilnych) lub przesłanie formularza z informacjami kontaktowymi (w witrynach marketingowych lub służących do zdobywania potencjalnych klientów).

Definiowanie celów to podstawowy element każdego planu pomiarów związanego z analityką internetową. Dzięki właściwie skonfigurowanym celom Analytics może dostarczać ważnych informacji, takich jak liczba konwersji czy współczynnik konwersji w witrynie lub aplikacji. Bez tych informacji ocena skuteczności działań firmy online i jej kampanii marketingowych jest praktycznie niemożliwa.

Obejrzyj poniższy film, by dowiedzieć się więcej o celach w Analytics.

Watch the goals video overview

Tematy w tym artykule:

Jak działają cele

Cele konfiguruje się na poziomie widoku danych. Można je stosować, by dowiedzieć się, które strony lub ekrany odwiedzają użytkownicy, ile stron/ekranów wyświetlają podczas jednej sesji, ile czasu spędzają w witrynie lub aplikacji lub jakie zdarzenia generują. Każdy cel może mieć wartość pieniężną, dzięki czemu możesz ocenić wartość konwersji dla firmy. Korzystanie z wartości celów pozwala skupić się na najbardziej wartościowych konwersjach, takich jak transakcje z określoną minimalną kwotą do zapłaty.

Gdy użytkownik Twojej witryny lub aplikacji wykona działanie zdefiniowane jako cel, Analytics zarejestruje je jako konwersję. Dane konwersji zostaną następnie udostępnione w różnych przydatnych raportach, które opisujemy poniżej.

Typy celów

W poniższej tabeli przedstawiamy cztery możliwe typów celów:

Typ celu Opis Przykład
Lokalizacja docelowa Wczytanie określonej lokalizacji Dziękujemy za rejestrację! na stronie lub ekranie aplikacji
Czas trwania Sesje, które trwają co najmniej określony czas Co najmniej 10 minut spędzone w witrynie pomocy
Strony/ekrany na sesję Użytkownik wyświetla określoną liczbę stron lub ekranów Wczytano pięć stron lub ekranów
Zdarzenie Uruchomione zostaje działanie zdefiniowane jako zdarzenie Rekomendacja społecznościowa, odtworzenie filmu, kliknięcie reklamy

Cele inteligentne

Oprócz typów celów opisanych powyżej w Analytics dostępna jest też alternatywna metoda śledzenia konwersji, czyli Cele inteligentne. Powstała ona z myślą o reklamodawcach Google Ads, którzy mogą nie mieć wystarczająco dużo konwersji, by stosować narzędzia optymalizacji dostępne w Google Ads, takie jak automatyczne określanie stawek. Jeśli Cele inteligentne są włączone, Analytics automatycznie ocenia wizyty w witrynie lub aplikacji i przekłada najlepsze z nich na Cele inteligentne.

Więcej informacji o Celach inteligentnych

Ścieżki celów miejsc docelowych

Korzystając z celu miejsca docelowego, możesz określić oczekiwaną sekwencję lokalizacji, które użytkownik powinien odwiedzić. Jest to tzw. ścieżka. Gdy określisz kroki na ścieżce, Analytics będzie rejestrować, w którym miejscu użytkownicy wchodzą na ścieżkę i opuszczają ją w drodze do celu. Te dane są dostępne w raportach Przepływ celów i Ścieżki. Jeśli na przykład zobaczysz, że na jakiejś stronie lub na jakimś ekranie na ścieżce do celu występuje duży spadek ruchu, może to oznaczać problem w tym miejscu. Jeśli użytkownicy opuszczają ścieżkę w wielu punktach, oznacza to, że jest ona zbyt długa albo zawiera zbędne kroki.

Więcej informacji o raportach Przepływu celów i raportach Ścieżek.

Wartość celu

Podczas konfiguracji celu masz możliwość przypisania do konwersji wartości pieniężnej. Za każdym razem, gdy użytkownik zrealizuje ten cel, zostanie zarejestrowana i zsumowana określona kwota. Ta wartość będzie widoczna w raportach jako Wartość celu.

Każde działanie użytkownika można przełożyć na wartość pieniężną. Dobrą metodą określenia wartości celu jest oszacowanie, jak często użytkownicy osiągający cel stają się klientami. Jeśli na przykład działowi sprzedaży udaje się sfinalizować transakcje w przypadku 10% osób, które subskrybują newsletter, a średnia wartość transakcji wynosi 500 PLN, to do celu Subskrypcja newslettera (osiąganego przez użytkowników, którzy docierają do ostatniej strony formularza rejestracyjnego), można przypisać wartość 50 PLN (czyli 10% z 500 PLN). Jeśli natomiast tylko 1% subskrypcji prowadzi do sprzedaży, to do celu Subskrypcja newslettera można przypisać tylko 5 PLN.

Jednostkę waluty dla wartości celu możesz zmienić w ustawieniach widoku.

Identyfikator celu i zestawy celów

Każdy utworzony przez Ciebie cel otrzymuje numeryczny identyfikator (1–20). Cele są pogrupowane w zestawy maks. pięciu celów. Zestawy pozwalają sklasyfikować różne rodzaje celów w Twojej witrynie. Można np. śledzić pobrania plików, rejestracje i strony potwierdzenia jako osobne kategorie celów. Zestawy te są wyświetlane w wielu raportach jako linki pod kartą Eksplorator.

W poście na blogu Analytics z 14 czerwca 2012 r. znajdziesz świetny przykład organizacji zestawów celów.

Raportowanie związane z celami

Za pomocą raportów z sekcji Konwersje > Cele możesz analizować współczynniki realizacji celu lub konwersji celu. Konwersje celu pojawiają się też w innych raportach, m.in. z sekcji Konwersje > Ścieżki wielokanałowe, Konwersje > Atrybucja oraz Pozyskiwanie.

Ograniczenia celów

  • Maksymalna liczba celów w widoku raportowania wynosi 20. Aby śledzić większą liczbę celów, utwórz dodatkowy widok w danej usłudze na koncie lub zmień cele, których już nie potrzebujesz.
  • Cel dotyczy danych, które są rejestrowane po jego utworzeniu. Dlatego, aby w raportach celów oraz w innych raportach zawierających informacje o celach i konwersjach celów wyświetlały się dane, musisz skonfigurować cele na koncie Analytics.
  • Celów nie można usuwać, ale można przestać rejestrować związane z nimi dane. 
  • Dane celów są przetwarzane inaczej niż zwykłe dane Analytics. Więcej informacji o funkcjach dostępnych w ramach niestandardowego przetwarzania danych
  • Identyfikatorów ani zestawów celów nie można zmienić po ich utworzeniu, ale można zmienić nazwę i typ celu, jeśli chcesz ponownie użyć określonego celu.

Cele – sprawdzone metody

Używaj intuicyjnych nazw dla określenia celów. Dzięki temu Ty i Twoi współpracownicy łatwiej zinterpretujecie raporty konwersji.

Wybór wartości celu jest opcjonalny, ale warto to zrobić, bo dzięki temu łatwiej ocenisz konwersje i zwiększysz przychody. Pamiętaj, że Analytics wykorzystuje wartość celu do obliczania innych wskaźników, takich jak ROAS (zwrot z nakładów na reklamę). Jeśli określanie wartości celów jako kwoty pieniężnej nie pasuje do charakteru Twojej witryny lub aplikacji, użyj do oceny i porównań konwersji spójnej skali numerycznej. Celom o niskiej wartości możesz np. przypisać wartość „1”, a tym o wysokiej – „10”.

Jeśli zmienisz istniejący cel lub jego zastosowanie, zapamiętaj czas wprowadzenia tej zmiany. Cele nie mają wpływu na dane historyczne, więc zmiana celu wpłynie na dane konwersji dopiero od momentu jego zastosowania. Może to być mylące w raportach (tym bardziej warto nazywać cele intuicyjnie).

Dalsze kroki

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Wybierz swoją ścieżkę szkoleniową

Odwiedź google.com/analytics/learn – nowe źródło materiałów, które pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał Google Analytics 4. Ta nowa witryna zawiera filmy, artykuły i przewodniki, a także linki do zasobów dotyczących Google Analytics, takich jak kanały na Discordzie i w YouTube, blog i repozytorium GitHub.

Już dziś zacznij pogłębiać swoją wiedzę

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne