Denne artikkelen handler om Universal Analytics-områder, som slutter å behandle data 1. juli 2023 (1. oktober 2023 for Analytics 360-områder). Begynn å bruke et Google Analytics 4-område hvis du ikke allerede gjør det.

Om mål

Bruk mål for finne ut hvor ofte brukere fullfører bestemte handlinger.

Med mål kan du se til hvilken grad du når målene du har satt deg med appen din eller nettstedet ditt. Et mål vil si en fullført aktivitet, også kalt en konvertering, som bidrar til at bedriften din lykkes. Eksempler på mål kan være at noen kjøper noe (for et netthandelsted), fullfører et spillnivå (for en mobilspillapp), eller sender inn et skjema med kontaktinformasjon (for et markedsføringsnettsted eller et nettsted for generering av potensielle salg).

Det at du setter deg mål, er en grunnleggende del av enhver målingsplan for digitale analyser. Når du har konfigurert mål på riktig måte, kan Analytics gi deg viktig informasjon, for eksempel om antall konverteringer og konverteringsfrekvensen du oppnår i appen eller på nettstedet. Uten denne informasjonen er det nesten umulig å vurdere hvor effektive bedriftens tiltak og markedsføringskampanjer på nettet er.

Se på videoen nedenfor for å få oversikt over Analytics-målene.

Watch the goals video overview

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Sånn fungerer mål

Mål konfigureres på datautvalgsnivå. Mål kan brukes i forbindelse med bestemte sider eller skjermbilder brukerne dine besøker, hvor mange sider eller skjermbilder de ser på i løpet av en økt, hvor lenge de blir værende i appen eller på nettstedet ditt, og hvilke aktiviteter de utløser mens de er der. Det er lurt å tilordne hvert mål en pengeverdi, slik at du kan se hvor stor verdi den aktuelle konverteringen har for bedriften. Med målverdier kan du fokusere på de mest verdifulle konverteringene, for eksempel transaksjoner der minstekravet for kjøpssum oppfylles.

Når en besøkende på nettstedet ditt eller en bruker av appen din utfører en handling som er angitt som et mål, registreres handlingen som en konvertering i Analytics. Disse konverteringsdataene blir deretter gjort tilgjengelige i en rekke spesialrapporter. Du finner mer informasjon om disse nedenfor.

Måltyper

Det finnes fire måltyper. Du finner mer informasjon om de ulike måltypene i tabellen nedenfor:

Måltype Beskrivelse Eksempel
Destinasjon Et bestemt sted lastes inn Takk for registreringen-nettsiden -app-skjermbildet
Varighet Økter som varer minst en viss tid Besøk på et brukerstøttenettsted som varer i minst ti minutter
Sider/skjermbilder per økt En bruker ser et bestemt antall sider eller skjermer Fem sider eller skjermbilder er lastet inn
Aktivitet En handling definert som en aktivitet, blir utløst Sosial anbefaling, videoavspilling, annonseklikk

Smarte mål

I tillegg til måltypene beskrevet ovenfor får du tilgang til en alternativ sporingsmetode – Smarte mål – via Analytics. Vi har utviklet Smarte mål spesifikt for at Google Ads-annonsører som kanskje ikke har tilstrekkelig med konverteringer, skal kunne bruke optimaliseringsverktøyene i Google Ads, for eksempel automatisk budgivning. Når du har slått på Smarte mål, evaluerer Analytics automatisk besøkene i appen din eller på nettstedet ditt, og hvert besøk tildeles en poengsum. De «beste» besøkene oversettes til smarte mål (faktiske mål).

Finn ut mer om Smarte mål.

Trakter for destinasjonsmål

Med et destinasjonsmål kan du angi hvilken bane du forventer at trafikken skal følge. Denne banen kalles en trakt. Når du angir trinn i en trakt, registrerer Analytics hvor brukerne kommer inn i og eventuelt forlater banen på vei mot målet ditt. Du finner disse dataene i Målflyt- og Trakt-rapporten. Du kan for eksempel se en trakt som inneholder en side eller et skjermbilde der en stor del av trafikken forlater nettstedet før målet er fullført. Dette kan bety at det har oppstått et problem med det aktuelle trinnet. Det kan også hende du ser mye trafikk der brukerne hopper over trinn. Dette kan tyde på at banen til konvertering er for lang, eller at den inneholder uvesentlige trinn.

Finn ut mer om Målflyt- og Trakt-rapporten.

Målverdi

Når du angir et mål, kan du tilordne konverteringen en pengeverdi. Hver gang en bruker fullfører et mål, blir dette beløpet registrert. Alle beløp blir deretter lagt sammen, og de fremgår i rapportene dine, for eksempel i Målverdi-rapporten.

Alle handlinger som brukere står bak, kan omregnes til et pengebeløp. Du kan fastslå hva en målverdi burde være, blant annet ved å evaluere hvor ofte brukerne som fullfører målet, blir kunder. Hvis salgsteamet ditt for eksempel oppnår salg hos 10 % av de som registrerer seg for et nyhetsbrev, og den gjennomsnittlige transaksjonen er på NOK 5000, kan du angi NOK 500 (mao. 10 % av NOK 5000) som målet for registrering for nyhetsbrev. Dette er et mål brukerne innfrir når de når frem til den endelige registreringssiden for det aktuelle nyhetsbrevet. Hvis derimot bare 1 % av registreringene resulterer i salg, kan du velge å sette NOK 50 som mål for registrering for nyhetsbrev.

Du kan endre valutaenheten for målverdien i innstillingene for rapporteringsvisninger.

Mål-ID-er og målsett

Alle målene du oppretter, tildeles en numerisk ID mellom 1 og 20. Målene blir gruppert i sett på opptil fem enkeltmål. Med målsett kan du kategorisere de ulike måltypene for nettstedet ditt. Du kan for eksempel spore nedlastinger, registreringer og kvitteringssider i separate målsett. Disse settene blir vist som linker i Utforsker-fanen i mange rapporter.

I Analytics-blogginnlegget fra 14. juni 2012 finnes det et godt eksempel på hvordan du kan organisere målsett.

Rapportering om mål

Du kan analysere målfullføringsandelene – eller konverteringsfrekvensene – i Konvertering > mål-rapportene. Målkonverteringene blir også vist i andre rapporter, deriblant Konverteringer > Multikanalstrakter-, Konverteringer > Attribusjon- og Brukeranskaffelse-rapporten.

Begrensninger ved mål

  • Det er en grense på 20 mål per rapporteringsvisning. Hvis du vil spore flere enn 20 mål, må du opprette et ekstra datautvalg for det aktuelle området eller redigere et eksisterende mål du ikke trenger lenger.
  • Målene gjelder for dataene du samler inn etter at målene er fastsatt. Du må konfigurere mål i Analytics-kontoen din før det vises data i målrapportene dine og eventuelle andre rapporter som inneholder data om mål og målkonverteringer.
  • Mål kan ikke slettes, men du kan slutte å registrere data for dem. 
  • Måldata behandles på en annen måte enn vanlige Analytics-data. Finn ut mer om funksjoner som krever spesiell databehandling.
  • Mål-ID-er og målsett kan ikke endres etter at du har opprettet dem, men du kan endre målnavnet og -typen hvis du vil bruke et bestemt mål på nytt.

Anbefalte fremgangsmåter for å angi mål

Bruk intuitive navn på målene dine, slik at det blir enklere for deg og andre å forstå innholdet i konverteringsrapportene.

Du kan selv velge om du vil tildele en målverdi, men vi anbefaler at du gjør dette, da det blir enklere å tjene penger på og evaluere konverteringer. Vær oppmerksom på at Analytics også bruker data om målverdier i forbindelse med andre beregninger, for eksempel avkastning på annonsekostnader (ROAS). Hvis du ikke synes det er fornuftig å bruke et pengebeløp som målverdi på nettstedet ditt eller i appen din, kan du ganske enkelt vurdere og sammenligne konverteringene dine ved hjelp av en konsekvent numerisk skala. Du kan for eksempel tildele mål med lav og høy verdi henholdsvis tallet 1 og tallet 10.

Hvis du endrer eller finner et nytt formål med et eksisterende mål, må du huske på når du endret de aktuelle aspektene. Ettersom mål ikke blir brukt på eldre data, blir konverteringsdataene dine endret fra den datoen du endrer et mål. Dette kan føre til at innholdet i rapportene dine kan virke forvirrende. (Dette er en annen god grunn til å gi målene intuitive navn).

Fremgangsmåten videre

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false