[UA] Over doelen

Gebruik doelen om te meten hoe vaak gebruikers specifieke acties voltooien.
Dit artikel gaat over het gebruik van doelen in Universal Analytics. Bekijk de volgende bronnen voor vergelijkbare informatie over Google Analytics 4:

Met doelen kunt u meten hoe goed uw site of app voldoet aan uw doelstellingen. Een doel geeft een voltooide activiteit aan (ook wel een conversie genoemd) die bijdraagt aan het succes van uw bedrijf. Voorbeelden van doelen zijn een aankoop doen (voor een e-commercesite), een gamelevel voltooien (voor een mobiele gaming-app) of een formulier met contactgegevens versturen (voor een marketing- of leadgeneratiesite).

Het definiëren van doelen is een essentieel onderdeel van een meetplan voor digitale analyse. Met correct geconfigureerde doelen kan Analytics u essentiële informatie geven, zoals het aantal conversies en het conversiepercentage voor uw site of app. Zonder deze informatie is het vrijwel onmogelijk de effectiviteit van uw online bedrijfs- en marketingcampagnes te evalueren.

Bekijk de onderstaande video voor een overzicht van Analytics-doelen.

Watch the goals video overview

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Hoe doelen werken

Doelen worden op weergaveniveau geconfigureerd. Doelen kunnen worden toegepast op specifieke pagina's of schermen die uw gebruikers bezoeken, zodat u kunt zien hoeveel pagina's/schermen ze bekijken in een sessie, hoeveel tijd ze besteden op uw site of in uw app en welke gebeurtenissen ze activeren terwijl ze daar zijn. Elke doel kan een geldwaarde hebben, zodat u kunt zien hoeveel de conversie waard is voor uw bedrijf. Als u waarden voor doelen gebruikt, kunt u zich richten op de conversies met de hoogste waarde, zoals transacties waarbij een minimumaankoopbedrag wordt besteed.

Wanneer een bezoeker op uw site of een gebruiker van uw app een actie uitvoert die is gedefinieerd als doel, registreert Analytics die als een conversie. Die conversiegegevens worden vervolgens beschikbaar gemaakt in een aantal speciale rapporten, die hieronder worden beschreven.

Doeltypen

Er zijn 4 typen doelen, zoals vermeld in de onderstaande tabel:

Doeltype Beschrijving Voorbeeld
Bestemming Er wordt een specifieke locatie geladen Webpagina of app-scherm met Hartelijk dank voor uw aanmelding!
Duur Sessies die een specifieke tijd of langer duren Tien minuten of langer aanwezig geweest op een ondersteuningssite
Pagina's/schermen per sessie Een gebruiker bekijkt een specifiek aantal pagina's of schermen Vijf pagina's of schermen zijn geladen
Gebeurtenis Een actie die als gebeurtenis is gedefinieerd, wordt geactiveerd Aanbeveling op social media, video afspelen, klikken op een advertentie

Slimme doelen

Naast de hierboven beschreven doeltypen biedt Analytics een alternatieve methode om conversies bij te houden, die Slimme doelen heet. Slimme doelen zijn speciaal ontworpen voor Google Ads-adverteerders die misschien niet over genoeg conversies beschikken om de optimalisatietools van Google Ads te gebruiken, zoals automatisch bieden.Als u 'Slimme doelen' inschakelt, evalueert Analytics automatisch de bezoeken aan uw website of app. Hierbij krijgt elk bezoek een score. De 'beste' bezoeken worden vervolgens omgezet in slimme doelen.

Meer informatie over 'Slimme doelen'.

Trechters voor bestemmingsdoelen

Voor een bestemmingsdoel kunt u het pad opgeven waarlangs het verkeer volgens u loopt. Dit pad wordt een trechter genoemd. Als u de stappen in een trechter opgeeft, kan Analytics vastleggen waar gebruikers het pad op weg naar uw doel betreden en waar ze het pad weer verlaten. Deze gegevens worden weergegeven in de rapporten 'Doelprocesstroom' en 'Trechter'. U kunt bijvoorbeeld een pagina of een scherm in een trechter te zien krijgen waarop veel verkeer afhaakt voordat het doel is voltooid. Dit wijst op een probleem met de betreffende stap. U kunt ook veel verkeer zien dat stappen overslaat, wat aangeeft dat het pad naar de conversie te lang is of overbodige stappen bevat.

Meer informatie over de rapporten 'Doelprocesstroom' en 'Trechter'.

Doelwaarde

Wanneer u een doel instelt, heeft u de mogelijkheid een geldbedrag aan de conversie toe te wijzen. Dit bedrag wordt telkens vastgelegd als een gebruiker een doel voltooit. Alle bedragen worden bij elkaar opgeteld en in uw rapporten weergegeven als de doelwaarde.

U kunt elke actie die een gebruiker uitvoert, omzetten in een geldbedrag. Een goede manier om een doelwaarde te bepalen, is evalueren hoe vaak gebruikers die het doel bereiken, klant worden. Als uw salesteam bijvoorbeeld tien procent van de mensen die zich aanmelden voor een nieuwsbrief, als klant kan binnenhalen en uw gemiddelde transactie € 500 is, kunt u een waarde van € 50 (dat wil zeggen, tien procent van € 50) toewijzen aan het doel nieuwsbriefaanmelding (een doel dat gebruikers behalen wanneer ze de laatste pagina voor de nieuwsbriefaanmelding bereiken). Als echter maar één procent van de registraties resulteert in een verkoop, wilt u wellicht slechts € 5 toewijzen aan het doel nieuwsbriefaanmelding.

U kunt de valuta voor de doelwaarde wijzigen in uw instellingen voor weergaven.

Doel-ID en doelsets

Aan elk doel dat u maakt, wordt een numerieke ID van 1 tot 20 toegewezen. Doelen worden gegroepeerd in sets van maximaal vijf afzonderlijke doelen. Met doelsets kunt u de verschillende typen doelen voor uw site categoriseren. U kunt bijvoorbeeld downloads, registraties en ontvangstpagina's in afzonderlijke doelsets bijhouden. Deze sets worden als links in veel van uw rapporten weergegeven op het tabblad Verkenner.

In de Analytics-blogpost van 14 juni 2012 vindt u een goed voorbeeld van hoe u doelsets organiseert.

Rapportage over doelen

U kunt de doelvoltooiingspercentages of conversiepercentages analyseren in de rapporten bij Conversie > Doelen. Doelconversies worden ook weergegeven in andere rapporten, waaronder de rapporten bij Conversies > Multi-channel trechters, de rapporten bij Conversies > Toeschrijving en de rapporten bij Acquisitie.

Limieten voor doelen

  • U kunt maximaal twintig doelen per rapportageweergave instellen. Als u meer dan twintig doelen wilt bijhouden, maakt u een aanvullende dataweergave voor die property of bewerkt u een bestaand doel dat u niet langer nodig heeft.
  • Doelen worden alleen toegepast op de gegevens die u verzamelt nadat de betreffende doelen zijn gemaakt. U moet doelen instellen in uw Analytics-account voordat er gegevens worden weergegeven in uw doelrapporten en eventuele andere rapporten die gegevens over doelen en doelconversies bevatten.
  • Doelen kunnen niet worden verwijderd, maar u kunt de registratie van gegevens voor een doel wel stopzetten.
  • Doelgegevens worden anders verwerkt dan reguliere Analytics-gegevens. Meer informatie over functies waarbij gegevens niet op de standaardmanier worden verwerkt.
  • Doel-ID's en doelsets kunnen niet worden gewijzigd nadat u ze heeft gemaakt, maar u kunt wel de naam en het type van het doel wijzigen als u een specifiek doel opnieuw wilt gebruiken.

Praktische tips voor doelen

Gebruik intuïtieve namen voor uw doelen. Zo kunnen u en anderen de conversierapporten gemakkelijker interpreteren.

Hoewel het toewijzen van een doelwaarde optioneel is, raden we u aan dit te doen, zodat u uw conversies kunt evalueren en hiermee inkomsten kunt genereren. Houd er rekening mee dat Analytics de doelwaardegegevens ook gebruikt om andere statistieken te berekenen, zoals het rendement op de advertentie-uitgaven (ROAS). Als het gebruik van een geldwaarde als doelwaarde niet toepasselijk is voor uw site of app, kunt u een consistente numerieke schaal gebruiken om uw conversies te meten en te vergelijken. Geef doelen met een lage waarde bijvoorbeeld een '1' en doelen met een hoge waarde een '10'.

Als u een bestaand doel wilt wijzigen of hergebruiken, moet u niet vergeten bij te houden wanneer u de wijziging heeft aangebracht. Aangezien doelen niet worden toegepast op historische gegevens, veranderen uw conversiegegevens vanaf het moment waarop u de wijziging in het doel aanbrengt. Dit kan leiden tot verwarring in uw rapporten. (Dit is een extra reden om uw doelen een intuïtieve naam te geven.)

Volgende stappen

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Uw eigen leertraject kiezen

Ga naar google.com/analytics/learn, een nieuwe bron waarmee u het maximale uit Google Analytics 4 kunt halen. De nieuwe website bevat video's, artikelen en begeleide processen en biedt links naar de Discord, de blog, het YouTube-kanaal en de GitHub-repository van Google Analytics.

Direct aan de slag

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu