Apie tikslus

Naudokite tikslus norėdami įvertinti, kaip dažnai naudotojai užbaigia konkrečius veiksmus.

Tikslai leidžia įvertinti, kaip svetainė arba programa įgyvendina užsibrėžtus tikslus. Tikslas reiškia užbaigtą veiklą, vadinamą konversija, kuri prisideda prie jūsų verslo sėkmės. Tikslų pavyzdžiai: prekės įsigijimas (el. prekybos svetainėje), žaidimo lygio įveikimas (žaidimų programa mobiliesiems) arba kontaktinės informacijos formos užpildymas (rinkodaros arba potencialių klientų rinkimo svetainėje).

Tikslų apibrėžimas yra pagrindinė kiekvieno skaitmeninių duomenų analizės įvertinimo plano dalis. Tinkamai sukonfigūravus tikslus „Analytics“ teikiama esminė informacija, pvz., svetainės ar programos konversijų skaičius ir konversijų rodiklis. Be šios informacijos praktiškai neįmanoma įvertinti internetinio verslo ir rinkodaros kampanijų našumo.

Žiūrėkite toliau pateiktą vaizdo įrašą, kuriame apžvelgiami „Analytics“ tikslai.

Watch the goals video overview

Šiame straipsnyje

Kaip veikia tikslai

Tikslai konfigūruojami rodinio lygiu. Tikslai gali būti taikomi konkretiems puslapiams arba ekranams, kuriuos naudotojai lanko, siekiant sužinoti, kiek puslapių / ekranų jie peržiūri per seansą, kiek ilgai jie užsibūna jūsų svetainėje arba programoje ir kokius įvykius suaktyvina ten lankydamiesi. Kiekvienam tikslui galite suteikti piniginę vertę, kad sužinotumėte, kiek ta konversija atneša naudos jūsų įmonei. Naudodami tikslų vertes, galite pagrindinį dėmesį sutelkti į didžiausios vertės konversijas, t. y. operacijas su minimalia pirkinių suma.

Kai svetainės lankytojas ar programos naudotojas atlieka veiksmą, kurį apibrėžėte kaip tikslą, „Analytics“ įrašo tai kaip konversiją. Tuomet konversijos duomenis galima naudoti įvairiose tikslinėse ataskaitose, kurios aprašytos toliau.

Tikslų tipai

Yra 4 tikslų tipai, aprašyti toliau pateiktoje lentelėje.

Tikslo tipas Aprašas Pavyzdys
Paskirties vieta Įkėlimas konkrečioje vietovėje Tinklalapis arba programos ekranas Dėkojame, kad užsiregistravote!
Trukmė Seansai, trunkantys tam tikrą laiką ar ilgiau Palaikymo svetainėje praleista 10 minučių ar daugiau
Puslapių / ekranų skaičius per seansą Naudotojas peržiūri konkretų skaičių puslapių ar ekranų Įkeliami 5 puslapiai ar ekranai
Įvykis Suaktyvinamas veiksmas, apibrėžtas kaip įvykis Socialinio tinklo rekomendacija, vaizdo įrašo paleidimas, skelbimo paspaudimas

Išmanieji tikslai

Be anksčiau aprašytų tikslų tipų „Analytics“ teikia alternatyvų konversijų stebėjimo metodą, kuris vadinasi Išmanieji tikslai. Išmanieji tikslai sukurti konkrečiai padėti „Google Ads“ reklamuotojams, kuriems galbūt nepakanka konversijų „Google Ads“ optimizavimo įrankiams, pvz., automatiniam kainų siūlymui, naudoti. Kai įgalinti Išmanieji tikslai, „Analytics“ automatiškai įvertina apsilankymus jūsų svetainėje ar programoje ir kiekvienam jų priskiria balą. Tada geriausi apsilankymai verčiami į Išmaniuosius tikslus.

Sužinokite daugiau apie Išmaniuosius tikslus.

Paskirties tikslų kanalai

Naudodami paskirties tikslą, galite nurodyti tikėtiną srauto kelią. Tas kelias vadinamas kanalu. Kai nurodote veiksmus kanale, „Analytics“ gali stebėti, kurioje vietoje naudotojai patenka į kelią ir iš jo išeina, eidami link jūsų apibrėžto tikslo. Šie duomenys rodomi Tikslo srauto ir Kanalo ataskaitose. Pvz., kanale galite matyti puslapį ar ekraną, iš kurio nemaža srauto dalis išeina nepasiekę tikslo, ir tai rodo, kad toje vietoje yra problemų. Be to, galite pastebėti, kad didelė srauto dalis praleidžia veiksmus. Tai rodo, kad kelias iki konversijos yra per ilgas arba jame yra per daug papildomų veiksmų.

Sužinokite daugiau apie Tikslo srauto ir Kanalo ataskaitas.

Tikslo vertė

Nustatę tikslą, konversijai galite priskirti pinigų sumą. Kiekvieną kartą naudotojui įgyvendinus tikslą, ši suma įrašoma ir pridedama bei rodoma ataskaitose kaip tikslo vertė.

Kiekvienas naudotojo veiksmas gali būti verčiamas pinigų suma. Vienas iš būdų įvertinti, kokia turėtų būti tikslo vertė, yra apskaičiuoti, kaip dažnai naudotojai, įgyvendinę tikslą, tampa klientais. Pvz., jei pardavimo komanda gali pasirašyti sutartis su 10 proc. žmonių, prisiregistravusių gauti naujienlaiškį, o kiekvienos operacijos vidurkis – 500 EUR, galite priskirti 50 EUR (t. y. 10 proc. nuo 500 EUR) registracijos gauti naujienlaiškį tikslui (tikslui, kurį naudotojai įgyvendina pasiekę paskutinį prisiregistravimo gauti naujienlaiškį puslapį). Kita vertus, jei pavyksta parduoti tik 1 proc. prisiregistravusiųjų, registracijos gauti naujienlaiškį tikslui galite priskirti tik 5 EUR.

Tikslo vertės valiutą galite pakeisti rodinio nustatymų skiltyje.

Tikslo ID ir tikslų rinkiniai

Kiekvienam sukurtam tikslui priskiriamas skaitinis ID nuo 1 iki 20. Tikslai sugrupuojami į rinkinius, kuriuose būna iki penkių atskirų tikslų. Tikslų rinkiniai leidžia suskirstyti į kategorijas skirtingų tipų tikslus, naudojamus svetainei. Pvz., atskiruose tikslų rinkiniuose galite stebėti atsisiuntimus, registracijas ir kvitų puslapius. Daugelyje ataskaitų šie rinkiniai rodomi kaip nuorodos po skirtuku Naršyklė.

2012 m. birželio 14 d. „Analytics“ tinklaraščio įraše pateiktas puikus tikslų rinkinių tvarkymo pavyzdys.

Tikslų ataskaitų teikimas

Ataskaitose Konversija > Tikslai galite analizuoti įgyvendintų tikslų ar konversijų rodiklius. Tikslų konversijos rodomos ir kitose ataskaitose, įskaitant ataskaitas Konversijos > Sudėtiniai kanalai, Konversijos > Priskyrimas ir Įgijimas.

Tikslų apribojimai

  • Naudojant vieną ataskaitų peržiūrą, galima nustatyti 20 tikslų. Jei norite stebėti daugiau nei 20 tikslų, sukurkite papildomą tos nuosavybės rodinį arba redaguokite turimą tikslą, kurio nebereikia.
  • Tikslai taikomi tiems duomenims, kuriuos surenkate sukūrę tikslą. Turite nustatyti tikslus „Analytics“ paskyroje, kad duomenys galėtų būti rodomi tikslų ataskaitose ir kitose ataskaitose, kuriose pateikiami duomenys apie tikslus ir tikslų konversijas.
  • Tikslų negalima ištrinti, bet galite sustabdyti tikslo duomenų įrašymą. 
  • Tikslų duomenys apdorojami kitaip nei įprasti „Analytics“ duomenys. Sužinokite daugiau apie nestandartinio duomenų apdorojimo funkcijas.
  • Sukūrus tikslų ID ir tikslų rinkinius jų keisti negalima, tačiau galite pakeisti tikslo pavadinimą ir tipą, jei norite pakartotinai naudoti konkretų tikslą.

Geriausia tikslų naudojimo praktika

Tikslus pavadinkite taip, kad pavadinimas nurodytų, koks tai tikslas. Tuomet jums ir kitiems bus daug lengviau suprasti konversijų ataskaitas.

Nors ir nebūtina tikslui priskirti vertės, rekomenduojame tai padaryti, kad būtų lengviau įvertinti konversijas ir gauti iš jų pajamų. Atminkite, kad „Analytics“ sistemoje tikslo vertės duomenys taip pat naudojami skaičiuojant kitų tipų metriką, pvz., SIG (skelbimo išlaidų grąžą). Jei jūsų svetainėje ar programoje tikslo vertei nusakyti pinigų suma netinka, tuomet naudokite nuoseklią skaitinę skalę, kad galėtumėte įvertinti ir palyginti konversijas. Pavyzdžiui, mažos vertės tikslus žymėkite „1“, o didelės vertės tikslus žymėkite „10“.

Jei pakeisite turimą tikslą arba nustatysite kitokį jo turinį, nepamirškite pasižymėti, kada atlikote pakeitimus. Kadangi tikslai nėra taikomi istoriniams duomenims, pakeitus tikslą konversijos duomenys pasikeis nuo tos akimirkos, kada buvo atliktas pakeitimas. Dėl to gali atsirasti painiavos ataskaitose. (Tai dar viena priežastis, kodėl tikslams reikia suteikti tokius pavadinimus, kurie nurodytų, koks tai tikslas.)

Kiti veiksmai

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?