A célok

A célokkal felmérheti, hogy a felhasználók milyen gyakran hajtanak végre bizonyos műveleteket.

A célok azt mérik, hogy a webhely vagy alkalmazás milyen mértékben teljesíti a célkitűzéseket. A célok olyan elvégzett műveletek (más néven konverziók), amelyek hozzájárulnak a vállalkozás sikeréhez. Célok lehetnek például a következők: vásárlások (e-kereskedelmi webhely esetén); egy pálya teljesítése egy játékban (például egy mobiljáték-alkalmazásban); esetleg egy kapcsolatfelvételi adatokat tartalmazó űrlap elküldése (marketinggel foglalkozó vagy érdeklődés felkeltésére törekvő webhely esetén).

A célok definiálása a digitális elemzéshez használatos mérési tervek alapvető összetevője. Ha megfelelően állítja be a célokat, akkor az Analytics használatával kulcsfontosságú információkhoz juthat – megtudhatja például a konverziók számát, illetve a webhely vagy az alkalmazás konverziós arányát. Ilyen információk nélkül szinte lehetetlen felmérni az online vállalkozások és a marketingkampányok hatékonyságát.

Az alábbi videóból áttekintést kaphat az Analytics rendszerében használható célokról.

Watch the goals video overview

A cikk tartalma:

A célok működése

A célokat a nézet szintjén kell beállítani. Célokat adott, a felhasználók által meglátogatott oldalakra vagy képernyőkre, a munkamenet során megtekintett oldalak vagy képernyők számára, a webhelyen vagy az alkalmazásban töltött időre vagy a felhasználók által aktivált eseményekre is alkalmazhat. Minden célhoz tartozhat pénzbeli érték is, így láthatja, mennyit ér az adott konverzió a vállalkozás számára. Ha értéket is használ a célokhoz, akkor a legértékesebb konverziókra (például az adott minimális vásárlási összeget elérő tranzakciókra) összpontosíthat.

Amikor a webhelyet felkereső látogató vagy az alkalmazás valamelyik felhasználója célként meghatározott műveletet hajt végre, akkor az Analytics konverziót rögzít. Ezeket a konverziós adatokat különböző célt szolgáló jelentésekben tekintheti meg. A jelentésekről alább részletesen is olvashat.

A célok típusai

A célok négy típusba sorolhatók – ezeket a következő táblázat tartalmazza:

Cél típusa Leírás Példa
Cél Egy adott, betöltődő hely Weboldal vagy alkalmazás-képernyő a Köszönjük, hogy regisztrált! felirattal
Időtartam Adott időtartamon keresztül vagy annál hosszabban tartó munkamenetek Legalább 10 eltöltött perc egy ügyfélszolgálati webhelyen
Oldal/képernyő munkamenetenként Egy felhasználó megnéz adott számú oldalt vagy képernyőt 5 oldal vagy képernyő betöltése
Esemény Egy eseményként meghatározott művelet bekövetkezik Közösségi ajánlás, videó lejátszása, hirdetésre leadott kattintás

Intelligens célok

A fent ismertetett céltípusokon kívül az Analytics az Intelligens célok nevű alternatív konverziókövetési módszert is biztosítja. Az Intelligens célok kifejezetten olyan Google Ads-hirdetők számára készültek, akik még nem rendelkeznek elég konverzióval a Google Ads optimalizálási eszközeinek, például az automatikus ajánlattételnek a használatához. Ha aktiválja az Intelligens célokat, az Analytics automatikusan kiértékeli a webhely vagy az alkalmazás látogatásait, mindegyikhez pontszámot rendel, és a „legjobb” látogatásokat Intelligens célokká alakítja.

További információk az Intelligens célokról.

Csatornák a Cél típusú célokhoz

A Cél típusú célokkal a forgalom elvárt útvonalát határozhatja meg. Ez az útvonal a csatorna. Amikor megadja egy csatorna lépéseit, az Analytics rögzítheti, hogy a felhasználók hol lépnek be és ki a kijelölt cél felé vezető útvonalon. Ezek az adatok a Célfolyamat és a Csatorna jelentésben jelennek meg. Találhat például egy olyan oldalt vagy képernyőt egy csatornában, ahol a forgalom egy jelentős része még a cél teljesítése előtt kilép – ez azt jelzi, hogy valamilyen probléma van az adott lépéssel. Ha nagyon sok olyan lépést lát, amely a forgalom kihagyására irányul, akkor előfordulhat, hogy a konverzióhoz vezető útvonal túl hosszú, esetleg felesleges lépéseket tartalmaz.

További információ a Célfolyamat és a Csatorna jelentésről.

A cél értéke

A célok beállításakor a konverzióhoz adott pénzösszeget rendelhet. Amikor egy felhasználó teljesít egy célt, a rendszer rögzíti ezt az összeget, majd összeadja az értékeket, és megjeleníti őket a jelentésekben a cél értékeként.

A felhasználók által végzett valamennyi művelet kifejezhető pénzösszegként. A célérték meghatározásának egyik praktikus módja, ha megvizsgálja, hogy a célt teljesítő felhasználók milyen gyakran válnak ügyféllé. Ha például az értékesítési csoport a hírlevélre feliratkozó személyek 10%-ával köt üzletet, a tranzakciók értéke pedig átlagosan 100 000 Ft, akkor a Feliratkozás hírlevélre nevű cél – amelyet akkor teljesítenek a felhasználók, ha elérték a feliratkozási folyamat utolsó oldalát – értékeként 10 000 Ft-ot számíthat (vagyis a 100 000 Ft 10%-át). Ha viszont a feliratkozóknak csak az 1%-a jutna el a vásárlásig, a Feliratkozás hírlevélre célra eső összeg 1000 Ft lenne.

A cél értékének pénznemét a nézetbeállítások között módosíthatja.

Célazonosító és célkészletek

Minden létrehozott célhoz tartozik egy 1 és 20 közé eső azonosítószám. A célokat a rendszer csoportosítja: egy csoportba legfeljebb 5 egyedi cél tartozhat. A célkészletekkel a webhelyhez kapcsolódó célok típusait kategorizálhatja. Külön célkészletként követheti például nyomon a letöltéseket, a regisztrációkat, illetve a nyugtaoldalakat. Ezek a készletek a jelentésekben linkekként jelennek meg (számos jelentésben az Intéző lapon).

Az Analytics használatával foglalkozó blog 2012. június 14-i bejegyzése kiváló példán keresztül ismerteti a célkészletek rendszerezésének módját (a cikk csak angolul olvasható).

A célokra vonatkozó jelentések

A cél teljesítettségi arányai, más néven a konverziós arányok a Konverziók > Célok jelentéseivel elemezhetők. A célkonverziók más jelentésekben, többek között a Konverziók > Többútvonalas csatornák, a Konverziók > Hozzárendelés és az Ügyfélszerzés nevű jelentésekben is megtalálhatók.

A célok korlátai

  • Jelentésnézetenként legfeljebb 20 cél állítható be. Ha 20-nál több célt szeretne nyomon követni, akkor hozzon létre új nézetet a tulajdonhoz, esetleg módosítson egy olyan meglévő célt, amelyre már nincs szüksége.
  • A célok a cél létrehozása után gyűjtött adatokra vonatkoznak. Ha adatokat szeretne megjelentetni a célokra vonatkozó jelentésekben, illetve más, a célokkal és a célkonverziókkal kapcsolatos információt tartalmazó jelentésekben, akkor először célokat kell beállítania az Analytics-fiókban.
  • A célok nem törölhetők, de a célokhoz kapcsolódó adatok rögzítése leállítható. 
  • A céladatok feldolgozása eltér a normál Analytics-adatok feldolgozásától. További információk a nem szabványos adatfeldolgozást alkalmazó funkciókról.
  • A célazonosítók és célkészletek a létrehozás után nem módosíthatók, de ha egy adott célt újra fel szeretne használni, módosíthatja a cél nevét és típusát.

A célok használatának bevált módszerei

A célokhoz szemléletes neveket használjon: ekkor a konverziós jelentések is áttekinthetőbbek lesznek.

A célokhoz ugyan nem kötelező értéket megadni, azonban ez a funkció segít a bevételszerzésben és a konverziók értékelésében. Ügyeljen arra, hogy az Analytics más mutatók – például a ROAS (hirdetési kiadások megtérülése) – kiszámításához is használja a célok értékét. Ha a webhely vagy az alkalmazás esetén a cél értékéhez nem rendelhető hozzá pénzösszeg, akkor következetesen használt számskálával mérje és hasonlítsa össze a konverziókat. Az alacsonyabb értékű konverziókhoz például az „1”, a magasakhoz pedig a „10” értéket rendelheti.

Ha meglévő célokat módosít vagy alakít át, akkor feltétlenül jegyezze fel a változtatások időpontját is. Mivel a célok nem használhatók korábbi adatokra, a cél módosítása esetén a konverziós adatok a változtatás időpontjától kezdve változnak meg. Ez zavart okozhat a jelentések értékelése során. (Többek között ezért is érdemes az áttekintést megkönnyítő nevet adni a céloknak).

További lépések

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?