Denne artikel omhandler Universal Analytics-ejendomme, hvor databehandlingen ophører den 1. juli 2023 (for Analytics 360-ejendommes vedkommende sker det den 1. oktober 2023). Begynd at bruge en Google Analytics 4-ejendom, hvis du ikke allerede gør det.

Om mål

Brug mål til at klarlægge, hvor ofte brugerne fuldfører bestemte handlinger.

Du kan bruge mål til at finde ud af, hvor godt dit website eller din app opfylder de målsætninger, som du arbejder hen imod. Et mål repræsenterer en fuldført aktivitet (en såkaldt konvertering), der er vigtig for din virksomheds succes. Eksempler på mål er bl.a. et køb (for et e-handelswebsite), færdiggørelse af en bane i et spil (for en spilapp til en mobilenhed) eller afsendelse af en kontaktoplysningsformular (for et website til marketing eller generering af kundeemner).

Definition af mål er et nøgleelement i enhver målingsplan for digital analyse. Når du har konfigureret mål korrekt, kan Analytics give dig vigtige oplysninger, f.eks. dit websites eller din apps antal konverteringer og konverteringsrate. Uden disse oplysninger er det næsten umuligt at evaluere effektiviteten af din onlineforretning og dine marketingkampagner.

Se videoen nedenfor for at få en oversigt over mål i Analytics.

Watch the goals video overview

I denne artikel kan du læse om følgende:

Sådan fungerer mål

Mål konfigureres på visningsniveau. Mål kan anvendes på bestemte sider eller skærmbilleder, dine brugere besøger, hvor mange sider/skærmbilleder de ser i en session, hvor lang tid de er på dit website eller i din app, og de hændelser, de udløser, når de er der. Alle mål kan have en pengemæssig værdi, så du kan se, hvor meget den pågældende konvertering er værd for din virksomhed. Når du bruger værdier for mål, får du mulighed for at fokusere på de mest værdifulde konverteringer, f.eks. kun transaktioner med en bestemt minimumkøbesum.

Når en af de besøgende på dit website eller en af brugerne af din app foretager en handling, der er defineret som et mål, registreres dette som en konvertering i Analytics. Disse konverteringsdata gøres derefter tilgængelige i en række specialrapporter, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Måltyper

Der er fire forskellige typer mål, som du kan se i tabellen nedenfor:

Måltype Beskrivelse Eksempel
Destination Der indlæses en bestemt placering Webside eller appskærmbillede med Tak for din tilmelding!
Varighed Sessioner, der varer et bestemt stykke tid eller længere Ti minutter eller længere tid på et supportwebsite
Sider/skærmbilleder pr. session En bruger får vist et bestemt antal sider eller skærmbilleder Der er blevet indlæst fem sider eller mere
Hændelse Der udløses en handling, der er defineret som en hændelse Social anbefaling, videoafspilning eller annonceklik

Smarte mål

Ud over de måltyper, der er beskrevet ovenfor, tilbyder Analytics en alternativ konverteringssporingsmetode med navnet Smarte mål. Smarte mål er specifikt designet til at hjælpe Google Ads-annoncører, der muligvis ikke har nok konverteringer, til at bruge Google Ads-optimeringsværktøjer, f.eks. automatisk budgivning. Når du har aktiveret Smarte mål, evaluerer Analytics automatisk besøgene på dit website eller i din app og tildeler dem alle et resultat. Herefter omsættes de "bedste" besøg til Smarte mål.

Få flere oplysninger om Smarte mål.

Tragte til destinationsmål

Med et destinationsmål kan du angive den sti, som du forventer, at trafikken følger. Denne sti kaldes for en tragt. Når du angiver trin i en tragt, kan Analytics registrere, hvor brugerne går ind og ud af stien på vejen mod dit mål. Disse data vises i rapporterne Målflow og Tragt. Du kan f.eks. se en side eller et skærmbillede i en tragt, hvorfra en masse besøgende forlader tragten, før de opfylder målet. Det kan være tegn på, at der er et problem med det pågældende trin. Eller du kan muligvis se, at en stor del af trafikken springer trin over, hvilket kan angive, at stien til en konvertering er for lang eller indeholder overflødige trin.

Få flere oplysninger om rapporterne Målflow og Tragt.

Målværdi

Når du opsætter et mål, har du mulighed for at tildele konverteringen et beløb. Hver gang en bruger afslutter et mål, registreres dette beløb, hvorefter det lægges til de øvrige beløb og vises i dine rapporter som målværdi.

Alle handlinger, en bruger foretager, kan "oversættes" til et beløb. Du kan bl.a finde frem til målværdien ved at evaluere, hvor ofte brugerne der fuldfører dette mål, rent faktisk bliver kunder. Hvis din salgsafdeling f.eks. kan lande 10 % af dem, der tilmelder sig dit nyhedsbrev, som kunder, og din gennemsnitlige transaktion er 5.000 DKK, kan du tildele 500 DKK (dvs. 10 % af 5.000 DKK) som målet "Tilmelding til nyhedsbrev" (dette er et mål, som du opnår, når brugerne når den sidste side for tilmelding til dit nyhedsbrev). Hvis kun 1 % af tilmeldingerne resulterer i et salg, ønsker du måske kun at tildele 50 DKK til målet "Tilmelding til nyhedsbrev".

Du kan ændre valutaenheden for målværdien i dine visningsindstillinger.

Mål-id og målsæt

Alle mål, der oprettes, tildeles et numerisk id (fra 1 til 20). Mål grupperes i sæt på op til fem individuelle mål. Målsæt giver dig mulighed for at kategorisere de forskellige typer af mål for dit website. Du kan f.eks. spore downloads, registreringer og kvitteringssider i separate målsæt. Disse sæt vises som links på fanen Explorer i mange rapporter.

I Analytics-blogindlægget fra den 14. juni 2012 er der et godt eksempel på, hvordan man organiserer målsæt.

Rapportering om mål

Du kan analysere fuldførelsesraten for mål eller konverteringsraterne i rapporterne under Konvertering > Mål. Målkonverteringer vises også i andre rapporter, herunder rapporterne under Konverteringer > Multikanaltragte, Konverteringer > Attribution og Anskaffelse.

Begrænsninger i forbindelse med mål

  • Der kan maks. oprettes 20 mål pr. rapporteringsvisning. Hvis du vil spore mere end 20 mål, skal du oprette en yderligere visning for den pågældende ejendom eller redigere et eksisterende mål, du ikke længere har behov for.
  • Mål anvendes på de data, du indsamler, efter at målet er blevet oprettet. Du skal konfigurere mål på din Analytics-konto, før der vises data i dine målrapporter og andre rapporter, der indeholder oplysninger om mål og målkonverteringer.
  • Mål kan ikke slettes, men du kan stoppe med at registrere data for et mål.
  • Måldata behandles anderledes end almindelige Analytics-data. Få flere oplysninger om funktioner med ikke-standardardiseret databehandling.
  • Mål-id'er og målsæt kan ikke ændres, når du har oprettet dem, men du kan ændre målnavnet og -typen, hvis du vil genbruge et bestemt mål.

Optimale løsninger for mål

Brug logiske navne til dine mål. Dette gør det nemmere for både dig selv og andre at forstå konverteringsrapporterne.

Du bestemmer selv, om du vil tildele en målværdi, men vi anbefaler, at du gør det, da det kan hjælpe med at tjene penge på evaluere dine konverteringer. Vær opmærksom på, at Analytics også bruger data fra "Målværdi" til at beregne andre metrics, f.eks. ROAS (ROAS, Return on Advertising Spend). Hvis det ikke giver mening at bruge et beløb som en målværdi for dit website eller din app, kan du blot bruge en numerisk skala til at vægte og sammenligne dine konverteringer. Du kan f.eks. tildele mål af lav værdi tallet 1 og mål af høj værdi tallet 10.

Hvis du ændrer et eksisterende mål eller bruger et eksisterende mål til noget andet, skal du huske at notere, hvornår du foretog ændringen. Da mål ikke anvendes på historiske data, vil en ændring af et mål også ændre dine konverteringsdata fra og med tidspunktet for ændringen. Dette kan medføre, at du mister overblikket over dine rapporter. Det er i øvrigt endnu en god grund til at give dine mål logiske navne.

Næste trin

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false