Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Översikt över målgruppsrapporter

Målgruppsrapporterna ger insikt om användarnas egenskaper.

Innehåll i artikeln:

Aktiva användare

Spåra aktiva användare under 1, 7, 14 och 30 dagar och håll dig uppdaterad om vad användarna tycker om din webbplats eller app. Läs mer.

Aktuellt värde

Förstå hur värdefulla olika användare är för företaget baserat på aktuella resultat från flera sessioner. Du kan till exempel se det aktuella värdet för användare som du förvärvat via e-post eller via betald sökning. När du har den informationen kan du avgöra hur du ska fördela dina marknadsföringsresurser för att nå de mest vinstgivande användarna. Endast appegendomar. Läs mer.

Kohortanalys

En kohort är en grupp användare med gemensamma egenskaper som har identifierats i den här rapporten med hjälp av en Analytics-dimension. Exempelvis tillhör alla användare med samma förvärvsdatum samma kohort. Med rapporten Kohortanalys kan du isolera och analysera kohorters beteenden. Läs mer.

Demografi (ålder, kön)

Om du känner till målgruppens ålders- och könsfördelning, kan du skräddarsy innehållet och annonserna mycket exakt. Du kan ändra grafiken, språket och den tekniska nivån på webbplatsen, och även innehållet i annonsmaterialet och var du placerar annonserna. Läs mer.

Användarutforskaren

Isolera och granska beteende hos enskilda användare och inte bara sammanställningar av användarbeteenden. Enskilt användarbeteende är associerat med antingen kund-id eller användar-id. Läs mer

Insikter om målgrupp

Läs mer

Intressen (intressegruppskategorier, segment på marknaden, övriga kategorier)

Information om intressen ger dig underlag för hur du kan utöka din annonsering på relaterade marknader (intressegruppskategorier). Dessutom får du mer information om hur du kan fokusera din annonsering på exakt de användare som sannolikt vill ta del av ditt innehåll och köpa dina produkter (segment på marknaden, övriga kategorier). Läs mer.

Geografi (språk, plats)

Det är viktigt att veta om du får respons från användare som ser dina annonser på andra språk. Men du behöver också veta vilken typ av trafik du får från användare som finns utanför dessa inriktningar. Du kanske annonserar på svenska och engelska, men får dessutom användare med hög konverteringsfrekvens som talar franska och italienska. Då kan du lokalisera dina annonser till de språken och vända dig mer direkt till en lukrativ marknad.

Du vill ha information om besökarna på de platser där du inriktar annonseringen, men du behöver också uppgifter om trafiken från andra geografiska platser där besökarna visar ett naturligt intresse för dina produkter.

Beteende (nya eller återkommande, frekvens och senaste besök, engagemang)

Mät hur attraktiv din webbplats är och i vilken utsträckning förstagångsbesökare kommer tillbaka. Du kan också se den ekonomiska effekten av nya respektive återkommande användare (till exempel att 30 % av alla återkommande användare står för 45 % av det totala antalet transaktioner).

Teknik (webbläsare och operativsystem, nätverk)

När du vet vilken teknik besökarna använder för att ta sig till och handla på din webbplats, kan du finjustera befintliga versioner och planera kommande implementeringar. Exempelvis bör du se till att webbplatsen fungerar i aktuella webbläsare, men också ta reda på hur många besökare som övergår från dator- till mobilwebbläsare så att du kan planera hur du ska gå vidare.

Mobilt (mobila enheter)

Se vilka mobila enheter som används för att interagera med ditt innehåll.

iOS-enheter: Användaragenter från iOS-enheter ger oftast inte tillräckligt med information för att Analytics ska kunna identifiera en specifik enhetsmodell. Det innebär att iOS-enheterna klassificeras som “iPhone”, “iPod” eller ”iPad” i Analytics, utan specificerad enhetsmodell. Träffar från InApp Safari (WebView i appar) innehåller däremot ytterligare information som kan användas till att identifiera en specifik enhetsmodell. Från och med slutet av 2015 visar Analytics den specifika enhetsmodellen när denna information finns med i användaragentens sträng. InApp Safari-träffar utgör vanligtvis mindre än tio procent av egendomens trafik, vilket betyder att de flesta träffarna ger en allmän enhetsklassificering (iPhone, iPad eller iPod).

Uppgifterna i rapporterna är ömsesidigt uteslutande. Se exempelvis följande rapport:

Info om mobil enhet                  Besök
iPhone                                     90
iPhone 6                                  4
iPhone 5                                  36 

Den här rapporten visar att det fanns totalt 100 sessioner:

  • fyra från iPhone 6
  • sex från iPhone 5
  • 90 från övriga iPhones vars enhetsmodell inte kunde identifieras i Analytics.

Anpassat (anpassade variabler, användardefinierat)

Använd anpassade variabler om du vill utöka omfattningen av segmenten. Med anpassade variabler på besökarnivå kan du identifiera användare genom att samla in information om deras sammantagna beteende under ett datumintervall, i stället för under enstaka sessioner på webbplatsen.

Benchmarking

Med benchmarking kan du jämföra din data med sammanställd branschdata från andra företag som delar med sig av sin information. På så sätt ser du siffrorna i ett sammanhang och kan ange meningsfulla mål, få insikter om branschen och ta reda på hur du står dig jämfört med konkurrenterna. Läs mer.

Användarflöde

Användarflödet är en grafisk översikt över användarnas väg på din webbplats, från källan via de olika sidorna till utgången. Läs mer.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?