Om målgruppsrapporterna

Målgruppsrapporterna är avsedda att ge insyn i

  • vilka som ingår i din målgrupp (demografi, intressen, geografi)
  • hur målgruppen når och tar del av ditt innehåll (teknik, mobila enheter)
  • lojalitet och engagemang (beteende).

Demografi (ålder, kön)

Om du känner till målgruppens ålders- och könsfördelning, kan du skräddarsy innehållet och annonserna mycket noga. Du kan ändra grafiken, språket och den tekniska nivån på webbplatsen, och även innehållet i annonsmaterialet och var du placerar annonserna. Läs mer

Intressen (intressegruppskategorier, segment på marknaden, andra kategorier)

Information om intressen ger dig underlag för hur du kan utöka din annonsering på relaterade marknader (intressegruppskategorier). Dessutom får du mer information om hur du kan fokusera din annonsering på exakt de användare som sannolikt vill ta del av ditt innehåll och köpa dina produkter (segment på marknaden, andra kategorier). Läs mer

Geografi (språk, plats)

Det är viktigt att veta om du får respons från användare som ser dina annonser på andra språk. Men du behöver också veta vilken typ av trafik du får från användare som finns utanför dessa inriktningar. Du kanske annonserar på svenska och engelska, men dessutom får användare med hög konverteringsfrekvens som talar franska och italienska. Då kan du lokalisera dina annonser till de språken och vända dig mer direkt till en lukrativ marknad.

Du vill ha information om besökarna på de platser där du inriktar annonseringen, men du behöver också uppgifter om trafiken från andra geografiska platser där besökarna visar ett naturligt intresse för dina produkter.

Beteende (nya eller återkommande, räckvidd och frekvens, engagemang)

Mät hur attraktiv din webbplats är och i vilken utsträckning förstagångsbesökare kommer tillbaka. Du kan också se den ekonomiska effekten av nya respektive återkommande användare (till exempel att de 30 % av användarna som är återkommande står för 45 % av det totala antalet transaktioner).

Teknik (webbläsare och operativsystem, nätverk)

När du vet vilken teknik användarna använder för att nå och ta del av ditt innehåll kan du finjustera befintliga versioner och planera kommande implementeringar. Exempelvis bör du se till att webbplatsen fungerar i befintliga webbläsare, men också ta reda på hur många användare som övergår från webbläsare på datorn till mobila webbläsare så att du kan planera hur du ska gå vidare.

Mobilt (enheter)

Ju fler av dina användare som övergår till mobila enheter, desto viktigare blir det att förstå vilka enheter de använder, vilka inmatningsmetoder de använder för att göra något med ditt innehåll och vilka skärmstorlekar de visar ditt innehåll på. Då kan du justera de aktuella versionerna och planera den framtida utvecklingen.

Anpassat (anpassade variabler, användardefinierat)

Använd anpassade variabler om du vill utöka omfattningen av segmenten. Med anpassade variabler på besökarnivå kan du identifiera användare genom att samla information om deras sammantagna beteende under ett datumintervall, i stället för under enstaka besök på webbplatsen. Läs mer