Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka

Informácie o prehľadoch publika

Prehľady publika poskytujú náhľad charakteristík vašich používateľov.

Obsah tohto článku:

Aktívni používatelia

Sledujte aktívnych používateľov v rámci prírastkov 1, 7, 14 a 30 dní a udržte rovnakú úroveň záujmu používateľa o svoj web alebo svoju aplikáciu. Prečítajte si ďalšie informácie.

Hodnota životnosti

Pochopte, akú hodnotu majú rôzni používatelia pre vašu firmu na základe celoživotnej výkonnosti vo viacerých reláciách. Hodnotu životnosti môžete napríklad zobraziť pre používateľov, ktorých ste získali prostredníctvom e-mailu alebo plateného vyhľadávania. Na základe tejto informácie môžete posúdiť ziskové vyhradenie marketingových zdrojov na akvizíciu týchto používateľov. Iba pre vlastníctva mobilných aplikácií. Prečítajte si ďalšie informácie.

Kohortová analýza

Kohorta je skupina používateľov zdieľajúcich spoločnú charakteristiku, ktorú v tomto prehľade označuje dimenzia služby Analytics. Napríklad všetci používatelia s rovnakým dátumom akvizície patria do rovnakej kohorty. Prehľad Kohortová analýza vám umožňuje izolovať a analyzovať správanie kohorty. Prečítajte si ďalšie informácie.

Demografické údaje (vek, pohlavie)

Ak poznáte vek a pohlavie svojho publika, môžete mu presne prispôsobiť obsah a inzerciu: od grafiky, jazyka a technológií, ktoré používate na svojom webe, až po obsah kreatív a umiestnenia svojich reklám. Prečítajte si ďalšie informácie.

Prieskumník používateľov

Izolujte a preskúmajte skôr individuálne než súhrnné správanie používateľov. K individuálnemu správaniu používateľov je priradený údaj Client-ID alebo User-ID. Ďalšie informácie

Štatistiky publika

Ďalšie informácie

Záujmy (kategórie záujmov, segmenty podľa nákupných úmyslov, ďalšie kategórie)

Informácie o záujmoch poskytujú kontext na rozšírenie inzercie v rámci súvisiacich trhov (kategórie záujmov) a zameranie inzercie presne na tých používateľov, pri ktorých existuje pravdepodobnosť využitia vášho obsahu alebo zakúpenia vašich produktov (segmenty podľa nákupných úmyslov, ďalšie kategórie). Prečítajte si ďalšie informácie.

Geografické údaje (jazyk, oblasť)

Je dôležité vedieť, či získavate odozvu od používateľov, na ktorých ste upriamili rôzne jazykové verzie svojej inzercie. Potrebujete však vedieť aj to, aká je návštevnosť od používateľov mimo týchto cieľov. Povedzme, že inzerujete v angličtine a španielčine a zároveň získavate používateľov s vysokou mierou konverzie, ktorí hovoria po francúzsky a po taliansky. To naznačuje príležitosť lokalizovať vaše reklamy do týchto jazykov a priamo tak osloviť lukratívny trh.

Získavajte informácie z oblastí, na ktoré ste už svoju inzerciu zacielili. Mali by ste však mať aj informácie o návštevnosti z iných geografických oblastí, z ktorých používatelia prejavujú prirodzený záujem o vaše produkty.

Správanie (noví a vracajúci sa používatelia, frekvencia a aktuálnosť, interakcia)

Merajte príťažlivosť svojho webu a rozsah, v akom podnecujete používateľov, ktorí váš web navštívili prvýkrát, aby sa vrátili. Môžete tiež vidieť ekonomický vplyv nových používateľov v porovnaní s vracajúcimi sa používateľmi (napr. 30 % používateľov, ktorí sa vracajú, predstavuje 45 % z celkového počtu transakcií).

Technológia (prehliadač a OS, sieť)

Technológie, pomocou ktorých získavajú používatelia prístup k vášmu obsahu, vám umožňujú doladiť aktuálne verzie a naplánovať nadchádzajúce implementácie. Majte istotu, že váš web je v súčasných prehliadačoch plne funkčný, a udržiavajte krok s tempom, akým používatelia prechádzajú z prehliadačov pre počítače na prehliadače pre mobilné zariadenia a aplikácie. Podľa tohto trendu si naplánujte vývoj.

Mobilné zariadenia (zariadenia)

Pozrite sa, aké mobilné zariadenia sa používajú pri interakciách s vaším obsahom.

Zariadenia iOS: Používateľské agenty zariadení so systémom iOS obyčajne nie sú zdrojom dostatočných informácií pri zisťovaní konkrétneho modelu zariadenia pomocou služby Analytics. Preto Analytics zvyčajne označuje zariadenia so systémom iOS iba ako iPhone, iPod alebo iPad, pričom nekonkretizuje model zariadenia. Prístupy zo zabudovaného prehliadača Safari v rámci inej aplikácie (WebView v aplikáciách) však obsahujú ďalšie informácie, pomocou ktorých je možné zistiť konkrétny model zariadenia. Od konca roka 2015 Analytics zobrazuje konkrétny model zariadenia na základe informácií uvedených v reťazci používateľského agenta. Prístupy zo zabudovaného prehliadača Safari v rámci inej aplikácie zvyčajne zodpovedajú menej než 10 % návštevnosti vlastníctva. Väčšina prístupov sa aj naďalej označuje všeobecným názvom zariadenia (iPhone, iPad alebo iPod).

Údaje v prehľadoch sa navzájom vylučujú. Pozrite si napríklad tento prehľad:

Informácie o mobilnom zariadení                  Relácia
iPhone                                     90
iPhone 6                                  4
iPhone 5                                  6 

Tento prehľad naznačuje celkový počet relácií (100):

  • 4 zo zariadenia iPhone 6;
  • 6 zo zariadenia iPhone 5;
  • 90 z iných zariadení iPhone, pre ktoré služba Analytics nedokázala zistiť model zariadenia.

Vlastné (vlastné premenné, definované používateľom)

Vlastné premenné môžete využiť na rozšírenie rozsahu svojich segmentov. Vlastné premenné na úrovni používateľa vám umožňujú identifikovať používateľov podľa súhrnného správania v danom rozsahu dátumov namiesto vzájomne nesúvisiacich interakcií s vaším webom v rámci jednej relácie.

Porovnávanie

Porovnávanie vám umožňuje porovnať vaše údaje so súhrnnými odvetvovými údajmi od ostatných firiem, ktoré zdieľajú svoje údaje. Takto môžete získať hodnotný kontext, ktorý vám pomôže určiť si zmysluplné ciele, získať štatistiku o trendoch vo svojom odvetví a zistiť, ako sa vám darí v porovnaní s konkurenciou. Prečítajte si ďalšie informácie.

Tok používateľov

Tok používateľov je grafickým vyjadrením ciest, ktorými používatelia prechádzajú po vašom webe – od zdroja cez rôzne stránky až po miesto, z ktorého váš web opustili. Prečítajte si ďalšie informácie.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?