Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Omówienie raportów dotyczących odbiorców

Dzięki raportom o odbiorcach możesz uzyskać istotne informacje na temat charakterystyki Twoich użytkowników.

Tematy w tym artykule:

Aktywni użytkownicy

Możesz monitorować aktywnych użytkowników przez 1, 7, 14 lub 30 dni, by śledzić na bieżąco poziom ich zadowolenia z witryny lub aplikacji. Więcej informacji.

Wartość od początku śledzenia

Dzięki tym raportom możesz dowiedzieć się, jak cenni są dla Twojej firmy różni użytkownicy na podstawie ich działań w wielu sesjach od początku śledzenia. Możesz np. poznać wartość od początku śledzenia użytkowników pozyskanych poprzez e-maile lub płatne wyniki wyszukiwania. Dzięki tej wiedzy określisz, jakie zasoby marketingowych warto przeznaczyć na pozyskanie takich użytkowników. Tylko dla usług w aplikacji mobilnej. Dowiedz się więcej.

Analiza kohortowa

Kohorta to grupa użytkowników, którzy mają wspólną cechę określoną w danym raporcie za pomocą wymiaru Analytics. Na przykład wszyscy użytkownicy z tą samą Datą pozyskania należą do tej samej kohorty. Raport analizy kohortowej umożliwia wyodrębnianie i analizowanie zachowań w obrębie danej kohorty. Więcej informacji.

Dane demograficzne (wiek, płeć)

Poznanie składu odbiorców pod względem wieku i płci umożliwia precyzyjne dostosowanie zawartości witryny i reklam, poczynając od grafiki, języka i technologii stosowanej w witrynie do treści kreacji oraz miejsc docelowych reklam. Dowiedz się więcej.

Eksplorator użytkownika

Ten raport umożliwia wydzielanie i badanie zachowań poszczególnych użytkowników. Zachowania poszczególnych użytkowników powiązane są z identyfikatorem klienta lub użytkownika. Dowiedz się więcej

Statystyki odbiorców

Więcej informacji

Zainteresowania (kategorie podobieństwa, segmenty na rynku, inne kategorie)

Informacje o zainteresowaniach pozwalają rozszerzyć reklamę na powiązane rynki (kategorie podobieństwa) i skoncentrować działania reklamowe na użytkownikach, którzy wykazują zainteresowanie Twoimi treściami lub zakupem Twoich produktów (segmenty na rynku, inne kategorie). Więcej informacji.

Dane geograficzne (język, lokalizacja)

Oczywiście musisz badać, czy użytkownicy, na których kierujesz poszczególne wersje językowe kampanii, odpowiednio na nie reagują, ale warto też kontrolować ruch pochodzący z innych obszarów językowych. Załóżmy, że reklamujesz się w językach angielskim i hiszpańskim, ale wiele konwersji pochodzi też od użytkowników francusko- i włoskojęzycznych – a to znaczy, że warto uzupełnić wersje językowe reklam i docierać do tych osób bezpośrednio.

Informacje z obszarów, na które kierujesz już reklamy, są oczywiście potrzebne, ale warto też interesować się użytkownikami z innych regionów, którzy w naturalny sposób interesują się Twoją ofertą.

Zachowanie (nowi a powracający, częstotliwość i czas od poprzedniej wizyty, zaangażowanie)

Możesz mierzyć „siłę przyciągania” witryny i to, jak skutecznie zachęcasz nowych użytkowników do powtórnych odwiedzin. Możesz też zobaczyć wpływ nowych i powracających użytkowników na przychody (np. 30% powracających użytkowników generuje 45% wszystkich transakcji).

Technologia (system operacyjny i przeglądarka, sieć)

Gdy wiesz, za pomocą jakich technologii użytkownicy docierają do Twoich treści i korzystają z nich, możesz dostosować ich funkcje i planować rozwój. Możesz np. zapewnić pełną zgodność witryny z obecnymi przeglądarkami, nie zapominając przy tym o wymaganiach użytkowników przeglądarek i aplikacji mobilnych.

Ruch mobilny (urządzenia)

Zobacz, jakie urządzenia mobilne są wykorzystywane do wchodzenia w interakcje z Twoimi treściami.

Urządzenia z iOS: urządzenia z systemem iOS zazwyczaj przekazują do Analytics zbyt mało informacji, by umożliwić zidentyfikowanie konkretnego modelu urządzenia. To sprawia, że Analytics zwykle klasyfikuje urządzenia z iOS jako „iPhone”, „iPod” lub „iPad”, nie określając modelu. Działania z aplikacji z przeglądarką Safari (aplikacje wykorzystujące WebView) zawierają dodatkowe informacje, które umożliwiają identyfikację modelu urządzenia. Pod koniec 2015 r. Analytics zaczął pokazywać konkretny model urządzenia, jeśli informacje te znajdują się w ciągu znaków z klienta użytkownika. Działania z aplikacji z przeglądarką Safari zwykle generują niecałe 10% ruchu w usłudze, więc większość działań będzie miała przypisaną jedynie ogólną kategorię urządzenia (iPhone, iPad lub iPod).

Dane w raportach wzajemnie się wykluczają. Przykład:

Informacje o urządzeniach mobilnych                  Sesja
iPhone                                     90
iPhone 6                                  4
iPhone 5                                  7 

Z raportu wynika, że łącznie zarejestrowano 100 sesji:

  • 4 na iPhonie 6
  • 6 na iPhonie 5
  • 90 na innych iPhone'ach, w przypadku których Analytics nie może zidentyfikować modelu urządzenia.

Niestandardowe (zmienne niestandardowe, własne zmienne)

Możesz rozszerzyć zakres segmentów za pomocą zmiennych niestandardowych na poziomie użytkownika, które umożliwiają identyfikowanie odbiorców według grup zachowań w określonym zakresie dat, a nie pojedynczych działań w witrynie.

Test porównawczy

Analiza porównawcza umożliwia porównywanie danych Twojej firmy ze zbiorczymi danymi innych firm z branży, które udostępniły te informacje Google. Otrzymujesz dzięki temu cenny kontekst, który ułatwia wyznaczanie trafnych celów, uzyskiwanie wglądu w tendencje panujące w branży i określanie własnej skuteczności na tle konkurencji. Więcej informacji.

Przepływ użytkowników

Raport Przepływ użytkowników przedstawia w formie graficznej ścieżki użytkowników w witrynie, od źródła przez różne przeglądane strony aż po miejsce, w którym opuścili witrynę. Więcej informacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?