Oversikt over målgrupperapportene

Målgrupperapportene inneholder informasjon om egenskaper hos brukerne dine.

Innholdet i denne artikkelen:

Aktive brukere

Spor aktive brukere i intervaller på 1, 7, 14 og 28 dager, og følg med på brukerentusiasmen for nettstedet ditt eller appen din. Finn ut mer.

Levetidsverdi

Få innsikt i hvor verdifulle ulike brukere er for bedriften din ut fra resultatene de har vist i løpet av flere økter. Du kan for eksempel se levetidsverdien for brukerne du skaffet deg gjennom e-post eller betalte søk. Når du har denne informasjonen, kan du finne en lønnsom fordeling av markedsføringsressursene dine, slik at du kan skaffe deg flere tilsvarende brukere. Bare områder for mobilapper. Finn ut mer.

Kohortanalyse

En kohort er en gruppe brukere med felles kjennetegn som identifiseres med en Analytics-dimensjon i denne rapporten. Eksempelvis tilhører alle brukerne med samme innkjøpsdato samme kohort. Du kan bruke Kohortanalyse-rapporten for å isolere og analysere atferden til medlemmene av en gruppe. Finn ut mer.

Målgrupper i Analytics

Opprett målgrupper, og publiser dem i Analytics. Deretter kan du bruke dem i rapporter for å utforske hvordan målgruppen responderer på markedsføringen din. Du kan bruke målgruppen som sekundær dimensjon i rapporter, og som dimensjon i segmenter, egendefinerte rapporter og egendefinerte trakter.Finn ut mer

Brukerinnsikt

Isoler og undersøk individuell brukeratferd i stedet for samlet atferd. Individuell brukeratferd er tilknyttet enten Client-ID eller User ID. Finn ut mer

Demografi (aldersgruppe, kjønn)

Hvis du forstår alders- og kjønnssammensetningen i målgruppen, har du mulighet til å skreddersy innholdet ditt og annonseringen din, alt fra grafikken, språket og den tekniske funksjonaliteten du benytter på nettstedet ditt, til det kreative innholdet og plasseringen av annonsene dine. Finn ut mer.

Interesser (interessekategorier, segmenter for potensielle kunder, andre kategorier)

Med interesseinformasjon får du konteksten du trenger for å utvide annonseringen din til beslektede markeder (hengivenhetskategorier) og fokusere annonseringen på de brukerne som mest sannsynlig kommer til å bruke innholdet ditt eller kjøpe produktene dine (segmenter for potensielle kunder, andre kategorier). Finn ut mer.

Geografisk område (språk, sted)

Det er viktig å vite om du får respons fra brukerne som får se forskjellige språkversjoner av annonseringen din, men du ønsker også å vite hva slags trafikk du får fra brukerne utenfor disse målene. Kanskje du annonserer på norsk og spansk, men også får brukere med høy konverteringsfrekvens som snakker fransk og italiensk. Dette viser at det er mulig å lokalisere annonsene dine til disse språkene og snakke mer direkte til et lukrativt marked.

Du ønsker informasjon om brukerne fra områdene du allerede målretter mot i annonseringen din, men du bør også skaffe deg oversikt over trafikk fra andre geografiske områder med brukere som viser interesse for produktene dine.

Atferd (frekvens, forrige besøk, engasjement, nye kontra returnerende besøkende)

Mål tiltrekningskraften til nettstedet ditt og i hvor stor grad du oppmuntrer førstegangsbrukerne til å komme tilbake. Du kan også se den økonomiske innvirkningen fra nye kontra returnerende brukere (f.eks. at 28 % av dem som kommer tilbake, står for 45 % av de samlede transaksjonene).

Teknologi (nettleser, operativsystem, nettverk)

Hvis du har oversikt over teknologien besøkende bruker for å komme frem til og bruke nettstedet ditt, kan du finjustere de nåværende versjonene og planlegge forestående implementeringer. Du bør for eksempel sørge for at nettstedet ditt fungerer fullt ut i nåværende nettlesere, men du bør samtidig foregripe trenden der besøkende går over til å bruke nettlesere og apper på mobile enheter i stedet for stasjonære.

Mobilenheter

Se hvilke mobilenheter som brukes til å samhandle med innholdet ditt.

iOS-enheter: Brukeragenter fra iOS-enheter oppgir vanligvis ikke nok informasjon til at Analytics-systemet kan identifisere den spesifikke modellen. Som en følge av dette klassifiseres iOS-enheter simpelthen som «iPhone», «iPod» eller «iPad» i Analytics, uten at enhetsmodellen spesifiseres. Treff fra InApp Safari (WebView i apper) inneholder imidlertid informasjon som kan brukes til å identifisere den spesifikke enhetsmodellen. Fra og med slutten av 2015 vises den spesifikke enhetsmodellen i Analytics når denne informasjonen er tilgjengelig i brukeragentstrengen. InApp Safari-treff utgjør vanligvis mindre enn 10 % av trafikken på et område, så de fleste treff resulterer bare i en generell enhetsklassifisering (iPhone, iPad eller iPod).

Dataene i rapportene utelukker hverandre gjensidig. Ta følgende rapport som et eksempel:

Informasjon om mobilenhet Økt
iPhone 90
iPhone 6 4
iPhone 5 6

I denne rapporten er det oppgitt totalt 100 økter:

  • 4 fra «iPhone 6»
  • 6 fra «iPhone 5»
  • 90 fra andre iPhone-enheter der Analytics-systemet ikke kunne identifisere enhetsmodellen.

Spesialtilpasset (egendefinerte variabler, brukerdefinert)

Du kan bruke tilpassede variabler for å øke rekkevidden til segmentene dine. Med tilpassede variabler på brukernivå kan du identifisere brukere på grunnlag av informasjon om atferden deres over en tidsperiode i stedet for enkeltstående interaksjoner i løpet av én og samme økt.

Referansemåling

Med referansemåling kan du sammenligne dataene dine med samlede bransjedata fra andre bedrifter som deler dataene sine. Dette setter dataene i sammenheng, slik at du lettere kan sette deg mål som gir mening, få innblikk i trender generelt i bransjen og finne ut hvor gode resultater du oppnår i forhold til konkurrentene dine. Finn ut mer.

Brukerflyt

Brukerflyt er en grafisk fremstilling av banene brukerne tok gjennom nettstedet ditt, fra kilden, via de forskjellige sidene til punktet i banen der de forlot nettstedet ditt. Finn ut mer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?