Oversikt over målgrupperapporter

Målgrupperapportene inneholder informasjon om egenskaper ved målgruppen din.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Aktive brukere

Spor aktive brukere i intervaller på 1, 7, 14 og 30 dager, og følg med på brukerentusiasmen for nettstedet ditt eller appen din. Finn ut mer.

Levetidsverdi

Få innsikt i hvor verdifulle ulike brukere er for bedriften din ut fra resultatene de har vist i løpet av flere økter. Du kan for eksempel se levetidsverdien for brukerne du skaffet deg gjennom e-post eller betalte søk. Når du har denne informasjonen, kan du finne en lønnsom fordeling av markedsføringsressursene dine, for å skaffe deg flere tilsvarende brukere. Finn ut mer.

Kohortanalyse

En rekke brukere med felles kjennetegn blir identifisert i denne rapporten ved hjelp av en Analytics-dimensjon. Eksempelvis tilhører alle brukerne med samme innkjøpsdato samme gruppe. Du kan bruke Kohortanalyse-rapporten for å isolere og analysere atferden til medlemmene av en gruppe. Finn ut mer.

Demografisk informasjon (alder, kjønn)

Hvis du forstår alders- og kjønnssammensetningen i målgruppen, har du mulighet til å skreddersy innholdet ditt og annonseringen din, alt fra grafikken, språket og den tekniske funksjonaliteten du benytter på nettstedet ditt, til det kreative innholdet og plasseringen av annonsene dine. Finn ut mer.

Interesser (interessekategorier, segmenter for potensielle kunder, andre kategorier)

Med interesseinformasjon får du konteksten du trenger for å utvide annonseringen din til beslektede markeder (hengivenhetskategorier) og fokusere annonseringen på de brukerne som mest sannsynlig kommer til å bruke innholdet ditt eller kjøpe produktene dine (segmenter for potensielle kunder, andre kategorier). Finn ut mer.

Geografisk område (språk, sted)

Det er viktig å vite om du får respons fra brukerne som får se forskjellige språkversjoner av annonseringen din, men du ønsker også å vite hva slags trafikk du får fra brukerne utenfor disse målene. Kanskje du annonserer på norsk og spansk, men også får brukere med høy konverteringsfrekvens som snakker fransk og italiensk. Dette viser at det er mulig å lokalisere annonsene dine til disse språkene og snakke mer direkte til et lukrativt marked.

Du ønsker informasjon om brukerne fra områdene du allerede målretter mot i annonseringen din, men du bør også skaffe deg oversikt over trafikk fra andre geografiske områder med brukere som viser interesse for produktene dine.

Atferd (frekvens, forrige besøk, engasjement, nye kontra returnerende besøkende)

Mål tiltrekningskraften til nettstedet ditt og i hvor stor grad du oppmuntrer førstegangsbrukerne til å komme tilbake. Du kan også se den økonomiske innvirkningen på nye kontra returnerende brukere (f.eks. 30 % av dem som kommer tilbake, står for 45 % av de totale transaksjonene).

Teknologi (nettleser, operativsystem, nettverk)

Hvis du har oversikt over teknologien besøkende bruker for å komme frem til og bruke nettstedet ditt, kan du finjustere de nåværende versjonene og planlegge forestående implementeringer. Du bør for eksempel sørge for at nettstedet ditt fungerer fullt ut i nåværende nettlesere, men du bør samtidig foregripe trenden der besøkende går over til å bruke nettlesere og apper på mobile enheter i stedet for stasjonære.

Mobilenheter

Etter hvert som stadig flere av brukerne dine tar i bruk mobilenheter er det svært viktig at du forstår hvilke enheter de bruker, hvilke inntastingsmetoder de bruker for å samhandle med innholdet ditt, og hvilke skjermstørrelser de viser innholdet ditt på. Når du har denne informasjonen, kan du justere de nåværende versjonene dine og planlegge fremtidig utvikling.

Spesialtilpasset (tilpassede variabler, brukerdefinert)

Du kan bruke tilpassede variabler for å øke rekkevidden til segmentene dine. Med tilpassede variabler på brukernivå kan du identifisere brukere ved å innhente atferdsinformasjon over en datoperiode i stedet for diskrete, enkeltøktinteraksjoner på nettstedet ditt.

Referansemåling

Med referansemåling kan du sammenligne dataene dine med samlede bransjedata fra andre bedrifter som deler dataene sine. Dette setter dataene i sammenheng, slik at du lettere kan sette deg mål som gir mening, få innblikk i trender generelt i bransjen og finne ut hvor gode resultater du oppnår i forhold til konkurrentene dine. Finn ut mer.

Brukerflyt

Brukerflyt er en grafisk fremstilling av banene brukerne tok gjennom nettstedet ditt, fra kilden, via de forskjellige sidene til punktet i banen der de forlot nettstedet ditt. Finn ut mer.

Var denne artikkelen nyttig?