Om målgrupperapportene

Målgrupperapportene er laget for å gi en oversikt over:

  • hvem som utgjør målgruppen din (demografi, interesser, geografisk område).
  • hvordan den aktuelle målgruppen når frem til og bruker innholdet ditt (teknologi, mobil).
  • lojalitet og engasjement (atferd).

Demografi (alder, kjønn)

Hvis du forstår målgruppens alders- og kjønnssammensetning, har du mulighet til å skreddersy innholdet ditt og annonseringen din, alt fra grafikken, språket og den tekniske funksjonaliteten du benytter på nettstedet ditt, til det kreative innholdet og plasseringen av annonsene dine. Finn ut mer

Interesser (hengivenhetskategorier, segmenter for potensielle kunder, andre kategorier)

Med interesseinformasjon får du kontekst slik at du kan utvide annonseringen din til beslektede markeder (hengivenhetskategorier) og fokusere annonseringen på de brukerne som mest sannsynlig kommer til å benytte seg av innholdet ditt eller kjøpe produktene dine (segmenter for potensielle kunder, andre kategorier). Finn ut mer

Geografisk område (språk, sted)

Det er viktig å vite om du får respons fra brukerne som får se forskjellige språkversjoner av annonseringen din, men du ønsker også å vite hva slags trafikk du får fra brukerne utenfor disse målene. Kanskje du annonserer på norsk og spansk, men også får brukere med høy konverteringsfrekvens som snakker fransk og italiensk. Dette viser at det er mulig å lokalisere annonsene dine til disse språkene og snakke mer direkte til et lukrativt marked.

Du ønsker informasjon om brukerne fra områdene du allerede målretter mot i annonseringen din, men du bør også få informasjon om trafikk fra andre geografiske områder med brukere som viser en naturlig interesse for produktene dine.

Atferd (nye kontra returnerende brukere, frekvens og forrige besøk, engasjement)

Mål tiltrekningskraften til nettstedet ditt og i hvor stor grad du oppfordrer førstegangsbrukerne til å komme tilbake. Du kan også se den økonomiske innvirkningen på nye kontra returnerende brukere (f.eks. 30 % av dem som kommer tilbake, står for 45 % av de totale transaksjonene).

Teknologi (nettleser, operativsystem, nettverk)

Hvis du forstår teknologiene brukerne benytter for å nå og navigere gjennom innholdet ditt, kan du finjustere de nåværende versjonene og planlegge fremtidige implementeringer. Du bør for eksempel sørge for at nettstedet ditt fungerer fullt ut i gjeldende nettlesere, men du bør også være i forkant når det gjelder det faktum at brukerne går bort fra nettlesere på datamaskiner og over til mobilnettlesere og apper. Du bør planlegge utviklingen din i forhold til dette.

Mobilenheter

Etter hvert som stadig flere av brukerne dine tar i bruk mobilenheter er det svært viktig at du forstår hvilke enheter de bruker, hvilke inntastingsmetoder de bruker for å samhandle med innholdet ditt, og hvilke skjermstørrelser de viser innholdet ditt på. Når du har denne informasjonen, kan du justere de nåværende versjonene dine og planlegge fremtidig utvikling.

Spesialtilpasset (tilpassede variabler, brukerdefinert)

Du kan bruke tilpassede variabler for å utvide rekkevidden av segmentene dine. Med tilpassede variabler på brukernivå kan du identifisere brukere ved å innhente atferdsinformasjon over en datoperiode i stedet for diskrete, enkeltøktinteraksjoner på nettstedet ditt. Finn ut mer