Oversikt over målgrupperapportene

Målgrupperapportene inneholder informasjon om egenskaper hos brukerne dine.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Brukeragenten er endret til iOS 13

I september 2019 endret Apple brukeragenten for iPad, slik at trafikk fra iPad fremstår som trafikk på datamaskiner. Denne endringen kommer til å føre til en nedgang i registrert trafikk til iPad-nettbrett og en økning i trafikk til Safari på datamaskiner. Ettersom iPad-brukere som standard blir vist nettsteder tilpasset datamaskiner, gjenspeiler denne endringen i rapporteringen selve brukeropplevelsen.

Aktive brukere

Spor aktive brukere i intervaller på 1, 7, 14 og 28 dager, og følg med på brukerentusiasmen for appen din eller nettstedet ditt. Finn ut mer

Levetidsverdi

Få innsikt i hvor verdifulle ulike brukere er for bedriften din ut fra resultatene du har oppnådd fra dem i løpet av flere økter gjennom hele levetiden. Du kan for eksempel se levetidsverdien for brukerne du skaffet deg gjennom e-post eller betalte søk. Når du har denne informasjonen, kan du finne en lønnsom fordeling av markedsføringsressursene dine, slik at du kan skaffe deg flere tilsvarende brukere. Dette gjelder bare områder for mobilapper. Finn ut mer.

Kohortanalyse

En kohort er en gruppe brukere med felles kjennetegn som identifiseres med en Analytics-dimensjon i denne rapporten. Eksempelvis tilhører alle brukerne med samme innkjøpsdato samme kohort. Du kan bruke Kohortanalyse-rapporten for å isolere og analysere atferden til medlemmene av en gruppe. Finn ut mer.

Målgrupper i Analytics

Opprett målgrupper, og publiser dem i Analytics. Deretter kan du bruke dem i rapporter for å utforske hvordan målgruppen responderer på markedsføringen din. Du kan bruke målgruppen som sekundær dimensjon i rapporter, og som dimensjon i segmenter, egendefinerte rapporter og egendefinerte trakter.Finn ut mer

Brukerinnsikt

Isoler og undersøk individuell brukeratferd i stedet for samlet atferd. Individuell brukeratferd er tilknyttet enten en Client-ID eller User ID. Finn ut mer

Demografiske kategorier (Alder, Kjønn)

Hvis du har kunnskap om alders- og kjønnssammensetningen i målgruppen din, har du mulighet til å skreddersy innholdet ditt og annonseringen – alt fra den grafiske utformingen, språket og den tekniske funksjonaliteten du benytter på nettstedet ditt, til det kreative innholdet og plasseringen av annonsene dine. Finn ut mer.

Interesser (Interessekategorier, Markedsaktuelt, Andre kategorier)

Med interesseinformasjon får du konteksten du trenger for å utvide annonseringen din til beslektede markeder (Interessekategorier) og fokusere annonseringen på akkurat de brukerne det er mest sannsynlig at kommer til å bruke innholdet ditt eller kjøpe produktene dine (Markedsaktuelt, Andre kategorier). Finn ut mer.

Geografiske faktorer (Språk, Sted)

Det er viktig å vite om du får respons fra brukerne som får se forskjellige språkversjoner av annonseringen din, men du trenger også å vite hva slags trafikk du får fra brukerne utenfor disse målene. Kanskje du annonserer på norsk og engelsk, men også får brukere med høy konverteringsfrekvens som snakker fransk og tysk. Dette vil være et tegn på at det kan være hensiktsmessig å lokalisere annonsene dine til disse språkene og dermed snakke mer direkte til et potensielt lukrativt marked.

Du ønsker informasjon om brukerne fra områdene du allerede målretter mot i annonseringen din, men du bør også skaffe deg oversikt over trafikk fra andre geografiske områder med brukere som viser interesse for produktene dine.

Atferd (Frekvens og forrige besøk, Deltakelse, Nye kontra returnerende)

Mål tiltrekningskraften til nettstedet ditt og i hvor stor grad du oppmuntrer førstegangsbrukerne til å komme tilbake. Du kan også se den økonomiske innvirkningen fra nye kontra returnerende brukere (f.eks. at 28 % av dem som kommer tilbake, står for 45 % av de samlede transaksjonene).

Teknologi (Nettleser, OS, Nettverk)

Hvis du har oversikt over teknologien besøkende bruker for å komme frem til og bruke nettstedet ditt, kan du finjustere de nåværende versjonene og planlegge neste runde i detalj. Du bør for eksempel sørge for at nettstedet ditt fungerer fullt ut i vanlige nettlesere, men du bør samtidig være proaktiv når det gjelder å tilpasse deg den økende trenden der besøkende i stadig større grad går over til å bruke nettlesere og apper på mobilenheter i stedet for på datamaskiner.

Mobil (Enheter)

Se hva slags mobilenheter som benyttes til å få tilgang til og bruke innholdet ditt.

iOS-enheter: Brukeragenter fra iOS-enheter oppgir vanligvis ikke nok informasjon til at Analytics-systemet kan identifisere den spesifikke modellen. Som en følge av dette klassifiseres iOS-enheter simpelthen som «iPhone», «iPod» eller «iPad» i Analytics, uten at enhetsmodellen spesifiseres. Treff fra InApp Safari (WebView i apper) inneholder imidlertid informasjon som kan brukes til å identifisere den spesifikke enhetsmodellen. Fra og med slutten av 2015 vises den spesifikke enhetsmodellen i Analytics når denne informasjonen er tilgjengelig i brukeragentstrengen. InApp Safari-treff utgjør vanligvis mindre enn 10 % av trafikken til et område, så de fleste treff resulterer bare i en generell enhetsklassifisering (iPhone, iPad eller iPod).

Dataene i rapportene utelukker hverandre gjensidig. Ta følgende rapport som et eksempel:

Informasjon om mobilenhet Økt
iPhone 90
iPhone 8 4
iPhone XR 6

I denne rapporten er det oppgitt totalt 100 økter:

  • 4 fra «iPhone 8»
  • 6 fra «iPhone XR»
  • 90 fra andre iPhone-enheter der Analytics-systemet ikke kunne identifisere enhetsmodellen.

Spesialtilpasset (Egendefinerte variabler, Brukerdefinert)

Du kan bruke Egendefinerte variabler for å øke rekkevidden til segmentene dine. Med Egendefinerte variabler på brukernivå kan du identifisere brukere på grunnlag av informasjon om atferden deres over en bestemt tidsperiode, i stedet for enkeltstående interaksjoner i løpet av én og samme økt.

Referansemåling

Med Referansemåling kan du sammenligne dataene dine med samlede bransjedata fra andre bedrifter som deler dataene sine. Dette setter dataene i sammenheng, slik at du lettere kan sette deg mål som gir mening, få innblikk i trender generelt i bransjen og finne ut hvor gode resultater du oppnår i forhold til konkurrentene dine. Finn ut mer.

Brukerflyt

Brukerflyt er en grafisk fremstilling av banene brukerne tok gjennom nettstedet ditt – fra kilden, via de forskjellige sidene og til slutt til punktet i banen der de forlot nettstedet ditt. Finn ut mer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?