Overzicht van rapporten Doelgroep

De rapporten voor Doelgroep geven insights in de kenmerken van uw gebruikers.

In dit artikel:

Wijziging van user-agent in iOS 13

Apple gebruikt vanaf september 2019 een andere user-agent voor de iPad zodat siteverkeer wordt weergegeven als desktopverkeer. Deze wijziging zorgt voor een afname van het tabletverkeer via iPads en een toename van het desktopverkeer via Safari. Aangezien iPad-gebruikers standaard desktopsites te zien krijgen, komt deze wijziging in de rapportage overeen met de gebruikerservaring.

Actieve gebruikers

Houd actieve gebruikers bij in perioden van 1, 7, 14 en 28 dagen en blijf zo op de hoogte van de mate van enthousiasme van gebruikers voor uw site of app. Meer informatie.

Lifetime value

Krijg inzicht in hoe waardevol verschillende gebruikers voor uw bedrijf zijn op basis van lifetime-prestaties in meerdere sessies. U kunt bijvoorbeeld de lifetime value bekijken van gebruikers die u heeft geworven via e-mail of betaald zoeken. Op basis van die informatie kunt u een winstgevende toewijzing van marketingbronnen bepalen voor de acquisitie van die gebruikers. Alleen voor mobiele app-property's. Meer informatie.

Cohortanalyse

Een cohort is een groep gebruikers met een gemeenschappelijk kenmerk dat in dit rapport wordt aangeduid door een Analytics-dimensie. Alle gebruikers met dezelfde acquisitiedatum horen bijvoorbeeld bij dezelfde cohort. Met het rapport Cohortanalyse kunt u cohortgedrag isoleren en analyseren. Meer informatie.

Doelgroepen in Analytics

Maak doelgroepen, publiceer ze naar Analytics en pas ze vervolgens toe op rapporten om het doelgroepgedrag in reactie op uw marketing te onderzoeken. U kunt de doelgroep als een secundaire dimensie gebruiken in rapporten en als een dimensie in segmenten, aangepaste rapporten en aangepaste trechters.Meer informatie

Gebruiksanalyse

Isoleer en onderzoek het gedrag van individuele gebruikers in plaats van het gedrag van alle gebruikers bij elkaar. Het gedrag van individuele gebruikers wordt gekoppeld aan een Client-ID of User-ID. Meer informatie

Demografie (leeftijd, geslacht)

Als u weet hoe uw doelgroep is samengesteld qua leeftijd en geslacht, kunt u uw sitecontent en advertenties nauwkeurig aanpassen, van de graphics, taal en technische snufjes die u op uw site gebruikt tot de advertentiecontent en de plaatsingen van uw advertenties. Meer informatie.

Interesses (affiniteitscategorieën, marktsegmenten, overige categorieën)

Gegevens over interesses geven u een context om uw advertenties uit te breiden naar gerelateerde markten (affiniteitscategorieën), en om uw advertenties te richten op precies die gebruikers die naar verwachting gebruik zullen maken van uw content of uw producten zullen kopen (marktsegmenten, overige categorieën). Meer informatie.

Geografische gegevens (taal, locatie)

Het is belangrijk om te weten of u respons krijgt van gebruikers naar wie u verschillende taalversies stuurt van uw advertentie, maar u wilt ook weten wat voor soort verkeer u krijgt van gebruikers van buiten deze targets. Misschien adverteert u in het Engels en in het Spaans, maar krijgt u ook gebruikers met een hoge conversie die Frans en Italiaans spreken. Dit geeft aan dat er kansen liggen om directer een lucratieve markt aan te spreken als u uw advertenties in die talen lokaliseert.

U wilt informatie over gebruikers uit de gebieden die u al target in uw advertenties, maar u moet zich ook bewust zijn van verkeer vanuit andere geografische gebieden waar de gebruikers een natuurlijke belangstelling hebben voor uw producten.

Gedrag (nieuw versus terugkerend, frequentie en geschiedenis, engagement)

Meet de aantrekkingskracht van uw website en de mate waarin u nieuwe gebruikers aanmoedigt terug te komen. U kunt ook de economische impact zien van nieuwe versus terugkerende gebruikers (bijvoorbeeld dat 28 procent van de terugkerende gebruikers goed is voor 45 procent van het totale aantal transacties).

Technologie (browser en besturingssysteem, netwerk)

Als u inzicht heeft in de technologieën die gebruikers inzetten om uw content te bereiken en te gebruiken, kunt u de huidige versies verfijnen en toekomstige implementaties plannen. U wilt er bijvoorbeeld zeker van zijn dat uw site volledig functioneert met huidige browsers, maar u wilt ook gelijke tred houden met het tempo waarin gebruikers overstappen van desktopbrowsers op mobiele browsers en apps, en de planning van uw ontwikkelingswerkzaamheden daarop afstemmen.

Mobiel (apparaten)

Kijk met welke mobiele apparaten uw content wordt geraadpleegd.

iOS-apparaten: user-agents op iOS-apparaten verstrekken meestal onvoldoende gegevens aan Analytics om het specifieke apparaatmodel te kunnen vaststellen. Het gevolg is dat iOS-apparaten door Analytics meestal generiek worden omschreven als 'iPhone', 'iPod' of 'iPad', zonder het apparaatmodel te noemen. Hits van InApp Safari (WebView binnen apps) bevatten wel aanvullende gegevens aan de hand waarvan het specifieke apparaatmodel kan worden bepaald. Vanaf eind 2015 wordt in Analytics het specifieke apparaatmodel weergegeven als die informatie kan worden afgeleid uit de tekenreeks van de user-agent. Aangezien hits van InApp Safari doorgaans minder dan tien procent van het verkeer van een property vertegenwoordigen, resulteren de meeste hits nog steeds in een algemene apparaatclassificatie (iPhone, iPad of iPod).

De gegevens in rapporten sluiten elkaar uit. Dit is hier bijvoorbeeld goed te zien:

Informatie over mobiel apparaat Sessie
iPhone 90
iPhone 6 4
iPhone 5 6

Dit rapport geeft aan dat er in totaal 100 sessies zijn geweest:

  • 4 vanaf een iPhone 6
  • 6 vanaf een iPhone 5
  • 90 van andere iPhones, waarvoor Analytics het apparaatmodel niet heeft kunnen vaststellen.

Aangepast (vrije variabelen, door de gebruiker gedefinieerd)

Als u het bereik van uw Segmenten wilt vergroten, kunt u vrije variabelen gebruiken. Met vrije variabelen op gebruikersniveau kunt u gebruikers identificeren op basis van verzameld gedrag gedurende een periode, in plaats van afzonderlijke interacties met uw site tijdens één sessie.

Benchmarking

Dankzij benchmarking kunt u uw gegevens vergelijken met verzamelde branchegegevens van andere bedrijven die hun gegevens delen. Hierdoor beschikt u over waardevolle context, waardoor u zinvolle doelen kunt stellen en inzicht krijgt in trends in uw branche. Ook kunt u zien hoe u het doet in vergelijking met de concurrentie. Meer informatie.

Gebruikersstroom

Gebruikersstroom is een grafische weergave van de paden waarmee gebruikers vanuit de bron door verscheidene pagina's op uw site hebben genavigeerd en waar op hun pad ze uw site hebben verlaten. Meer informatie.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?