A Közönségjelentések áttekintése

A Közönségjelentések információval szolgálnak a felhasználók jellemzőiről.

A cikk tartalma:

A felhasználói ügynök változása az iOS 13 rendszeren

2019 szeptemberében az Apple úgy módosította az iPad felhasználói ügynökét, hogy a forgalma már asztali forgalomként jelenik meg. Ez a változás csökkenti az iPadekről érkező táblagépes forgalmat, és növeli az asztali Safari böngészőből érkező forgalmat. Mivel az iPad-felhasználók alapértelmezés szerint az asztali webhelyeket látják, a jelentések tartalma így pontosabban tükrözi a felhasználói élményt.

Aktív felhasználók

Nyomon követheti az 1, a 7, a 14 vagy a 28 napja aktív felhasználókat, és mindig naprakész információkat láthat arról, hogy a felhasználók mennyire kedvelik a webhelyet vagy az alkalmazást. További információ.

Élettartamra vetített érték

A több munkamenetre vonatkoztatott, élettartamra vetített teljesítmény alapján megismerheti, hogy mennyire értékesek a különböző felhasználók a vállalkozása számára. Például megtekintheti az e-mailen vagy fizetett keresésen keresztül szerzett felhasználók élettartamra vetített értékét. Ezzel az információval meghatározhatja a marketing-erőforrások nyereséges hozzárendelését a felhasználók megszerzéséhez. Csakis mobilalkalmazás-tulajdonságok esetében. További információ.

Kohorszelemzés

A kohorsz olyan felhasználók csoportja, akik a jelentés valamely Analytics-dimenziójának megfeleltethető közös jellemzővel rendelkeznek. Azok a felhasználók például, akik esetében az Akvizíció időpontja dimenzió egyezik, ugyanahhoz a kohorszhoz tartoznak. A Kohorszelemzés jelentéssel elkülönítheti és elemezheti a kohorsz viselkedését. További információ.

Közönségek az Analytics szolgáltatásban

Közönségeket hozhat létre, melyeket közzétehet az Analytics rendszerben, majd jelentésekben is alkalmazhatja őket, ahol elemezheti, hogy hogyan reagálnak a marketingtevékenységekre. A közönségeket a jelentésekben másodlagos dimenzióként használhatja, a szegmensekben, egyéni jelentésekben és egyéni csatornákban pedig dimenzióként.További információ

Felhasználólista

Az felhasználói viselkedés összegzése helyett elkülönítheti, és egyedileg vizsgálhatja az egyes felhasználók viselkedését. Az egyedi felhasználói viselkedés meghatározása ügyfélazonosítók vagy felhasználói azonosítók alapján történik. További információ

Demográfiai adatok (Életkor, Nem)

Ha tisztában van a közönség életkor vagy nem szerinti összetételével, akkor – a webhelyen megjelenített képektől, a nyelvtől és a műszaki jellemzőktől kezdve a hirdetések tartalmán keresztül egészen a hirdetések elhelyezéséig – pontosan személyre szabhatja a tartalmat és a hirdetéseket. További információ.

Érdeklődés (Vonzódási kategóriák, Aktív piaci szegmensek, Egyéb kategóriák)

Az érdeklődésre vonatkozó információk révén hirdetési tevékenységeit kiterjesztheti a kapcsolódó piacokra (érdeklődési kategóriák), és e tevékenységekkel pontosan azokat a felhasználókat célozhatja meg, akik valószínűleg fogyasztják majd az Ön tartalmait, illetve vásárolják a termékeit (aktív piaci szegmensek, egyéb kategóriák). További információ.

Földrajzi adatok (Nyelv, Hely)

Fontos tudnia, hogy kap-e választ azoktól a felhasználóktól, akiket a hirdetései különböző nyelvű változataival megcéloz, de ugyanakkor érdemes tisztában lennie azzal is, hogy milyen forgalom érkezik a már megcélzott nyelvektől eltérő nyelveket használó felhasználóktól. Előfordulhat, hogy Ön angol és spanyol nyelven hirdet, de olyan, magas konverziós arányú felhasználói is vannak, akik franciául és olaszul beszélnek – ez azt jelentheti, hogy érdemes lenne átültetnie hirdetéseit ez utóbbi nyelvekre is, hogy közvetlenebbül megszólíthassa az ígéretes piacot.

Értelemszerűen a hirdetéseivel megcélzott területek állnak az érdeklődése középpontjában, de érdemes figyelmet szentelnie a célzotton kívüli földrajzi területek forgalmáról is, amelyek felhasználói érdeklődést mutatnak a termékei iránt.

Viselkedés (Új vagy visszatérő, Gyakoriság és aktualitás, Elköteleződés)

Lemérheti a webhely vonzerejét, valamint azt, hogy mennyire hatékonyan tudja visszatérésre bírni az új felhasználókat. Emellett az új és a visszatérő felhasználók egymáshoz viszonyított gazdasági hatását is megtekintheti (például a visszatérő felhasználók 28%-a indítja az összes tranzakció 45%-át).

Technológia (böngésző és operációs rendszer, hálózat)

Annak megértése, hogy milyen technológiák útján érik el és fogyasztják a felhasználók az Ön által szolgáltatott tartalmat, lehetőséget biztosít a jelenlegi verziók finomhangolására, valamint a jövőbeli fejlesztések megtervezésére. Akkor jön például jól az ilyen adatok ismerete, ha meg szeretne bizonyosodni arról, hogy webhelye kifogástalanul működik a jelenlegi böngészőkben, és arról is képet szeretne kapni, hogy milyen mértékben váltanak a felhasználók az asztali böngészőkről a mobilböngészőkre és alkalmazásokra, hogy a jövőbeli fejlesztéseket ezen ismeretek alapján tervezhesse meg.

Mobil (Eszközök)

Megtekintheti, hogy mely mobileszközökön végeznek interakciót a felhasználók a tartalommal.

iOS-eszközök: Az iOS-eszközök által küldött böngészőazonosítók általában nem tartalmaznak elég információt ahhoz, hogy az Analytics meg tudja állapítani a pontos eszközmodellt. Emiatt az Analytics általában egyszerűen az „iPhone”, az „iPod” vagy az „iPad” gyűjtőnévvel, az eszközmodell megjelölése nélkül sorolja be az iOS-eszközöket. Az InApp Safari böngészőből (alkalmazásokon belüli WebView) érkező lekérések azonban további adatokat is tartalmaznak, amelyek segítségével megállapítható a pontos eszközmodell. 2015 végétől kezdve az Analytics megjeleníti a pontos eszközmodellt, ha az információ megtalálható a böngészőazonosító karakterláncban. Az InApp Safari lekérései általában a tulajdonok forgalmának kevesebb, mint 10%-át teszik ki, ezért a legtöbb lekérés továbbra is csak általános eszközbesorolást (iPhone, iPad vagy iPod) tesz lehetővé.

A jelentésekben szereplő adatok kölcsönösen kizáró jellegűek. Vegyük például az alábbi jelentést.

Mobileszköz-információ Munkamenetek száma
iPhone 90
iPhone 6 4
iPhone 5 6

A jelentés szerint összesen 100 munkamenet fordult elő:

  • 4 „iPhone 6” eszközökről
  • 6 „iPhone 5” eszközökről
  • 90 egyéb olyan iPhone eszközökről, amelyeknek a pontos modelljét nem tudta megállapítani az Analytics.

Egyéni (Egyéni változók, Felhasználó által definiált)

Az egyéni változókkal kiterjesztheti a szegmensek hatókörét. A felhasználószintű egyéni változók segítségével a dátumtartományon belül tapasztalható viselkedések összesítésével azonosíthatja a felhasználókat, és nem a webhellyel létesített, egy munkameneten belüli interakciókat kell figyelnie.

Összehasonlítás

Az Összehasonlítás lehetővé teszi, hogy összevesse a saját adatait az információikat megosztó vállalatok visszajelzésein alapuló összesített iparági adatokkal. Ez olyan értékes kontextust nyújthat, amely figyelembe vételével hatékony célokat állíthat be, betekintést kaphat az iparágban megfigyelhető trendekbe, illetve összehasonlíthatja saját teljesítményét a versenytársaiéval. További információ.

Felhasználói munkafolyamat

A felhasználók mozgása grafikus formában jeleníti meg, hogy milyen útvonalakon haladnak át a felhasználók webhelyén, a forrástól a különböző oldalakon keresztül addig a pontig, ahol az útvonal elhagyja a webhelyet. További információ.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?