Yleisöraporttien yleiskatsaus

Yleisöraportit sisältävät tilastoja yleisösi ominaisuuksista.

Artikkelin aiheet:

Käyttäjäagentin muutos iOS 13:een

Syyskuussa 2019 Apple muutti iPadin käyttäjäagenttia siten, että se näkyy tietokoneliikenteenä. Tämä muutos vähentää iPadin tablettiliikennettä ja lisää Safarin tietokoneliikennettä. Koska iPad-käyttäjille näytetään oletuksena tietokonesivustoja, tämä raportointimuutos on käyttökokemuksen mukainen.

Aktiiviset käyttäjät

Seuraa aktiivisia käyttäjiäsi 1, 7, 14 tai 28 päivän ajan, niin pysyt ajan tasalla siitä, miten kiinnostuneita käyttäjäsi ovat sivustostasi tai sovelluksestasi. Lisätietoja

Elinkaariarvo

Opi ymmärtämään, miten arvokkaita eri käyttäjät ovat yrityksellesi useisiin istuntoihin perustuvan elinkaaren tehokkuuden pohjalta. Näet esimerkiksi sähköpostitse tai maksullisen haun kautta hankkimiesi käyttäjien elinkaariarvot. Näiden tietojen avulla pystyt määrittämään markkinointiresurssien käytön mahdollisimman tehokkaalla tavalla kyseisten käyttäjien tavoittamiseksi. Vain mobiilisovelluksille. Lisätietoja

Kohorttianalyysi

Kohortti on ryhmä käyttäjiä, joilla on yhteinen ominaisuus. Tämä ominaisuus ilmaistaan raportissa Analytics-ulottuvuutena. Esimerkiksi kaikki käyttäjät, joilla on sama hankintapäivä, kuuluvat samaan kohorttiin. Kohorttianalyysiraportin avulla voit eritellä ja analysoida kohorttien käyttäytymistä. Lisätietoja

Yleisöt Analyticsissa

Luo yleisöjä, julkaise ne Analyticsissa ja ota ne käyttöön raporteissa nähdäksesi, miten yleisöt reagoivat markkinointiisi. Voit käyttää yleisöä toissijaisena ulottuvuutena raporteissa sekä ulottuvuutena segmenteissä, muokatuissa raporteissa ja muokatuissa suppiloissa.Lisätietoja

Käyttäjähallinta

Voit eritellä ja tarkastella yksittäisen käyttäjän käyttäytymistietoja koontitietojen sijaan. Yksittäisen käyttäjän käyttäytymistiedot yhdistetään asiakastunnukseen tai käyttäjätunnukseen. Lisätietoja

Demografiset tiedot (ikä, sukupuoli)

Kun tunnet yleisösi ikä- ja sukupuolirakenteen, voit räätälöidä sivustosi sisällön ja mainonnan tarkasti sen mukaan. Voit tehdä harkittuja ratkaisuja niin grafiikan, kielen, teknologian ja mainosmateriaalien kuin mainosten sijoittelunkin suhteen. Lisätietoja

Aihepiirit (suhdeluokat, markkinoiden sisäiset segmentit, muut luokat)

Aihepiiritiedot antavat kontekstia mainonnan laajentamiseen muille samaan aihepiiriin liittyville markkinoille (suhdeluokat) sekä mainonnan kohdistamiseen juuri niille käyttäjille, jotka osoittavat todennäköisyyttä materiaalisi kuluttamiseen tai tuotteidesi ostamiseen (markkinasegmentit, muut luokat). Lisätietoja

Geo (kieli ja sijainti)

On tärkeää selvittää, saatko vastinetta käyttäjiltä, joille näytät mainostesi eri kielillä kirjoitettuja versioita. Tämän lisäksi sinun on hyvä tarkkailla myös muiden kuin kohdekieliä puhuvien käyttäjien reaktioita. Saatat mainostaa esimerkiksi englanniksi ja espanjaksi, mutta saat paljon konversioita myös ranskaa ja italiaa puhuvilta käyttäjiltä. Tästä voit päätellä, että mainokset kannattaa lokalisoida kyseisille kielille ja kohdistaa suoraan näille markkinoille.

Haluat varmasti saada tietoja käyttäjistä, jotka tulevat jo kohdistamiltasi alueilta. Lisäksi sinun kannattaa tarkkailla liikennettä, joka tulee muilta sellaisilta maantieteellisiltä alueilta, joissa käyttäjät osoittavat luontaista kiinnostusta tuotteisiisi.

Käyttäytyminen (uusi vs. palaava, käyntitiheys ja istuntojen välinen aika, sitouttaminen)

Mittaa sivustosi kiinnostavuus ja sellaisten toimien tehokkuus, jotka houkuttelevat ensimmäistä kertaa sivuillesi saapuvia käyttäjiä palaamaan. Samalla näet uusien ja palaavien käyttäjien taloudellisen vaikutuksen (esimerkiksi että palaavien käyttäjien osuus on 28 % ja että he tuottavat 45 % kaikista tapahtumista).

Teknologia (selain ja käyttöjärjestelmä, verkko)

Kun tunnet tekniikat, joita käyttäjät käyttävät sivustoon saapumisessa ja sisällön hyödyntämisessä, voit hienosäätää nykyisiä laiteversioita ja suunnitella tulevia käyttöönottoja. Varmista, että sivustosi toimii täydellisesti nykyisissä selaimissa. Pysyttele ajan tasalla ja seuraa, missä määrin käyttäjät siirtyvät käyttämään mobiiliselaimia tietokoneiden selainten sijaan. Suunnittele kehitystyösi näiden tietojen pohjalta.

Mobiililaitteet

Katso millä mobiililaitteilla sisältöäsi tarkastellaan.

iOS-laitteet: iOS-laitteiden käyttäjäagentit eivät yleensä tarjoa tarpeeksi tietoa Analyticsille tietyn laitemallin tunnistamiseen. Tämän vuoksi Analytics luokittelee iOS-laitteet tavallisesti vain iPhone-, iPod- tai iPad-laitteiksi laitteen tarkempaa mallia määrittelemättä. InApp Safari -osumat (sovellusten sisäinen WebView) kuitenkin sisältävät lisätietoja, joita voidaan käyttää tietyn laitemallin tunnistamiseen. Vuoden 2015 jälkeen Analytics näyttää tietyn laitemallin, kun käyttäjäagentin merkkijono sisältää nämä tiedot. InApp Safari -osumien osuus on kuitenkin yleensä alle 10 % sivuston liikenteestä, joten useimmat osumat luokitellaan yleisesti vain laitteen mukaan (iPhone, iPad tai iPod).

Raporttien tiedot ovat toisensa poissulkevia. Tutki esimerkiksi seuraavaa raporttia:

Mobiililaitteiden tiedot Istunto
iPhone 90
iPhone 6 4
iPhone 5 6

Tämän raportin mukaan sessioita oli yhteensä 100:

  • 4 laitteesta iPhone 6
  • 6 laitteesta iPhone 5
  • 90 muista iPhone-laitteista, joiden laitemallia Analytics ei pystynyt tunnistamaan.

Muuttujat (omat ja käyttäjän määrittämät)

Muokattujen muuttujien avulla voit parantaa segmenttien kattavuutta. Käyttäjätason omien muuttujien avulla yksilöit käyttäjät heidän tietyllä ajanjaksolla havainnoidun käyttäytymisensä perusteella yksittäisten vuorovaikutustapahtumien sijaan.

Vertailu

Vertailujen avulla voit vertailla yrityksesi tietoja alan koottuihin tietoihin, jotka on saatu muilta tietonsa jakavilta yrityksiltä. Saat käyttöösi arvokkaan kontekstin, joka auttaa asettamaan mielekkäitä tavoitteita, perehtymään alan trendeihin ja selvittämään, kuinka pärjäät kilpailijoihisi nähden. Lisätietoja

Käyttäjäliikenne

Käyttäjäliikenne on graafinen kuvaus reiteistä, joita käyttäjät käyttivät sivustossasi liikkuessaan alkaen liikenteen lähteestä ja läpi eri sivujen. Se kertoo myös, missä kohdissa he poistuivat sivustostasi. Lisätietoja

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?