Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Visió general dels informes "Públic"

Els informes "Públic" proporcionen informació sobre les característiques dels usuaris.

Contingut d'aquest article:

Usuaris actius

Feu un seguiment dels usuaris actius en períodes d'1, de 7, de 14 i de 30 dies, i estigueu al corrent del nivell d'entusiasme que els susciten el vostre lloc o la vostra aplicació. Més informació

Valor del cicle de vida del client

Descobriu el valor que tenen els diferents usuaris per a la vostra empresa en funció del rendiment que us hagin donat al llarg del cicle de vida en diverses sessions. Per exemple, podeu consultar el valor del cicle de vida dels clients que hàgiu captat per correu electrònic o mitjançant cerques de pagament. Aquesta informació us permet trobar la manera més rendible d'assignar els recursos de màrqueting per adquirir aquests usuaris. Només propietats d'aplicacions per a mòbils. Més informació

Anàlisi de cohort

Una cohort és un grup d'usuaris amb una característica en comú que s'identifica en aquest informe mitjançant una dimensió de Google Analytics. Per exemple, els usuaris que comparteixen la mateixa data d'adquisició pertanyen a la mateixa cohort. L'informe "Anàlisi de cohort" us permet aïllar i analitzar el comportament de les cohorts. Més informació

Dades demogràfiques ("Edat" i "Sexe")

Conèixer la composició d'edat i de sexe del vostre públic us dóna l'oportunitat d'adaptar de manera precisa el contingut i la publicitat, des dels gràfics, l'idioma i la complexitat tècnica del lloc fins al contingut de creativitat i les ubicacions dels anuncis. Més informació

Explorador d'usuari

Aïlleu i examineu el comportament d'usuaris concrets en lloc d'analitzar el comportament global de tots els usuaris. El comportament dels usuaris concrets s'associa amb l'identificador de client o d'usuari. Més informació

Estadístiques sobre el públic

Més informació

Interessos ("Categories d'afinitat", "Segments al mercat" i "Altres categories")

La informació sobre els interessos us proporciona més context per ampliar l'abast de la vostra publicitat a mercats relacionats ("Categories d'afinitat") i per centrar els anuncis en els usuaris amb més possibilitats de consumir el vostre contingut o de comprar els vostres productes ("Segments al mercat" i "Altres categories"). Més informació

Informació geogràfica ("Idioma" i "Ubicació geogràfica")

És important saber si obteniu resposta dels usuaris als quals dirigiu la vostra publicitat en diferents idiomes, però també us convé saber quin tipus de trànsit obteniu d'usuaris que no corresponen a aquestes segmentacions. És possible que feu la publicitat en anglès i català, però també que aconseguiu un percentatge alt de conversions d'usuaris que parlin espanyol i italià. Aquest percentatge us indica l'oportunitat de localitzar els anuncis en aquests idiomes per dirigir-vos de manera més directa a un mercat lucratiu.

Voleu informació de les zones a les quals ja orienteu la publicitat, però també heu de conèixer dades sobre el trànsit d'altres zones geogràfiques, els usuaris de les quals mostrin un interès natural pels vostres productes.

Comportament ("Usuaris nous i recurrents", "Freqüència i visites recents", i "Interacció")

Avalueu la capacitat d'atracció del vostre lloc i fins a quin punt fomenteu que els usuaris nous hi tornin. També podeu observar l'impacte econòmic dels usuaris nous respecte als recurrents (p. ex., el 30% d'usuaris recurrents representa el 45% del total de transaccions).

Tecnologia ("Navegador i SO" i "Xarxa")

Saber quina tecnologia utilitzen els usuaris per arribar al vostre contingut i interaccionar-hi us permet millorar les versions actuals i planificar futures implementacions. Per exemple, voleu que el vostre lloc pugui utilitzar-se sense problemes als navegadors actuals, però també us interessa saber quins usuaris estan canviant dels navegadors per a ordinadors a les versions per a mòbils i tenir-ho en compte a l'hora de planificar el desenvolupament del lloc.

Mòbil (dispositius)

Esbrineu quins dispositius mòbils s'utilitzen per interactuar amb el vostre contingut.

Dispositius iOS: normalment, els agents d'usuari dels dispositius iOS no proporcionen prou informació perquè Analytics pugui identificar el model del dispositiu. Per consegüent, Analytics sol classificar els dispositius iOS en "iPhone", "iPod" o "iPad", sense especificar-ne el model. No obstant això, les peticions de fitxer d'InApp Safari (WebView dins d'aplicacions) contenen informació addicional que pot servir per identificar-lo. Des de finals de 2015, Analytics mostra el model del dispositiu quan aquesta informació consta en la cadena d'agent d'usuari. Normalment, les peticions de fitxer d'InApp Safari representen menys del 10% del trànsit d'una propietat, de manera que la majoria de peticions de fitxer només permeten fer una classificació general del dispositiu (iPhone, iPad o iPod).

Les dades dels informes són mútuament excloents. Per exemple, fixeu-vos en l'informe següent.

Informació sobre el dispositiu mòbil                  Sessió
iPhone                                     90
iPhone 6                                  4
iPhone 5                                  6 

Aquest informe indica que hi va haver un total de 100 sessions:

  • 4 des d'iPhone 6.
  • 6 des d'iPhone 5.
  • 90 des d'altres iPhone dels quals Analytics no ha pogut identificar el model.

Personalitzat ("Variables personalitzades" i "Definit per l'usuari")

Utilitzeu "Variables personalitzades" per ampliar l'abast dels segments. Les variables personalitzades del nivell d'usuari us permeten identificar els usuaris mitjançant el comportament global durant un interval de dates en comptes de fer-ho només mitjançant les interaccions amb el vostre lloc en una única sessió.

Comparatives

Les comparatives us permeten comparar les vostres dades amb les dades agregades d'altres empreses del sector que les fan públiques. Això us proporciona un context molt valuós, ja que us permet definir objectius significatius, obtenir dades sobre les tendències del sector i esbrinar quin és el vostre rendiment en relació amb la competència. Més informació

Flux d'usuaris

La representació gràfica Flux d'usuaris mostra els camins que els usuaris han seguit per arribar al vostre lloc, des de la font passant per les diverses pàgines, i en quin punt del camí l'han abandonat. Més informació

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?