Inställningar för datadelning

Det finns flera inställningar för datadelning på ditt Analytics-konto. Inställningarna gör att du kan bestämma i vilken utsträckning Google ska få ta del av data du samlar in via en datainsamlingsmetod i Analytics (som JavaScript-spårningskoden, mobila SDK:er och Measurement Protocol). Du kan bara anpassa delningen av data från webbplatser, mobilappar och andra digitala tjänster med Analytics. Inställningarna gäller inte data om ditt Analytics-konto eller hur kontot används, exempelvis antalet egendomar och vilka extra funktioner som har ställts in. Oavsett vilka inställningar för datadelning du använder kan din Analytics-data användas för att underhålla och skydda Analytics-tjänsten, dock endast i den utsträckning som är nödvändig.

Alla Google-representanter som har åtkomst till kontodata, inräknat leverantörer, måste godkänna interna åtkomstpolicyvillkor. Dataåtkomst kräver lämplig autentisering. All åtkomst sker via SSL och loggas för säkerhetskontroll. Representanter kan bara hämta kunddata på datorer som är godkända av Google.

Innehåll i artikeln:

Ändra inställningarna för datadelning

Du måste ha rollen som redigerare för att kunna använda den här funktionen.

Du måste anpassa datadelningsinställningarna när du registrerar ett Analytics-konto, men du kan ändra inställningarna i administratörsavsnittet när som helst.

Så här ändrar du inställningarna för datadelning:

  1. Logga in på Google Analytics.
  2. Klicka på Administratör och gå till kontot du vill redigera.
  3. Gå till kolumnen KONTO och klicka på Kontoinställningar.
  4. Ändra inställningarna och klicka på Spara.

Information om och fördelar med inställningarna för datadelning

Gå igenom inställningarna och informationen som finns här när du ska avgöra om inställningarna ska vara av eller på. Om alla inställningar är av, används Analytics-data bara till Analytics-tjänsten.

Produkter och tjänster från Google

När du aktiverar den här inställningen, får Google åtkomst till data och kan analysera den för att se onlinebeteenden och trender. Uppgifterna används sedan för att förbättra Googles produkter och tjänster. Informationen kan till exempel användas till att förbättra Google Ads-systemverktygen som du använder för att skapa, hantera och analysera dina annonskampanjer.

All data som samlas in och används av Google under inställningen Googles produkter och tjänster omfattas av villkoren för dataskyddsvillkoren för personuppgiftsansvariga och Google är en oberoende personuppgiftsansvarig för sådan data enligt GDPR.

Benchmarking

Sammanställd och anonym data kan användas för skapa funktioner och publikationer som ger dig en bättre bild av vad som händer i hela branschen. När informationen delas för benchmarking sammanställs den med data från andra webbplatser och appar och anonymiseras så att den inte kan användas för att identifiera ditt konto, din organisation eller dina användare.

När du stänger av den här inställningen kan data flöda mellan Analytics och andra Google-produkter som är länkade till någon av dina kontoegendomar.

Fördelen för dig med att aktivera den här inställningen är att Analytics-data kan användas för att skapa bättre verktyg och ge dig tips om din marknadsföring och dina analyser. Med benchmarkingdata kan du se hur det går för dig jämfört med den övriga branschen. Informationen bidrar också till researchanalyser som kan belysa viktiga marknadstrender, till exempel ökningen av mobiltrafiken från år till år.

Teknisk support

Analytics supportpersonal behöver ibland tillgång till ditt konto för att kunna ge service och lösa tekniska problem. När du aktiverar den här inställningen, kan supportpersonalen se dina uppgifter och lösa problemen. Om du inaktiverar inställningen, kanske supportpersonalen inte kan lösa problemen.

Fördelen för dig med att aktivera den här inställningen, är att Googles supportpersonal får åtkomst till ditt konto för felsökning och kan hjälpa dig att hitta lösningar när du rapporterar fel i ditt konto.

Kontospecialister

Googles sälj- och marknadsföringsspecialister är utbildade i att hjälpa dig använda Googles produkter bättre och mer effektivt. När du aktiverar den första inställningen, kan specialisten analysera hur effektiva dina olika implementeringsstrategier och kontokonfigurationer är. Användare med 360- och Standard-konton får detaljerade nyhetsbrev med användningsförslag. Användare med 360-konton kan dessutom få optimeringstips av säljspecialisten. När du aktiverar den andra inställningen, får alla Googles säljexperter tillgång till ditt konto och kan ge mer anpassade rekommendationer.

Fördelen för dig när båda inställningarna är aktiverade, är att Analytics-säljteamet kan hjälpa dig att sänka dina annonsutgifter genom att till exempel erbjuda rekommendationer utifrån analyser av dina sökordsresultat. Marknadsföringsteamet kan föreslå förbättringar av förvärv och andra strategiska förbättringar i en månatlig resultatrapport via e-post.

Dataskyddsvillkor för personuppgiftsansvariga

När Google Analytics-kunder aktiverar datadelningsinställningen för Googles produkter och tjänster är Google en personuppgiftsansvarig för den data som delas och används under denna inställning enligt GDPR.

Läs mer om villkor för dataskyddsvillkor för personuppgiftsansvariga

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false