Instellingen voor gegevens delen

In uw Analytics-account zijn verschillende instellingen om gegevens te delen beschikbaar. Met deze instellingen kunt u aanpassen hoe u met Google de gegevens deelt die u verzamelt met een Analytics-methode voor gegevensverzameling (zoals de JavaScript-trackingcode, SDK's voor mobiel en het Measurement Protocol), zodat u op basis van uw eigen voorkeuren meer of minder van uw gegevens kunt delen. U kunt met deze instellingen alleen aanpassen hoe u de gegevens deelt die u van websites, mobiele apps en andere digitale apparaten verzamelt met Analytics. Ze zijn niet van toepassing op gegevens met betrekking tot uw Google Analytics-account of hoe uw account wordt gebruikt, zoals het aantal property's en welke aanvullende functies er zijn geconfigureerd. Ongeacht uw instellingen voor het delen van gegevens, kunnen uw Analytics-gegevens worden gebruikt voor zover nodig is om de Analytics-service te onderhouden en beschermen.

Alle Google-vertegenwoordigers die toegang hebben tot accountgegevens, inclusief leveranciers, moeten akkoord gaan met interne voorwaarden en bepalingen met betrekking tot toegangsbeleid. Toegang tot gegevens vereist de juiste verificatie, moet altijd via SSL verlopen en moet worden vastgelegd in een logbestand voor beveiligingscontrole. Bovendien mogen vertegenwoordigers alleen gebruikmaken van door Google toegelaten computers om toegang te krijgen tot gegevens van klanten.

In dit artikel:

Uw instellingen om gegevens te delen wijzigen

U heeft de rol Bewerker nodig om deze functie te gebruiken.

Als u zich aanmeldt voor een Analytics-account, moet u de instellingen om gegevens te delen aanpassen. U kunt ze later echter altijd wijzigen via het gedeelte Beheerder van een account.

Ga als volgt te werk om de instellingen om gegevens te delen te wijzigen:

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Klik op Beheerder en navigeer naar het account dat u wilt bewerken.
  3. Klik in de kolom ACCOUNT op Accountinstellingen.
  4. Bewerk de gewenste instellingen en klik op Opslaan.

Details en voordelen van elke instelling voor het delen van gegevens

Bekijk de instellingen in uw account en raadpleeg de aanvullende informatie hier om te bepalen of u deze instellingen voor uw account wilt in- of uitschakelen. Als u alle instellingen uitschakelt, worden uw Analytics-gegevens alleen gebruikt om de Analytics-service te leveren en te onderhouden.

Producten en services van Google

Als u deze instelling inschakelt, heeft Google toegang tot de gegevens en kunnen deze worden geanalyseerd om een beter beeld van het online gedrag en de online trends te krijgen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de producten en services van Google te verbeteren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de Google Ads-systeemtools te verbeteren die u gebruikt om uw advertentiecampagnes te maken, te beheren en te analyseren.

Alle gegevens die door Google worden verzameld en gebruikt onder de instelling 'Google-producten en -services', zijn onderworpen aan de voorwaarden voor gegevensbescherming door verwerkingsverantwoordelijken en Google is, wat de AVG betreft, een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke van dergelijke gegevens.

Benchmarking

Verzamelde en anonieme gegevens kunnen worden gebruikt om functies en publicaties te maken die u meer inzicht bieden in wat zich in uw branche afspeelt. Als gegevens worden gedeeld voor benchmarking, worden de gegevens samengevoegd met gegevens van andere websites en apps, en worden ze geanonimiseerd, zodat ze niet kunnen worden gebruikt om uw account, organisatie of gebruikers te identificeren.

Als u deze instelling uitschakelt, kunnen de gegevens nog wel worden uitgewisseld tussen Google Analytics en de andere Google-producten die expliciet zijn gekoppeld aan uw accountproperty's.

Als u deze instelling inschakelt, heeft u het voordeel dat de Google Analytics-gegevens kunnen worden gebruikt om betere tools te bouwen en betere informatie te verstrekken die u helpen bij uw marketing- en analyseactiviteiten. Aan de hand van benchmarkgegevens kunt u bepalen waar u binnen uw branche staat. Bovendien dragen de gegevens bij aan de onderzoeksanalyses waarmee belangrijke markttrends worden blootgelegd, zoals de jaarlijkse toename van de hoeveelheid mobiel verkeer.

Technische ondersteuning

Analytics-ondersteuningsmedewerkers hebben soms toegang tot uw account nodig om service te verlenen en technische problemen op te lossen. Wanneer u deze instelling inschakelt, hebben ondersteuningsmedewerkers toegang tot uw gegevens zodat ze technische problemen kunnen verhelpen. Als u deze instelling uitschakelt, zijn leden van het ondersteuningsteam mogelijk niet in staat u te helpen met het oplossen van technische problemen.

Het voordeel voor u van het inschakelen van deze instelling is dat de ondersteuning van Google zo toegang heeft tot uw account en u kan helpen bij het vinden van een oplossing wanneer u een probleem met uw account heeft gemeld.

Accountspecialisten

Sales- en marketingspecialisten van Google zijn getraind om ervoor te zorgen dat u Google-producten beter kunt gebruiken. Als u de eerste instelling inschakelt, kunnen deze specialisten de effectiviteit van verschillende implementatiestrategieën en accountconfiguraties bekijken en beoordelen. 360- en Standard-accountgebruikers kunnen hun voordeel doen met verbeterde marketingberichten waarin gebruikssuggesties worden geboden. 360-accountgebruikers kunnen hun salesspecialist om optimalisatietips vragen. Als u de tweede instelling inschakelt, kunnen salesexperts van Google ook toegang krijgen tot uw account, zodat ze meer gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen doen.

Wanneer u beide instellingen inschakelt, kan uw Analytics-salesteam u helpen manieren te vinden om uw advertentie-uitgaven te verbeteren, bijvoorbeeld door aanbevelingen te doen op basis van een analyse van de zoekwoordprestaties. Het Analytics-marketingteam kan suggesties doen voor acquisitieverbetering of andere strategische optimalisaties via een maandelijks prestatierapport via e-mail.

Voorwaarden voor gegevensbescherming door verwerkingsverantwoordelijken

Als Google Analytics-klanten de instelling om gegevens te delen voor producten en services van Google inschakelen is Google, wat betreft de AVG, verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die voor deze instelling worden gedeeld en gebruikt.

Meer informatie over de voorwaarden voor gegevensbescherming door verwerkingsverantwoordelijken

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false
false