Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Recente wijzigingen in de gebruikersinterface van Analytics kunnen van invloed zijn op de instructies in dit Help-artikel. Lees deze blogpost voor meer informatie. Binnenkort volgen updates van het Helpcentrum.

Instellingen voor het delen van gegevens

Er zijn verschillende instellingen voor het delen van gegevens beschikbaar in uw Analytics-account. Met deze instellingen kunt u aanpassen hoe u de gegevens deelt met Google die u verzamelt met een Analytics-methode voor gegevensverzameling (zoals de JavaScript-trackingcode, SDK's voor mobiel en het Measurement Protocol), zodat u op basis van uw eigen voorkeuren kunt bepalen welke gegevens u deelt. U kunt met deze instellingen alleen aanpassen hoe u de gegevens deelt die u van websites, mobiele apps en andere digitale apparaten verzamelt met Analytics. Ze zijn niet van toepassing op gegevens met betrekking tot uw Analytics-account of hoe uw account wordt gebruikt, zoals het aantal property's en welke aanvullende functies zijn geconfigureerd.

Alle Google-vertegenwoordigers die toegang hebben tot accountgegevens, inclusief leveranciers, moeten akkoord gaan met interne voorwaarden en bepalingen met betrekking tot toegangsbeleid. Toegang tot gegevens vereist de juiste verificatie, moet altijd via SSL verlopen en moet worden vastgelegd in een logbestand voor beveiligingscontrole. Bovendien mogen vertegenwoordigers alleen gebruikmaken van door Google toegelaten computers om toegang te krijgen tot gegevens van klanten.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Uw instellingen voor het delen van gegevens wijzigen

Voor het gebruik van deze functie heeft u rechten voor bewerken nodig.

U moet uw instellingen voor het delen van gegevens aanpassen wanneer u zich aanmeldt voor een Analytics-account, maar u kunt op elk gewenst moment teruggaan naar het gedeelte 'Beheer' van een account om de instellingen te wijzigen.

U wijzigt de instellingen voor het delen van gegevens als volgt:

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Selecteer het tabblad Beheerder en ga naar het account dat u wilt bewerken.
  3. Klik in de kolom ACCOUNT op Accountinstellingen.
  4. Bewerk de gewenste instellingen en klik op Opslaan.

Details en voordelen van elke instelling voor het delen van gegevens

Bekijk de instellingen in uw account en deze aanvullende informatie om te bepalen of u deze instellingen wilt in- of uitschakelen. Als alle instellingen zijn uitgeschakeld, worden uw Analytics-gegevens alleen gebruikt om de service Analytics te leveren en te onderhouden.

Google-producten en -services

Wanneer u deze instelling inschakelt, heeft Google toegang tot de gegevens en kunnen deze worden geanalyseerd om een beter beeld van het online gedrag en de online trends te krijgen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de producten en services van Google te verbeteren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de AdWords-systeemtools te verbeteren die u gebruikt om uw advertentiecampagnes te maken, te beheren en te analyseren.

Benchmarking

Verzamelde en anonieme gegevens kunnen worden gebruikt om functies en publicaties te maken die u meer inzicht bieden in wat zich in uw branche afspeelt.

Wanneer u deze instelling uitschakelt, kunnen de gegevens nog wel worden uitgewisseld tussen Analytics en de andere Google-producten die expliciet zijn gekoppeld aan uw accountproperty's. Aangezien deze gegevens anoniem worden verzameld, kunnen ze niet worden gebruikt om uw account, organisatie of gebruikers te identificeren.

Het voordeel voor u van het inschakelen van deze instelling is dat de Analytics-gegevens kunnen worden gebruikt om betere tools te bouwen en betere informatie te verstrekken die u helpen bij uw marketing- en analyseactiviteiten. Aan de hand van benchmarkgegevens kunt u bepalen waar u binnen uw branche staat. Bovendien dragen de gegevens bij aan de onderzoeksanalyses waarmee belangrijke markttrends worden blootgelegd, zoals de jaarlijkse toename van de hoeveelheid mobiel verkeer.

Technische ondersteuning

Analytics-ondersteuningsmedewerkers hebben soms toegang tot uw account nodig om service te verlenen en technische problemen op te lossen. Wanneer u deze instelling inschakelt, hebben ondersteuningsmedewerkers toegang tot uw gegevens zodat ze technische problemen kunnen verhelpen. Als u deze instelling uitschakelt, zijn leden van het ondersteuningsteam mogelijk niet in staat u te helpen met het oplossen van technische problemen.

Het voordeel voor u van het inschakelen van deze instelling is dat de ondersteuning van Google zo toegang heeft tot uw account en u kan helpen bij het vinden van een oplossing wanneer u een probleem met uw account heeft gemeld.

Accountspecialisten

Sales- en marketingspecialisten van Google zijn getraind om manieren te vinden om uw ervaring met Google-producten te verbeteren. Wanneer u de eerste instelling inschakelt, kunnen deze specialisten de effectiviteit van verschillende implementatiestrategieën en accountconfiguraties bekijken en beoordelen. 360- en standaardaccountgebruikers kunnen profiteren van verbeterde marketingberichten waarin gebruikssuggesties worden geboden, en 360-accountgebruikers kunnen hun salesspecialist om optimalisatietips vragen. Wanneer u de tweede instelling inschakelt, kunnen salesexperts van Google ook toegang krijgen tot uw account zodat ze meer gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen doen.

U profiteert optimaal wanneer beide instellingen zijn ingeschakeld, omdat uw salesteam van Analytics u kan helpen bij het vinden van manieren om uw advertentie-uitgaven te verbeteren, bijvoorbeeld door aanbevelingen te doen op basis van een analyse van de zoekwoordprestaties. Het Analytics-marketingteam kan suggesties doen voor acquisitieverbetering of andere strategische optimalisaties via een maandelijks prestatierapport via e-mail.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?