Ställa in spårning av e-handel

Lägg till spårning av e-handel på webbplatsen eller i appen.

Innan du kan se e-handelsdata i dina Analytics-rapporter måste du

  • aktivera e-handel för varje vy som du vill använda.
  • lägga till kod på din webbplats eller samla in e-handelsdata och skicka den till Analytics. För att kunna utföra detta måste du känna till hur du redigerar HTML och programmerar i JavaScript, eller anlita en erfaren webbutvecklare.
Innehåll i artikeln:

Aktivera e-handel för en vy

Du måste aktivera e-handel för varje vy där du vill visa data.

  1. Logga in på Google Analytics.
  2. Klicka på Administratör och leta reda på den aktuella vyn.
  3. Klicka på Inställningar för e-handel i kolumnen VY.
  4. Välj för Aktivera e-handel.
  5. Klicka på Spara.

Konfigurera spårningskod med Google Taggstyrning

Om du hanterar spårningskoden med hjälp av Google Taggstyrning kan du läsa konfigureringsguiden för spårning av e-handel.

Konfigurera spårningskod (webb)

Konfigurera grundläggande sidspårning om du inte redan har gjort det.

Om du använder ett kundvagnsprogram från tredje part eller spårar transaktioner över enskilda domäner måste du konfigurera spårning över flera domäner. Om kundvagnsprogrammet finns i samma domän som din e-handelswebbplats behöver du inte implementera spårning över flera domäner.

För att kunna samla in e-handelsdata från en webbplats måste du lägga till JavaScript på webbplatsen som skickar transaktions- och produktdata till Analytics. Läs mer i dokumentationen för e-handelsspårning.

Konfigurera spårningskod (app)

Använd ett av Analytics-SDK:erna om du vill samla in e-handelsdata från en mobilapp.

Om du vill samla in e-handelsdata från en internetansluten enhet (till exempel en kassaenhet, men inte en webbplats eller mobilapp) kan du läsa om spårning av e-handel eller spårning av Förbättrad e-handel i utvecklarhandboken för Measurement Protocol.

Felsöka spårning och rapportering av e-handel

Hitta och åtgärda liknande problem med felsökningsverktyget för spårning och rapportering av e-handel.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?