Konfigurer Sporing av netthandel

Legg til sporing av netthandel på et nettsted eller i en app.

Før du kan se netthandelsdata i Analytics-rapportene dine, må du:

  • slå på netthandel for hver rapporteringsvisning du vil se data i
  • legge til kode på nettstedet ditt for å samle inn netthandelsdataene og sende dem til Analytics. Dette forutsetter at du har god kjennskap til HTML-redigering og koding i JavaScript, eller at du får hjelp av en erfaren nettutvikler.
Denne artikkelen omhandler disse emnene:

Slå på netthandel for rapporteringsvisninger

Du må slå på netthandel for hver rapporteringsvisning du vil se dataene i.

  1. Logg på Google Analytics.
  2. Klikk på Administrator, og gå til den aktuelle rapporteringsvisningen.
  3. Klikk på Innstillinger for netthandel i RAPPORTERINGSVISNING-kolonnen.
  4. Velg for Slå på netthandel.
  5. Klikk på Lagre.

Konfigurering av sporingskode med Google Tag Manager

Hvis du bruker Google Tag Manager til å administrere sporingskoden din, bør du lese konfigureringsveiledningen for sporing av netthandel.

Konfigurasjon av sporingskode (nett)

Hvis du ikke allerede har konfigurert grunnleggende sidesporing, gjør du det først.

Hvis du bruker en tredjepartshandlekurv, eller sporer transaksjoner på flere separate domener, må du konfigurere sporing av flere domener. Hvis programvaren for handlekurven er på samme domene som nettbutikken din, trenger du ikke å implementere sporing av flere domener.

Når du skal samle inn netthandelsdata fra et nettsted, må du legge til JavaScript på nettstedet ditt der transaksjons- og produktdata sendes til Analytics. Se dokumentasjonen for sporing av netthandel.

Konfigurering av sporingskode (apper)

Når du skal samle inn netthandelsdata fra mobilapper, må du bruke en av SDK-ene for Analytics.

Når du skal samle inn netthandelsdata fra enheter som er koblet til Internett (f.eks. enheter på salgssteder, men ikke nettsteder eller mobilapper), kan du se Sporing av netthandel eller Sporing av utvidet netthandel i utviklerveiledningen for Measurement Protocol.

Feilsøk problemer med sporing og rapportering av netthandel

Bruk feilsøkingsprogrammet for sporing og rapportering av netthandel til å finne og løse problemer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?