Ρύθμιση της Παρακολούθησης ηλεκτρονικού εμπορίου

Προσθέστε την Παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας.

Για να δείτε δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου στις αναφορές σας στο Analytics, πρέπει:

  • Να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρονικό εμπόριο για κάθε αναλυτική προβολή στην οποία θέλετε να εμφανιστούν δεδομένα.
  • Να προσθέσετε κώδικα στον ιστότοπό σας, για τη συλλογή δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου και την αποστολή τους στο Analytics. Για να ολοκληρώσετε αυτήν την εργασία, πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με την επεξεργασία HTML και την κωδικοποίηση σε JavaScript ή να έχετε βοήθεια από κάποιον έμπειρο προγραμματιστή ιστού.
Σε αυτό το άρθρο:

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου για αναλυτική προβολή

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρονικό εμπόριο για κάθε αναλυτική προβολή στην οποία θέλετε να εμφανιστούν τα δεδομένα.

  1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην αναλυτική προβολή που θέλετε.
  3. Στη στήλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις ηλεκτρονικού εμπορίου.
  4. Ορίστε την επιλογή Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού εμπορίου σε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ρύθμιση κώδικα παρακολούθησης με τον Διαχειριστή ετικετών Google

Αν χρησιμοποιείτε τον Διαχειριστή ετικετών Google για να διαχειριστείτε τον κώδικα παρακολούθησης, ανατρέξτε στον οδηγό ρύθμισης για την Παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ρύθμιση κώδικα παρακολούθησης (ιστός)

Αν δεν έχετε ήδη ρυθμίσει τη βασική παρακολούθηση σελίδων, θα πρέπει να τη ρυθμίσετε, προτού συνεχίσετε.

Αν χρησιμοποιείτε καλάθι αγορών τρίτου μέρους ή παρακολουθείτε συναλλαγές σε ξεχωριστούς τομείς, θα πρέπει να ρυθμίσετε την παρακολούθηση μεταξύ τομέων. Αν το λογισμικό του καλαθιού αγορών βρίσκεται στον ίδιο τομέα με τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου, δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε την παρακολούθηση μεταξύ τομέων.

Για να συλλέξετε δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου από έναν ιστότοπο, πρέπει να προσθέσετε JavaScript στον ιστότοπό σας, για την αποστολή δεδομένων συναλλαγής και προϊόντος στο Analytics. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για την Παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ρύθμιση κώδικα παρακολούθησης (εφαρμογή)

Για να συλλέξετε δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου από μια εφαρμογή για κινητές συσκευές, χρησιμοποιήστε ένα από τα SDK του Analytics.

Για να συλλέξετε δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου από μια συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο (π.χ. από μια συσκευή σημείου πώλησης και όχι από ιστότοπο ή εφαρμογή για κινητά), ανατρέξτε στην Παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου ή στην Παρακολούθηση βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου στον οδηγό προγραμματιστών Πρωτοκόλλου μέτρησης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων παρακολούθησης και αναφορών ηλεκτρονικού εμπορίου

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων παρακολούθησης και αναφορών ηλεκτρονικού εμπορίου για τον εντοπισμό και την επίλυση σχετικών προβλημάτων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;