Denna artikel handlar om Google Analytics 4-egendomar. Om du använder en Universal Analytics-egendom kan du läsa avsnittet Universal Analytics i detta hjälpcenter.

Vi presenterar nästa generation av Google Analytics

Komma igång med nya Google Analytics

Google Analytics 4 (tidigare kallat App och webb) är en ny typ av egendom med andra rapporter än vad du brukar se i Universal Analytics-egendomar.  En fördel med en Google Analytics 4-egendom är att du kan använda den för en webbplats, en app eller både en webbplats och en app tillsammans. Universal Analytics-egendomar har endast stöd för webbplatser. Läs mer i det här tillkännagivandet.

Komma igång

För att kunna prova nya Google Analytics måste du ställa in din webbplats och/eller app i en Google Analytics 4-egendom. Det finns tre sätt att göra detta. (Du måste ha rollen Redigerare i Google Analytics-kontot.)

Om du använder en webbplattform som kräver att du anger ett UA-id  (G-id godtas inte) kan du fortfarande använda Google Analytics 4 genom att klistra in den globala webbplatstaggen (gtag. js) manuellt i fältet för anpassad HTML i byggverktyget för webbplatser/CMS-systemet. Välj byggverktyg för webbplatser från den här tabellen för att se plattformsspecifika anvisningar.
Om du använder Universal Analytics-funktioner och Universal Analytics-rapportering rekommenderar vi att du ställer in din webbplats i både Google Analytics 4 och Universal Analytics. På så sätt kan du utforska din Google Analytics 4-egendom och när som helst byta egendom för att se din Universal Analytics-egendom.

Om du använder Google Analytics för Firebase för din app

Befintliga Google Analytics för Firebase-kunder uppmanas att uppgradera till en Google Analytics 4-egendom (kallades tidigare App och webb).   Följ de här anvisningarna för att uppgradera ditt Firebase-projekt till en Google Analytics 4-egendom.

Nästa steg

Administratörer kan använda konfigurationsassistenten i den nya Google Analytics 4-egendomen för att slutföra konfigurationen av egendomen.

När du har skapat den nya egendomen och börjat samla in data kan du bekanta dig med det nya gränssnittet:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false