Vi presenterar nästa generation av Google Analytics

Komma igång med nya Google Analytics

Google Analytics 4 (tidigare kallat App och webb) är en ny typ av egendom, med andra rapporter än vad du brukar se i Universal Analytics-egendomar. En fördel med en Google Analytics 4-egendom är att du kan använda den för en webbplats, en app eller både en webbplats och en app tillsammans. Universal Analytics-egendomar har endast stöd för webbplatser. Läs mer i meddelandet.

Kom igång

Om du vill testa nya Google Analytics måste du konfigurera din webbplats och/eller app i en Google Analytics 4-egendom. Det finns tre sätt att göra detta. (Du måste ha redigeringsbehörighet i Google Analytics-kontot.)

Om du använder en webbplattform som kräver att du anger ett UA-id  (dvs. ett G-id godtas inte) går det kanske inte att använda en Google Analytics 4-egendom.
Om du använder Universal Analytics-funktioner och Universal Analytics-rapportering rekommenderar vi att du konfigurerar din webbplats i både Google Analytics 4 och Universal Analytics. På så vis kan du utforska din Google Analytics 4-egendom och när som helst byta egendom för att visa Universal Analytics-egendomen.

Om du använder Google Analytics för Firebase för din app

Befintliga Google Analytics för Firebase-kunder uppmanas att uppgradera till en Google Analytics 4-egendom (kallades tidigare App och webb). Följ dessa anvisningar för att uppgradera ditt Firebase-projekt till en Google Analytics 4-egendom.

Utforska

Administratörer kan använda konfigurationsassistenten i den nya Google Analytics 4-egendomen för att slutföra konfigurationen av egendomen.

När du har skapat den nya egendomen och börjat samla in data kan du bekanta dig med det nya gränssnittet:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?