Spoznavanje nove generacije storitve Google Analytics

Več o novi storitvi Google Analytics in tem, kako jo začnete uporabljati

Novosti

Da bi vam pomagali doseči čim večjo dolgoročno donosnost naložbe v trženje, smo ustvarili novo in pametnejšo storitev Google Analytics, ki temelji na znamki aplikacije + spletni znamki, ki smo jo predstavili lani. Nova storitev Google Analytics je zdaj privzeta izkušnja za vse nove znamke in jo bomo v prihodnosti še izboljšali.

Do nove storitve Google Analytics lahko dostopate prek znamke Google Analytics 4 (prej »znamke aplikacije + spletne znamke«), ki jo lahko nastavite ob obstoječih znamkah Analytics. Tako boste lahko začeli zbirati podatke in izkoriščati prednosti, ki jih bodo ponudile najnovejše inovacije, ko bodo na voljo, hkrati pa boste lahko trenutno implementacijo ohranili nespremenjeno.

Če želite izvedeti več o novi generaciji storitve Google Analytics, preberite obvestilo.

Znamke Google Analytics 4 so bile v obdobju različice beta imenovane »znamke aplikacije + spletne znamke«. Znamke Google Analytics 4 so na voljo za vse račune in so zdaj privzete pri ustvarjanju nove znamke, ne glede na to, ali jo nameravate uporabljati za spletno mesto, aplikacijo ali oboje.

Universal Analytics se nanaša na prejšnjo generacijo storitve Analytics. To je bila privzeta vrsta znamke za spletna mesta pred 14. oktobrom 2020.

Začnite

Prva nastavitev storitve Google Analytics na spletnem mestu ali v aplikaciji

  1. Ustvarjanje računa, znamke in podatkovnega toka storitve Google Analytics
  2. Označevanje spletnega mesta in/ali dodajanje SDK-ja za Firebase v aplikacijo

Če imate za spletno mesto obstoječo znamko Universal Analytics

Ustvarite novo znamko Google Analytics 4, da boste lahko začeli zbirati podatke in izkoriščati najnovejše inovacije, ko bodo na voljo, hkrati pa boste lahko obstoječo implementacijo Universal Analytics ohranili nespremenjeno.

Skrbniki znamk lahko samodejno ustvarijo novo znamko iz obstoječe znamke Universal Analytics.

Prvotna znamka ostane nespremenjena in imeli boste novo znamko, ki bo povezana s prvotno. Ta povezava bo omogočila, da bodo te znamke primerne za prihajajoče funkcije, ki vam bodo pomagale preseliti konfiguracije storitve Analytics. Danes boste lahko raziskali novo storitev Analytics in začeli zbirati podatke, s čimer boste podjetje pripravili za prihodnost.

Če nimate dostopa za urejanje računa (tukaj preberite, kako to preverite), se o nadgradnji na znamko Google Analytics 4 pogovorite s skrbnikom računa.  Ko bo nova znamka nastavljena, boste lahko izkoriščali številne nove zmožnosti storitve Google Analytics, vključno z večjo stopnjo avtomatizacije, zmožnostmi predvidevanja, poročanjem za več platform in naprav, novim modelom merjenja na podlagi dogodkov in drugimi zmožnostmi.

Če za aplikacijo uporabljate Google Analytics za platformo Firebase

Obstoječim strankam storitve Google Analytics za platformo Firebase priporočamo, da nadgradijo na znamke Google Analytics 4.  Ko nadgradite na znamko Google Analytics 4, lahko izkoriščate prednosti najnovejših inovacij v storitvi Analytics in dodajate podatke o spletnem mestu, ne da bi morali spremeniti obstoječo implementacijo storitve Google Analytics za platformo Firebase.

Če želite projekt Firebase nadgraditi na znamko Google Analytics 4, upoštevajte ta navodila.

Raziskovanje

Skrbniki lahko za konfiguriranje znamk še naprej uporabljajo pomočnika za nastavitev.

Ko je nova znamka nastavljena in se podatki pridobivajo, lahko začnete raziskovati:

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave