Se den neste generasjonen av Google Analytics

Sånn kan du komme i gang med nye Google Analytics

Google Analytics 4 (tidligere kalt «app og nett») er en ny type område, med andre rapporter enn de du er vant til å se i Universal Analytics-områder. En av fordelene med et Google Analytics 4-område er at du kan bruke det i forbindelse med en app, et nettsted eller begge deler. I Universal Analytics-områder er det bare nettsteder som støttes. Les gjennom denne kunngjøringen for å finne ut mer om dette.

Kom i gang

Hvis du vil teste ut nye Google Analytics, må du konfigurere et Google Analytics 4-område for appen din og/eller nettstedet ditt. Du kan gjøre dette på tre ulike måter. (Du må ha redigeringstilgang til Google Analytics-kontoen.)

Hvis du bruker en nettplattform som krever at du oppgir en «UA-»-ID (den godtar m.a.o. ikke en «G-»-ID), kan du kanskje ikke bruke Google Analytics 4-områder.
Hvis du per dags dato er avhengig av Universal Analytics-funksjoner og -rapportering, anbefaler vi at du konfigurerer nettstedet ditt på både Google Analytics 4 og Universal Analytics. På denne måten kan du utforske Google Analytics 4-området og når som helst bytte til Universal Analytics-området.

Du bruker Google Analytics for Firebase i appen din

Vi anbefaler at Google Analytics for Firebase-kunder oppgraderer til et Google Analytics 4-område (tidligere kalt «app og nett»). Følg denne veiledningen for å oppgradere Firebase-prosjekter til Google Analytics 4-områder.

Utforsk

Administratorer kan fullføre områdekonfigurasjonen via konfigureringsassistenten i det nye Google Analytics 4-området.

Når det nye området er konfigurert og dataene tikker inn, kan du begynne å utforske følgende:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?