Αυτό το άρθρο αφορά τις ιδιοκτησίες Google Analytics 4. Αν χρησιμοποιείτε μια ιδιοκτησία Universal Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Universal Analytics αυτού του κέντρου βοήθειας.

Γνωρίστε τη νέα γενιά του Google Analytics

Πώς να ξεκινήσετε με το νέο Google Analytics

Το Google Analytics 4 (παλαιότερα γνωστό ως "εφαρμογή + ιστός") είναι ένα νέο είδος ιδιοκτησίας, με διαφορετικές αναφορές από αυτές που έχετε συνηθίσει να βλέπετε στις ιδιοκτησίες Universal Analytics.  Ένα πλεονέκτημα μιας ιδιοκτησίας Google Analytics 4 είναι ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για έναν ιστότοπο, μια εφαρμογή ή για έναν ιστότοπο και μια εφαρμογή ταυτόχρονα. Οι ιδιοκτησίες Universal Analytics υποστηρίζουν μόνο ιστοτόπους. Διαβάστε την ανακοίνωση, για να μάθετε περισσότερα.

Έναρξη

Για να δοκιμάσετε το νέο Google Analytics, ρυθμίστε τον ιστότοπο ή/και την εφαρμογή σας σε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να το κάνετε αυτό. (Θα χρειαστείτε τον ρόλο Συντάκτη για τον λογαριασμό Google Analytics.)

Αν χρησιμοποιείτε μια πλατφόρμα ιστού που απαιτεί να καταχωρίσετε ένα αναγνωριστικό UA-  (δηλαδή, δεν δέχεται αναγνωριστικό G-), μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε το Google Analytics 4, επικολλώντας το απόσπασμα της καθολικής ετικέτας ιστοτόπου (gtag.js) στο προσαρμοσμένο πεδίο HTML του εργαλείου δημιουργίας ιστοτόπων/συστημάτων CMS. Επιλέξτε το εργαλείο δημιουργίας ιστοτόπων που χρησιμοποιείτε από αυτόν τον πίνακα για οδηγίες για συγκεκριμένες πλατφόρμες.
Αν βασίζεστε στις λειτουργίες και τις αναφορές του Universal Analytics, συνιστούμε να ρυθμίσετε τον ιστότοπό σας στο Google Analytics 4 και στο Universal Analytics. Με αυτήν την ενέργεια μπορείτε να εξερευνάτε την ιδιοκτησία Google Analytics 4 και να κάνετε εναλλαγή, για να προβάλετε την ιδιοκτησία Universal Analytics ανά πάσα στιγμή.

Αν χρησιμοποιείτε το Google Analytics για Firebase για την εφαρμογή σας

Για υπάρχοντες πελάτες του Google Analytics για Firebase συνιστάται αναβάθμιση σε μια ιδιοκτησία Google Analytics 4 (παλαιότερα γνωστή ως εφαρμογή + ιστός).  Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να αναβαθμίσετε το έργο Firebase σε ιδιοκτησία Google Analytics 4.

Επόμενα βήματα

Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Βοηθό ρύθμισης στη νέα ιδιοκτησία Google Analytics 4, για να ολοκληρώσουν τη διαμόρφωση της ιδιοκτησίας.

Μόλις ρυθμιστεί η νέα ιδιοκτησία σας και αρχίσει η ροή δεδομένων, μπορείτε να ξεκινήσετε την εξερεύνηση:

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false