[GA4] Modyfikowanie nazw dotychczasowych zdarzeń i generowanie nowych zdarzeń

Możesz zmieniać nazwy dotychczasowych zdarzeń i ich parametrów oraz generować nowe zdarzenia na podstawie dotychczasowych

Czasami możesz chcieć wygenerować nowe zdarzenie za każdym razem, gdy dotychczasowe zdarzenie zostanie wywołane z określonymi wartościami parametrów. Jeśli np. chcesz rejestrować konwersję za każdym razem, gdy użytkownik trafia na stronę potwierdzenia, możesz skonfigurować generowanie nowego zdarzenia niestandardowego o nazwie przykładowo confirm_signup, gdy tylko zdarzenie page_view. ma wartość parametru page_location pasującą do adresu URL strony potwierdzenia. Następnie oznacz zdarzenie confirm_signup jako konwersję.

Możesz też modyfikować dotychczasowe zdarzenie, np. zmienić jego nazwę lub nazwy jego parametrów. Dzięki temu możesz korygować błędy pomiarowe spowodowane literówką w nazwie, warunkach lub parametrach zdarzenia.

Ograniczenia i ostrzeżenia

 • Ani zmodyfikowane, ani nowe zdarzenia nie mają zastosowania do danych historycznych.
 • Możesz zmodyfikować maksymalnie 50 istniejących zdarzeń i utworzyć na podstawie istniejących zdarzeń maksymalnie 50 nowych.
 • Wprowadzenie modyfikacji zajmuje co najmniej godzinę.
 • Modyfikacje są obliczane po stronie klienta (przed wysłaniem danych do Analytics).
 • Gdy używasz tagu gtag.js, nie możesz generować ani modyfikować zdarzeń na podstawie parametrów pochodzących z tablicy items (np. item_brand, item_name czy item_id).

 • Nie możesz modyfikować zdarzeń, jeśli wysyłasz je w ramach konfiguracji połączenia między serwerami, np. gdy korzystasz z platformy Measurement Protocol.

Zanim zaczniesz

Zanim wygenerujesz nowe zdarzenie lub zmienisz nazwę dotychczasowego:

Aby modyfikować i tworzyć zdarzenia w Analytics, musisz mieć rolę Edytujący lub Administrator.

Instrukcje

Generowanie zdarzenia na podstawie dotychczasowego zdarzenia

Wygenerowanie zdarzenia powoduje skopiowanie dotychczasowego zdarzenia do nowego razem z parametrami dotychczasowego zdarzenia oraz wszelkimi nowymi parametrami, które określisz.

 1. W sekcji AdministracjaWyświetlanie danych kliknij Zdarzenia.
 2. Kliknij kolejno Utwórz zdarzenie i Utwórz.
  Ważne: jeśli w prawym górnym rogu tabeli nie widzisz przycisku Utwórz zdarzenie, oznacza to, że nie masz roli Edytujący ani Administrator, które są wymagane do tworzenia i modyfikowania zdarzeń.
 3. W polu Nazwa zdarzenia niestandardowego wpisz nazwę zdarzenia zgodną z regułami nadawania nazw zdarzeniom.
 4. W sekcji Warunki dopasowania określ co najmniej 1 warunek dopasowania. Google Analytics skopiuje każde zdarzenie spełniające określone przez Ciebie warunki. Jeśli np. podasz „event_name równa się view_item”, Analytics skopiuje do nowego zdarzenia zdarzenie „view_item”.
  Aby zdefiniować warunek z uwzględnieniem wielkości liter, użyj jednego z operatorów, który nie zawiera tekstu „(wielkość liter nie jest rozróżniana)”. Możesz na przykład użyć „równa się” zamiast „równa się (wielkość liter nie jest rozróżniana)”, jeśli parametr ma dokładnie odpowiadać wartości.
  Zanim użyjesz wyrażenia regularnego w warunku dopasowania, zapoznaj się ze sprawdzonymi metodami.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij Skopiuj parametry ze zdarzenia źródłowego, aby użyć parametrów z pasującego zdarzenia.
 6. (Opcjonalnie) W sekcji Zmodyfikuj parametry zmień dowolny parametr pochodzący z pasującego zdarzenia, który został skopiowany do nowego zdarzenia. Jeśli np. w warunkach dopasowania użyjesz zdarzenia view_item, możesz zmienić parametr currency. Więcej informacji
  Uwaga: za pomocą kreatora zdarzeń nie możesz stosować do zdarzeń działań matematycznych. Zaktualizowaną wartość musisz wysłać w nowym zdarzeniu.
 7. Kliknij Utwórz.
Modyfikowanie istniejącego zdarzenia

Zmodyfikowanie zdarzenia powoduje zastąpienie istniejącego zdarzenia przez dodanie, zmianę lub usunięcie parametrów. Modyfikacje są wprowadzane przed przetworzeniem utworzonych zdarzeń.

Ostrzeżenie: zachowaj ostrożność podczas modyfikowania zdarzeń, ponieważ może to skutkować niezamierzonymi konsekwencjami. Jeśli np. zmienisz dostarczone przez Google zdarzenie page_view, aby zawęzić jego zakres do konkretnej strony, przestanie ono zbierać dane z innych stron. W tym przykładzie należy zamiast tego utworzyć nowe zdarzenie na podstawie zdarzenia page_view, aby pierwotne zdarzenie pozostało niezmienione.
 1. W sekcji AdministracjaWyświetlanie danych kliknij Zdarzenia.
 2. Kliknij kolejno Zmodyfikuj zdarzenie i Utwórz.
  Ważne: jeśli w prawym górnym rogu tabeli nie widzisz przycisku Zmodyfikuj zdarzenie, oznacza to, że nie masz roli Edytujący ani Administrator, które są wymagane do tworzenia i modyfikowania zdarzeń.
 3. W polu Nazwa modyfikacji wpisz nazwę opisującą zmiany.
 4. W sekcji Warunki dopasowania określ co najmniej 1 warunek dopasowania. Możesz modyfikować zdarzenie mające co najmniej 1 parametr spełniający wszystkie określone przez Ciebie warunki. Jeśli np. podasz warunek „event_name równa się view_item”, będziesz mieć możliwość zmodyfikowania zdarzenia view_item.
  Aby zdefiniować warunek z uwzględnieniem wielkości liter, użyj jednego z operatorów, który nie zawiera tekstu „(wielkość liter nie jest rozróżniana)”. Możesz na przykład użyć „równa się” zamiast „równa się (wielkość liter nie jest rozróżniana)”, jeśli parametr ma dokładnie odpowiadać wartości.
  Zanim użyjesz wyrażenia regularnego w warunku dopasowania, zapoznaj się ze sprawdzonymi metodami.
 5. W sekcji Zmodyfikuj parametry zmień dowolny parametr pasującego zdarzenia. Więcej informacji
  Uwaga: za pomocą kreatora zdarzeń nie możesz stosować do zdarzeń działań matematycznych. Zaktualizowaną wartość musisz wysłać w nowym zdarzeniu.
 6. Kliknij Utwórz.

Modyfikacje zdarzeń są stosowane do danych w takiej kolejności, w jakiej występują na liście Modyfikacje zdarzeń. Więcej informacji

Zmiana kolejności zmodyfikowanych zdarzeń

Modyfikacje zdarzeń są stosowane do danych w takiej kolejności, w jakiej występują na liście modyfikacji. Kolejność ta może mieć znaczenie, jeśli modyfikacje są od siebie uzależnione.

Jeśli np. zmienisz nazwę zdarzenia w Modyfikacji 1, a potem użyjesz tej nazwy jako podstawy do utworzenia innego zdarzenia w Modyfikacji 2, musisz zastosować kolejność Modyfikacja 1 > Modyfikacja 2. W przeciwnym razie wprowadzenie Modyfikacji 2 się nie uda.

Uwaga: nie możesz zmieniać kolejności utworzonych zdarzeń.

Aby zmienić kolejność modyfikacji zdarzenia:

 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Zdarzenia.
 2. Kliknij Zmodyfikuj zdarzenie.
  Ważne: jeśli w prawym górnym rogu tabeli nie widzisz przycisku Zmodyfikuj zdarzenie, oznacza to, że nie masz roli Edytujący ani Administrator, które są wymagane do tworzenia i modyfikowania zdarzeń.
 3. W panelu Modyfikacje zdarzeń kliknij Zmień kolejność.
 4. W razie potrzeby przeciągnij modyfikację do odpowiedniego miejsca na liście.
 5. Kliknij Zastosuj.
Edytowanie wygenerowanych lub zmodyfikowanych zdarzeń
 1. Na stronie Administracja w sekcji Wyświetlanie danych kliknij Zdarzenia.
 2. Kliknij Utwórz zdarzenie.
  Ważne: jeśli w prawym górnym rogu tabeli nie widzisz przycisku Utwórz zdarzenie, oznacza to, że nie masz roli Edytujący ani Administrator, które są wymagane do tworzenia i modyfikowania zdarzeń.
 3. W tabeli Zdarzenia niestandardowe kliknij zdarzenie, które chcesz zmodyfikować.
 4. W razie potrzeby dostosuj warunki i parametry.
 5. Kliknij Zapisz.

Przykłady

Modyfikowanie dotychczasowego zdarzenia

Z przykładu poniżej dowiesz się, jak zmienić nazwę zdarzenia pub_article na publish_article. W przypadku wszystkich danych zebranych po tej zmianie w Twoich raportach będzie się pojawiać nazwa publish_article, a nie pub_article.

Ostrzeżenie: jeśli zmienisz nazwę zdarzenia, które jest oznaczone jako konwersja, nie będzie ono już traktowane jako konwersja. Jeśli zmodyfikujesz parametry zdarzenia, ale nie zmienisz jego nazwy, pozostanie ono konwersją.

Modyfikacja zdarzenia

Nazwa modyfikacji

Zmień pub_article na publish_article

Warunki dopasowania
Parametr Operator Wartość
event_name równa się pub_article

Modyfikowanie parametrów
Parametr Nowa wartość
event_name publish_article

Generowanie nowego zdarzenia na podstawie dotychczasowego zdarzenia

Jeśli musisz wywoływać zdarzenie na podstawie warunków, ale nie chcesz zmieniać dotychczasowych zdarzeń, wygeneruj nowe zdarzenie.

Załóżmy np., że istniejące zdarzenie article_scroll jest wywoływane, gdy użytkownik przewija stronę, aby przeczytać w witrynie pełny artykuł. Aby generować osobne raporty na temat przewijania strony produktu (product.html), możesz utworzyć nowe zdarzenie product_scroll. W przypadku wszystkich danych zebranych po wywołaniu nowego zdarzenia będą się pojawiać w raportach wartości article_scroll i product_scroll.

Tworzenie zdarzenia

Nazwa zdarzenia niestandardowego

product_scroll

Warunki dopasowania
Parametr Operator Wartość
event_name równa się article_scroll
page_location zawiera (wielkość liter nie jest rozróżniana) product

Wywoływanie zdarzenia na podstawie wartości

Wskaż istniejące zdarzenie lub istniejący parametr, którego chcesz użyć jako reguły dla nowego zdarzenia.

Załóżmy, że chcesz utworzyć zdarzenie niestandardowe o nazwie „large_purchase” za każdym razem, gdy zostanie wysłane zdarzenie purchase o wartości co najmniej 100 zł.

 1. Jako nazwę zdarzenia niestandardowego wpisz „large_purchase”.
 2. Wpisz warunki dopasowania.
 3. Skopiuj do nowego zdarzenia parametry pierwotnego zdarzenia.

Nazwa zdarzenia niestandardowego

duży_zakup

Warunki dopasowania
Parametr Operator Wartość
event_name równa się purchase
wartość ma wartość większą niż lub równą 100

Konfigurowanie parametrów

Skopiuj parametry ze zdarzenia źródłowego

W tym przykładzie pierwotne zdarzenie purchase pozostanie bez zmian, a nowe zdarzenie „large_purchase” będzie dodatkowo rejestrowane, gdy wartość zdarzenia purchase wyniesie co najmniej 100.

Modyfikowanie parametrów

Aby zmienić, skopiować lub usunąć wartości parametrów zdarzenia, otwórz zdarzenie zgodnie z opisem w sekcji Etapy modyfikacji lub Modyfikacja zdarzeń utworzonych w Analytics:

Zmiana wartości parametru

Aby zmienić wartość parametru zdarzenia, wybierz go w polu Parametr, a potem w polu Nowa wartość wpisz odpowiednią wartość. Aby np. zmienić wartość parametru level_name na „Ciemne lochy”, wybierz go, a potem wpisz nową wartość:

Modyfikowanie parametrów
Parametr Nowa wartość
level_name Ciemne lochy

Kopiowanie wartości parametru

Wartość danego parametru możesz zastąpić wartością innego parametru. Aby to zrobić, w polu Nowa wartość wpisz nazwę innego parametru umieszczoną w podwójnym nawiasie kwadratowym.

Modyfikowanie parametrów
Parametr Nowa wartość
level_name [[inny_parametr]]

Załóżmy, że w nazwie parametru jest literówka: zamiast z parametrem level_name zdarzenie zostało zaimplementowane z parametrem lvl_name. Aby to poprawić, skopiuj najpierw wartość błędnie wpisanego parametru do prawidłowo wpisanego parametru.

Modyfikowanie parametrów
Parametr Nowa wartość
level_name

[[lvl_name]]

Uwaga: aby używać tej funkcji, nie dodawaj tekstu poza nawiasami kwadratowymi (np. „[[lvl_name]] inny tekst” nie zadziała).

Usuwanie parametru zdarzenia

Możesz usunąć niepotrzebne parametry. Aby to zrobić, przypisz parametrowi pustą wartość.

Modyfikowanie parametrów
Parametr Nowa wartość
lvl_name  

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne