Dit artikel gaat over Google Analytics 4-property's. Bekijk het gedeelte over Universal Analytics als u nog steeds een Universal Analytics-property gebruikt. Universal Analytics-property's verwerken geen gegevens meer vanaf 1 juli 2023 (1 juli 2024 voor Analytics 360-property's).

[GA4] Gebeurtenissen wijzigen en maken via de gebruikersinterface

Gebeurtenissen wijzigen en nieuwe gebeurtenissen maken op basis van bestaande gebeurtenissen zonder de site- of app-code te wijzigen

U kunt op 2 manieren gebeurtenissen maken en wijzigen:

 • In code, met Google Tag Manager of API's zoals gtag.js of Firebase
 • Bij de instellingen met de Analytics-opties Configureren > Gebeurtenissen

In dit artikel wordt beschreven hoe u gebeurtenissen kunt wijzigen en maken in de Analytics-instellingen. Alle in Analytics gemaakte gebeurtenissen, zijn gebaseerd op bestaande website- en app-gebeurtenissen. Dit zijn enkele veelvoorkomende redenen om gebeurtenissen te maken en/of te wijzigen:

 • Rapporten vereenvoudigen door dezelfde gebeurtenisnaam te gebruiken voor alle property's en gegevensstreams
 • Een meetfout corrigeren die wordt veroorzaakt door een typfout in de naam, voorwaarden of parameters van een gebeurtenis
 • Een nieuwe gebeurtenis maken (op basis van een bestaande gebeurtenis) en deze activeren onder specifieke voorwaarden
 • Het bereik van een gebeurtenis beperken en deze markeren als een conversie
Voordat u een gebeurtenis maakt of aanpast in de Google Analytics-interface, moet u checken of de gebeurtenis al bestaat in uw websitecode of Google Tag Manager-container. Als u een gebeurtenis maakt die al bestaat, wordt het aantal keren dat deze wordt geactiveerd, te vaak geteld.
U heeft de rol Bewerker nodig om gebeurtenissen in Analytics te wijzigen en te maken.
In dit artikel:

Opties voor de instellingen van gebeurtenissen

De pagina Configureren > Gebeurtenissen in Analytics biedt opties om te werken met bestaande gebeurtenissen, waaronder de automatisch verzamelde gebeurtenissen, gebeurtenissen voor verbeterde metingen en aanbevolen gebeurtenissen die worden geleverd door Analytics, en alle aangepaste gebeurtenissen die zijn gemaakt door iemand in uw organisatie of door een derde partij. 

Dit zijn de verschillen tussen een gebeurtenis maken en een gebeurtenis wijzigen:

 • Gebeurtenis wijzigen: Hiermee overschrijft u een bestaande gebeurtenis. U kunt voorwaarden en parameters toevoegen, wijzigen of verwijderen.
 • Gebeurtenis maken: Hiermee maakt u een nieuwe gebeurtenis op basis van een bestaande. U kunt de parameters van de bestaande gebeurtenis kopiëren en nieuwe voorwaarden en parameters toevoegen. U kunt ook gebeurtenissen die in Analytics zijn gemaakt, bewerken op basis van bestaande gebeurtenissen. Dat doet u via het proces Gebeurtenis maken en niet via het proces Gebeurtenis wijzigen. In het gedeelte Een gebeurtenis wijzigen die in Analytics is gemaakt wordt het proces beschreven.
Wees voorzichtig als u gebeurtenissen van anderen wijzigt, omdat dit onbedoelde gevolgen kan hebben. Als u bijvoorbeeld de door Google geleverde gebeurtenis page_view wijzigt om het bereik ervan te beperken tot een bepaalde pagina, worden er geen gegevens van andere pagina's meer verzameld. Als u in plaats daarvan een nieuwe gebeurtenis maakt op basis van de gebeurtenis page_view, blijft de oorspronkelijke gebeurtenis ongewijzigd.

Als u een gebeurtenis wilt wijzigen of maken, geeft u het volgende op:

 • Overeenkomende voorwaarden, zoals onder andere de bestaande gebeurtenisnaam en de voorwaarden waardoor de gebeurtenis wordt geactiveerd. Zo kunt u een scrollgebeurtenis vastleggen die op een bepaalde webpagina plaatsvindt. In dat geval is de naam van de pagina een overeenkomende voorwaarde.
 • Parameterinstelling, zoals onder andere parameters die automatisch door Analytics worden gestuurd en aangepaste parameters die in de code of in Analytics zijn toegevoegd. Zie Gebeurtenisparameters instellen voor meer informatie.

De pagina's Configureren > Gebeurtenissen en Configureren > Conversies bieden ook opties om nieuwe en bestaande gebeurtenissen te markeren als conversies. Bekijk Conversiegebeurtenissen instellen en beheren voor stapsgewijze instructies voor hoe u met conversies werkt.

Beperkingen

Voor gebeurtenissen die in Analytics zijn ingesteld, gelden de volgende beperkingen:

 • Gewijzigde en gemaakte gebeurtenissen zijn niet van toepassing op historische gegevens.
 • U kunt maximaal 50 bestaande gebeurtenissen wijzigen en maximaal 50 gebeurtenissen maken op basis van bestaande gebeurtenissen.
 • Het duurt minimaal een uur voordat wijzigingen van kracht worden.
 • Wijzigingen worden aan de clientzijde uitgevoerd voordat er gegevens naar Analytics worden gestuurd voor verwerking.
 • Gewijzigde gebeurtenissen worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze staan op de lijst Gebeurteniswijzigingen.
 • Gewijzigde gebeurtenissen worden verwerkt voordat gemaakte gebeurtenissen worden verwerkt.
 • U kunt gemaakte gebeurtenissen niet opnieuw ordenen.
 • U kunt geen aangepaste gebeurtenissen maken en wijzigen op basis van parameters uit de matrix items (bijv. item_brand, item_name, item_id) als u gtag.js gebruikt.

Een video bekijken

De volgende video's laten zien hoe u gebeurtenissen in Analytics maakt en wijzigt.

De linkernavigatiebalk in Google Analytics is geüpdatet sinds deze video's zijn gemaakt. Voer in plaats daarvan de stappen uit op deze pagina.

Create Events in Google Analytics 4 properties

 

Edit Events in Google Analytics 4 properties

Video-ondertiteling in uw taal bekijken

De video's hierboven zijn in het Engels. U kunt automatische ondertiteling gebruiken om deze naar uw taal te vertalen:

 1. Speel de video af.
 2. Klik op [CC] om ondertiteling aan te zetten.
 3. Klik op InstellingenInstellingen.
 4. Klik op Ondertiteling en dan op Automatisch vertalen.
 5. Selecteer uw taal.

Een gebeurtenis maken

Een van de redenen om een nieuwe gebeurtenis te maken op basis van een bestaande gebeurtenis, is het bereik ervan te beperken. Websitebezoekers activeren bijvoorbeeld de gebeurtenis page_view als ze een pagina bekijken. Het kan zijn dat u de bezoekers wilt bijhouden die een specifieke pagina bekijken, door een nieuwe gebeurtenis te maken via de gebeurtenis page_view en deze te activeren als een bezoeker die pagina bekijkt.

Als u een gebeurtenis in Analytics wilt maken, moet u eerst bepalen op welke bestaande gebeurtenis de gebeurtenis is gebaseerd. Achterhaal welke parameters de bestaande gebeurtenis gebruikt. Kies ten slotte de voorwaarden die de nieuwe gebeurtenis moeten activeren en bepaal of u parameters wilt toevoegen om aanvullende gegevens te registreren.

Tip: Bekijk de gebeurtenisdocumentatie om de parameters voor door Google gemaakte gebeurtenissen te vinden. Ga naar het Realtime rapport voor parameters die zijn gekoppeld aan gebeurtenissen die door u of iemand in uw organisatie zijn gemaakt. Klik in de tabel Aantal gebeurtenissen per gebeurtenisnaam op een gebeurtenis om de gegevens ervan te bekijken. De kolom EVENT_PARAMETER KEY bevat alle parameters voor die gebeurtenis.

Naamgevingsregels voor gebeurtenissen

Deze regels zijn van toepassing als u een naam voor uw nieuwe gebeurtenis kiest:

 • Gebeurtenisnamen zijn hoofdlettergevoelig. Zo zijn mijn_gebeurtenis en Mijn_gebeurtenis bijvoorbeeld 2 afzonderlijke gebeurtenissen.
 • Gebeurtenisnamen moeten beginnen met een letter. Gebruik alleen letters, cijfers en underscores. Gebruik geen spaties.
 • Gebeurtenisnamen kunnen Engelse en niet-Engelse woorden en letters bevatten.
 • Gebruik geen gereserveerde voorvoegsels en gebeurtenisnamen:

  Gereserveerde voorvoegsels en gebeurtenisnamen
  Deze lijst is niet volledig en kan regelmatig worden geüpdatet. Als u een gereserveerd voorvoegsel of een gereserveerde naam probeert te gebruiken, geeft Analytics een foutmelding weer.

  Web

  Voorvoegsels

  • _ (underscore)
  • firebase_
  • ga_
  • google_
  • gtag.

  Gebeurtenisnamen

  • app_remove
  • app_store_refund
  • app_store_subscription_cancel
  • app_store_subscription_convert
  • app_store_subscription_renew
  • first_open
  • first_visit
  • in_app_purchase
  • session_start
  • user_engagement

  Mobiel (Android en iOS)

  Voorvoegsels

  • _ (underscore)
  • firebase_
  • ga_
  • google_
  • gtag.

  Gebeurtenisnamen

  • ad_activeview
  • ad_click
  • ad_exposure
  • ad_query
  • ad_reward
  • adunit_exposure
  • app_background
  • app_clear_data
  • app_exception
  • app_remove
  • app_store_refund
  • app_store_subscription_cancel
  • app_store_subscription_convert
  • app_store_subscription_renew
  • app_update
  • app_upgrade
  • dynamic_link_app_open
  • dynamic_link_app_update
  • dynamic_link_first_open
  • error
  • firebase_in_app_message_action
  • firebase_in_app_message_dismiss
  • firebase_in_app_message_impression
  • first_open
  • first_visit
  • in_app_purchase
  • notification_dismiss
  • notification_foreground
  • notification_open
  • notification_receive
  • notification_send
  • os_update
  • session_start
  • session_start_with_rollout
  • user_engagement

Stappen om een gebeurtenis te maken

Een gebeurtenis maken op basis van een bestaande gebeurtenis:

 1. Klik in het linkerdeelvenster op Configureren en selecteer Gebeurtenissen.
 2. Klik op Gebeurtenis maken.
 3. Als uw property meer dan één gegevensstream heeft, wordt u gevraagd een gegevensstream te selecteren.
 4. Klik op Maken.
 5. Vul bij Naam van aangepaste gebeurtenis een naam in voor de nieuwe gebeurtenis die voldoet aan de naamgevingsregels voor gebeurtenissen.
 6. Vul in het veld Overeenkomende voorwaarden Waarde de naam in van de bestaande gebeurtenis waarop deze gebeurtenis moet worden gebaseerd.
 7. Klik op Voorwaarde toevoegen om aan te geven waardoor de nieuwe gebeurtenis wordt geactiveerd.
 8. Vink het selectievakje Parameters kopiëren uit de brongebeurtenis aan om dezelfde parameters te gebruiken als de oorspronkelijke gebeurtenis. Als u bijvoorbeeld wilt dat de nieuwe gebeurtenis wordt geactiveerd als er een page_view-gebeurtenis is verstuurd, en u wilt dat de nieuwe gebeurtenis dezelfde parameters als page_view krijgt, vinkt u dit selectievakje aan.
 9. Als u parameters van de brongebeurtenis kopieert, moet u wijzigingen opgeven die u wilt aanbrengen in de parameterwaarden. Als uw nieuwe gebeurtenis bijvoorbeeld wordt geactiveerd wanneer er een gebeurtenis page_view wordt gestuurd met page_title als Bevestiging, en u wilt dat de nieuwe gebeurtenis een andere waarde gebruikt voor page_title, geeft u die wijziging hier op.

In het gedeelte Voorbeelden kunt u zien hoe u Overeenkomende voorwaarden en Parameterinstelling kunt opgeven voor veelvoorkomende toepassingen.

Een gebeurtenis wijzigen

Als u een bestaande gebeurtenis wijzigt, wordt die gebeurtenis overschreven. Wees voorzichtig als u een gebeurtenis wijzigt die iemand anders heeft geleverd. Voordat u een gebeurtenis wijzigt, moet u bepalen welke parameters de bestaande gebeurtenis gebruikt en bepalen hoe u de gebeurtenis wilt wijzigen.

Tip: Bekijk de gebeurtenisdocumentatie om de parameters voor door Google gemaakte gebeurtenissen te vinden. Ga naar het Realtime rapport voor parameters die zijn gekoppeld aan gebeurtenissen die door u of iemand in uw organisatie zijn gemaakt. Klik in de tabel Aantal gebeurtenissen per gebeurtenisnaam op een gebeurtenis om de gegevens ervan te bekijken. De kolom EVENT_PARAMETER KEY bevat alle parameters voor die gebeurtenis.
In de gedeelten hieronder staan deze procedures beschreven:

Stappen voor wijzigingen

Voer deze stappen uit om een bestaande gebeurtenis te wijzigen:
 1. Klik in het linkerdeelvenster op Configureren en kies Gebeurtenissen.
 2. Klik op Gebeurtenis wijzigen.
 3. Als uw property meer dan één gegevensstream heeft, wordt u gevraagd een gegevensstream te selecteren.
 4. Klik op Maken.
 5. Geef voor Naam van wijziging een unieke beschrijving op van de wijziging die u aanbrengt, zoals Naam van pub_article wijzigen in publish_article.
  U ziet de naam van de wijziging in de lijst met gebeurteniswijzigingen, dus het is handig om een beschrijvende tekst te gebruiken. Voorbeeld: u wilt de volgorde van gewijzigde gebeurtenissen wijzigen. De naam kan ook de gebeurtenis bevatten waarvan de gewijzigde gebeurtenis afhankelijk is, zodat u deze eenvoudiger opnieuw kunt ordenen.
 6. Vul in het veld Overeenkomende voorwaarden Waarde de naam in van de bestaande gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 7. Als u aanvullende voorwaarden wilt invullen om de aangepaste gebeurtenis te activeren, klikt u op Voorwaarde toevoegen.
 8. Geef onder Parameters wijzigen aan wat u wilt wijzigen. Hieronder wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de gebeurtenisnaam moet worden gewijzigd in publish_article. Meer voorbeelden
  Parameters wijzigen
  Parameter Nieuwe waarde
  event_name publish_article
 9. Klik op Opslaan.
Wijzigingen zijn niet van toepassing op historische gegevens. Nadat u de wijziging heeft opgeslagen, kan het enige tijd duren voordat deze van kracht wordt voor nieuwe gegevens die u verzamelt. Zie de aanvullende beperkingen.

Gebeurteniswijzigingen opnieuw ordenen

Gebeurteniswijzigingen worden op uw gegevens toegepast in de volgorde waarin ze op de wijzigingenlijst staan. Deze volgorde kan belangrijk zijn bij wijzigingen die van elkaar afhankelijk zijn.

Als u bijvoorbeeld de naam van een gebeurtenis wijzigt in Aanpassing 1 en die nieuwe naam gebruikt als basis voor het maken van een nieuwe gebeurtenis in Aanpassing 2, moet u de wijzigingen uitvoeren in de volgorde Aanpassing 1 > Aanpassing 2. Als deze wijzigingen niet in de juiste volgorde staan, mislukt Aanpassing 2.

Gebeurteniswijzigingen opnieuw ordenen:

 1. Klik in het linkerdeelvenster op Configureren en dan op Gebeurtenissen.
 2. Klik op Gebeurtenis wijzigen.
 3. Als uw property meer dan één gegevensstream heeft, wordt u gevraagd een gegevensstream te selecteren.
 4. Klik in het deelvenster Gebeurteniswijzigingen op Opnieuw ordenen.
 5. Sleep wijzigingen van de ene positie in de lijst naar de andere om de juiste volgorde te bepalen.
 6. Klik op Toepassen.

Een gebeurtenis wijzigen die in Analytics is gemaakt

Zo wijzigt u een in Analytics gemaakte gebeurtenis:
 1. Klik in het linkerdeelvenster op Configureren en kies Gebeurtenissen.
 2. Klik op Maken.
 3. Selecteer in de tabel Aangepaste gebeurtenissen de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 4. Plaats de muisaanwijzer op het venster Configuratie en klik op het potloodje.
 5. Pas zo nodig de voorwaarden en parameters aan.
 6. Klik op Opslaan.

Voorbeelden

De naam van een bestaande gebeurtenis wijzigen

 In het voorbeeld hieronder ziet u hoe u pub_article wijzigt in publish_article. Voor alle gegevens die na deze wijziging worden verzameld, wordt publish_article getoond in uw rapporten in plaats van pub_article.

Als u de naam wijzigt van een gebeurtenis die al is gemarkeerd als conversie, is die gebeurtenis geen conversie meer. Als u de gebeurtenisparameters wijzigt maar de naam niet, blijft de gebeurtenis een conversie.

Gebeurtenis bewerken

Naam van wijziging

pub_article wijzigen in publish_article

Overeenkomende voorwaarden
Parameter Operator Waarde
event_name is gelijk aan pub_article

Parameters wijzigen
Parameter Nieuwe waarde
event_name publish_article

Een gebeurtenis maken op basis van een bestaande gebeurtenis

Maak een nieuwe gebeurtenis als u een gebeurtenis wilt activeren op basis van voorwaarden, maar als u niet wilt dat bestaande gebeurtenissen worden gewijzigd.

Stel dat de bestaande article_scroll-gebeurtenis wordt geactiveerd als een bezoeker scrollt om een heel artikel op een website te lezen. Als u aparte rapportage wilt voor scrollen van de productpagina (product.html), kunt u een nieuwe product_scroll-gebeurtenis maken. Zowel article_scroll als product_scroll wordt getoond in rapporten voor alle gegevens die worden verzameld nadat de nieuwe gebeurtenis is geactiveerd.

Gebeurtenis maken

Naam van aangepaste gebeurtenis

product_scroll

Overeenkomende voorwaarden
Parameter Operator Waarde
event_name is gelijk aan article_scroll
page_location Bevat (hoofdlettergebruik negeren) product

Een gebeurtenis activeren op basis van een waarde

Bepaal wat de bestaande gebeurtenis of parameter is die u wilt gebruiken om uw nieuwe gebeurtenis te activeren.

Stel dat u een aangepaste gebeurtenis grote_aankoop wilt maken als een purchase-gebeurtenis wordt verstuurd met een waarde van € 100 of meer.

 1. Vul grote_aankoop in als de naam voor de aangepaste gebeurtenis.
 2. Vul de overeenkomende voorwaarden in.
 3. Kopieer de parameters van de oorspronkelijke gebeurtenis naar de nieuwe gebeurtenis.

Naam van aangepaste gebeurtenis

grote_aankoop

Overeenkomende voorwaarden
Parameter Operator Waarde
event_name is gelijk aan purchase
value groter dan of gelijk aan 100

Parameterinstellingen

 Parameters kopiëren uit de brongebeurtenis

In dit voorbeeld blijft de oorspronkelijke purchase-gebeurtenis behouden en wordt uw nieuwe grote_aankoop-gebeurtenis ook geregistreerd als de waarde van de purchase-gebeurtenis groter is dan of gelijk is aan 100.

Parameters wijzigen

Open een gebeurtenis zoals beschreven in Wijzigingsstappen of Een gebeurtenis wijzigen die in Analytics is gemaakt om waarden van gebeurtenisparameters te wijzigen, te kopiëren of te verwijderen:

Een parameterwaarde wijzigen

Als u een waarde in een gebeurtenisparameter wilt wijzigen, selecteert u de parameter in het veld Parameter en vult u de gewenste waarde in het veld Nieuwe waarde in. Als u bijvoorbeeld de waarde van level_name wilt wijzigen in Griezelige kerker, selecteert u de parameter level_name en geeft u de nieuwe waarde op:

Parameters wijzigen
Parameter Nieuwe waarde
level_name Griezelige kerker

Een parameterwaarde kopiëren

U kunt de waarde van een parameter vervangen door de waarde van een andere parameter. Hiervoor geeft u de naam van de andere parameter tussen haakjes op in het veld Nieuwe waarde.

Parameters wijzigen
Parameter Nieuwe waarde
level_name [[other_parameter]]

Stel dat u een typfout in een parameternaam vindt. In plaats van level_name is er een gebeurtenis geïmplementeerd met de parameter lvl_name. U kunt dat corrigeren door eerst de verkeerd gespelde parameter naar de juiste parameter te kopiëren.

Parameters wijzigen
Parameter Nieuwe waarde
level_name

[[lvl_name]]

Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, voegt u geen tekst toe buiten de vierkante haken ('[[lvl_name]] andere tekst' werkt bijvoorbeeld niet).

Een gebeurtenisparameter verwijderen

U kunt parameters die u niet nodig heeft of niet wilt verwijderen. Als u dat wilt doen, stelt u de parameterwaarde in op leeg.

Parameters wijzigen
Parameter Nieuwe waarde
lvl_name  
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
69256
false
false