[GA4] Namen wijzigen en nieuwe gebeurtenissen maken

De namen van bestaande gebeurtenissen en de bijbehorende parameters wijzigen of nieuwe gebeurtenissen maken op basis van bestaande gebeurtenissen

Als een bestaande gebeurtenis met specifieke parameterwaarden wordt geactiveerd, is het soms een goed idee om een nieuwe gebeurtenis te maken. Als u bijvoorbeeld een conversie wilt registreren wanneer een gebruiker op een bevestigingspagina terechtkomt, kunt u een nieuwe aangepaste gebeurtenis maken met bijvoorbeeld de naam confirm_signup wanneer de gebeurtenis page_view plaatsvindt met de parameterwaarde page_location die overeenkomt met de URL van uw bevestigingspagina. Markeer daarna de gebeurtenis confirm_signup als een conversie.

U kunt ook een bestaande gebeurtenis wijzigen, bijvoorbeeld de naam of de parameters ervan wijzigen. Zo kunt u meetfouten corrigeren die worden veroorzaakt door een typfout in de naam, voorwaarden of parameters van een gebeurtenis.

Beperkingen en kanttekeningen

 • Gewijzigde en nieuwe gebeurtenissen zijn niet van toepassing op historische gegevens.
 • U kunt maximaal 50 bestaande gebeurtenissen wijzigen en maximaal 50 gebeurtenissen maken op basis van bestaande gebeurtenissen.
 • Het duurt minimaal 1 uur voordat wijzigingen van kracht worden.
 • Wijzigingen worden aan de clientzijde berekend (voordat gegevens naar Analytics worden gestuurd).
 • U kunt geen gebeurtenissen maken of wijzigen op basis van parameters uit de matrix items (bijv. item_brand, item_name, item_id) als u gtag.js gebruikt.

 • U kunt gebeurtenissen niet wijzigen als u ze in een server-naar-server-configuratie stuurt, bijvoorbeeld als u Measurement Protocol gebruikt.

Voordat u begint

Doe het volgende voordat u een nieuwe gebeurtenis maakt of de naam van een bestaande gebeurtenis wijzigt:

U heeft de rol Bewerker of Beheerder nodig om gebeurtenissen in Analytics aan te passen en te maken

Instructies

Een gebeurtenis maken op basis van een bestaande gebeurtenis

Als u een gebeurtenis maakt, wordt een bestaande gebeurtenis gekopieerd naar een nieuwe gebeurtenis met de parameters van de bestaande gebeurtenis en eventuele nieuwe parameters die u invoert.

 1. Klik in Beheerder onder Gegevensweergave op Gebeurtenissen.
 2. Klik op Gebeurtenis maken en dan op Maken.
  Belangrijk: Als u de knop Gebeurtenis maken rechtsboven in de tabel niet ziet, heeft u niet de rol Bewerker of Beheerder, wat vereist is om gebeurtenissen te maken en aan te passen.
 3. Vul bij Naam van aangepaste gebeurtenis een gebeurtenisnaam in die voldoet aan de naamgevingsregels voor gebeurtenissen.
 4. Geef onder Overeenkomende voorwaarden een of meer overeenkomende voorwaarden op. Google Analytics kopieert elke gebeurtenis die overeenkomt met de voorwaarden die u opgeeft. Als u bijvoorbeeld 'event_name is gelijk aan view_item' opgeeft, kopieert Analytics view_item naar uw nieuwe gebeurtenis.
  Als u een voorwaarde hoofdlettergevoelig wilt maken, gebruikt u een van de operators zonder de tekst (hoofdlettergebruik negeren). Gebruik bijvoorbeeld 'is gelijk aan' in plaats van 'is gelijk aan (hoofdlettergebruik negeren)' als u wilt dat de parameter exact overeenkomt met de waarde.
  Neem de best practices door voordat u een reguliere expressie in een overeenkomende voorwaarde gebruikt.
 5. (Optioneel) Klik op Parameters kopiëren uit de brongebeurtenis om de parameters uit de overeenkomende gebeurtenis te gebruiken.
 6. (Optioneel) Wijzig in Parameters wijzigen een van de parameters van de overeenkomende gebeurtenis die u heeft gekopieerd naar de nieuwe gebeurtenis. Als u bijvoorbeeld de gebeurtenis view_item opgeeft in overeenkomende voorwaarden, kunt u de valutaparameter aanpassen. Meer informatie
  Opmerking: U kunt geen wiskundige bewerkingen toepassen op gebeurtenissen met de gebeurtenisbouwer. Stuur de geüpdatete waarde in plaats daarvan in een nieuwe gebeurtenis.
 7. Klik op Maken.
Een bestaande gebeurtenis wijzigen

Als u een gebeurtenis wijzigt, wordt een bestaande gebeurtenis overschreven door parameters toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Gewijzigde gebeurtenissen worden verwerkt voordat gemaakte gebeurtenissen worden verwerkt.

Waarschuwing: Wees voorzichtig als u gebeurtenissen wijzigt, omdat dit onbedoelde gevolgen kan hebben. Als u bijvoorbeeld de door Google geleverde gebeurtenis page_view wijzigt om het bereik ervan te beperken tot een bepaalde pagina, worden er geen gegevens van andere pagina's meer verzameld. In dit voorbeeld moet u in plaats daarvan een nieuwe gebeurtenis maken op basis van de gebeurtenis page_view, zodat de oorspronkelijke gebeurtenis ongewijzigd blijft.
 1. Klik in Beheerder onder Gegevensweergave op Gebeurtenissen.
 2. Klik op Gebeurtenis bewerken en dan op Maken.
  Belangrijk: Als u de knop Gebeurtenis bewerken rechtsboven in de tabel niet ziet, heeft u niet de rol Bewerker of Beheerder, wat vereist is om gebeurtenissen te maken en aan te passen.
 3. Vul bij Naam van wijziging een naam in die de wijzigingen beschrijft.
 4. Geef onder Overeenkomende voorwaarden een of meer overeenkomende voorwaarden op. U kunt een gebeurtenis met een of meer gebeurtenisparameters overeenkomend met alle voorwaarden die u opgeeft aanpassen. Als u bijvoorbeeld 'event_name is gelijk aan view_item' opgeeft, kunt u de gebeurtenis view_item wijzigen.
  Als u een voorwaarde hoofdlettergevoelig wilt maken, gebruikt u een van de operators zonder de tekst (hoofdlettergebruik negeren). Gebruik bijvoorbeeld 'is gelijk aan' in plaats van 'is gelijk aan (hoofdlettergebruik negeren)' als u wilt dat de parameter exact overeenkomt met de waarde.
  Neem de best practices door voordat u een reguliere expressie in een overeenkomende voorwaarde gebruikt.
 5. Wijzig in Parameters wijzigen een parameter uit de overeenkomende gebeurtenis. Meer informatie
  Opmerking: U kunt geen wiskundige bewerkingen toepassen op gebeurtenissen met de gebeurtenisbouwer. Stuur de geüpdatete waarde in plaats daarvan in een nieuwe gebeurtenis.
 6. Klik op Maken.

Gewijzigde gebeurtenissen worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze staan op de lijst Gebeurteniswijzigingen. Meer informatie

Uw aangepaste gebeurtenissen opnieuw ordenen

Gebeurteniswijzigingen worden op uw gegevens toegepast in de volgorde waarin ze worden weergegeven in de wijzigingenlijst. Deze volgorde kan belangrijk zijn bij wijzigingen die van elkaar afhankelijk zijn.

Als u bijvoorbeeld de naam van een gebeurtenis wijzigt in Aanpassing 1 en die nieuwe naam gebruikt als basis voor het maken van een nieuwe gebeurtenis in Aanpassing 2, moet u de wijzigingen uitvoeren in de volgorde Aanpassing 1 > Aanpassing 2. Als deze wijzigingen niet in de juiste volgorde staan, mislukt Aanpassing 2.

Opmerking: U kunt gemaakte gebeurtenissen niet opnieuw ordenen.

Gebeurteniswijzigingen opnieuw ordenen:

 1. Klik in Beheerder onder Gegevensweergave op Gebeurtenissen.
 2. Klik op Gebeurtenis bewerken.
  Belangrijk: Als u de knop Gebeurtenis bewerken rechtsboven in de tabel niet ziet, heeft u niet de rol Bewerker of Beheerder, wat vereist is om gebeurtenissen te maken en aan te passen.
 3. Klik in het deelvenster Gebeurteniswijzigingen op Opnieuw ordenen.
 4. Sleep wijzigingen van de ene positie in de lijst naar de andere om de juiste volgorde te bepalen.
 5. Klik op Toepassen.
Een van uw gemaakte of aangepaste gebeurtenissen bewerken
 1. Klik in Beheerder onder Gegevensweergave op Gebeurtenissen.
 2. Klik op Gebeurtenis maken.
  Belangrijk: Als u de knop Gebeurtenis maken rechtsboven in de tabel niet ziet, heeft u niet de rol Bewerker of Beheerder, wat vereist is om gebeurtenissen te maken en aan te passen.
 3. Selecteer in de tabel Aangepaste gebeurtenissen de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 4. Pas zo nodig de voorwaarden en parameters aan.
 5. Klik op Opslaan.

Voorbeelden

Een bestaande gebeurtenis wijzigen

Het volgende voorbeeld toont u hoe u de naam van pub_article wijzigt in publish_article. Voor alle gegevens die na deze wijziging worden verzameld, wordt publish_article getoond in uw rapporten in plaats van pub_article.

Waarschuwing: Als u de naam wijzigt van een gebeurtenis die al is gemarkeerd als conversie, is die gebeurtenis geen conversie meer. Als u de gebeurtenisparameters wijzigt maar de naam niet, blijft de gebeurtenis een conversie.

Gebeurtenis bewerken

Naam van wijziging

pub_article wijzigen in publish_article

Overeenkomende voorwaarden
Parameter Operator Waarde
event_name is gelijk aan pub_article

Parameters wijzigen
Parameter Nieuwe waarde
event_name publish_article

Een nieuwe gebeurtenis maken op basis van een bestaande gebeurtenis

Maak een nieuwe gebeurtenis als u een gebeurtenis wilt activeren op basis van voorwaarden, maar als u niet wilt dat bestaande gebeurtenissen worden gewijzigd.

Stel dat de bestaande article_scroll-gebeurtenis wordt geactiveerd als een bezoeker scrollt om een heel artikel op een website door te nemen. Als u aparte rapportage wilt voor scrollen van de productpagina (product.html), kunt u een nieuwe product_scroll-gebeurtenis maken. Zowel article_scroll als product_scroll wordt getoond in rapporten voor alle gegevens die worden verzameld nadat de nieuwe gebeurtenis is geactiveerd.

Gebeurtenis maken

Naam van aangepaste gebeurtenis

product_scroll

Overeenkomende voorwaarden
Parameter Operator Waarde
event_name is gelijk aan article_scroll
page_location Bevat (hoofdlettergebruik negeren) product

Een gebeurtenis activeren op basis van een waarde

Bepaal wat de bestaande gebeurtenis of parameter is die u wilt gebruiken om uw nieuwe gebeurtenis te activeren.

Stel dat u een aangepaste gebeurtenis grote_aankoop wilt maken als een purchase-gebeurtenis wordt verstuurd met een waarde van € 100 of meer.

 1. Vul grote_aankoop in als de naam voor de aangepaste gebeurtenis.
 2. Vul de overeenkomende voorwaarden in.
 3. Kopieer de parameters van de oorspronkelijke gebeurtenis naar de nieuwe gebeurtenis.

Naam van aangepaste gebeurtenis

grote_aankoop

Overeenkomende voorwaarden
Parameter Operator Waarde
event_name is gelijk aan purchase
waarde groter dan of gelijk aan 100

Parameterinstellingen

Parameters kopiëren uit de brongebeurtenis

In dit voorbeeld blijft de oorspronkelijke purchase-gebeurtenis behouden en wordt uw nieuwe grote_aankoop-gebeurtenis ook geregistreerd als de waarde van de purchase-gebeurtenis groter is dan of gelijk is aan 100.

Parameters wijzigen

Open een gebeurtenis zoals beschreven in Wijzigingsstappen of Een gebeurtenis wijzigen die in Analytics is gemaakt om waarden van gebeurtenisparameters te wijzigen, te kopiëren of te verwijderen:

Een parameterwaarde wijzigen

Als u een waarde in een gebeurtenisparameter wilt wijzigen, selecteert u de parameter in het veld Parameter en vult u de gewenste waarde in het veld Nieuwe waarde in. Als u bijvoorbeeld de waarde van level_name wilt wijzigen in Griezelige kerker, selecteert u de parameter level_name en geeft u de nieuwe waarde op:

Parameters wijzigen
Parameter Nieuwe waarde
level_name Griezelige kerker

Een parameterwaarde kopiëren

U kunt de waarde van een parameter vervangen door de waarde van een andere parameter. Hiervoor geeft u de naam van de andere parameter tussen haakjes op in het veld Nieuwe waarde.

Parameters wijzigen
Parameter Nieuwe waarde
level_name [[other_parameter]]

Stel dat u een typfout in een parameternaam vindt. In plaats van level_name is er een gebeurtenis geïmplementeerd met de parameter lvl_name. U kunt dat corrigeren door eerst de verkeerd gespelde parameter naar de juiste parameter te kopiëren.

Parameters wijzigen
Parameter Nieuwe waarde
level_name

[[lvl_name]]

Opmerking: Als u deze functie wilt gebruiken, voegt u geen tekst toe buiten de vierkante haken ('[[lvl_name]] andere tekst' werkt bijvoorbeeld niet).

Een gebeurtenisparameter verwijderen

U kunt parameters die u niet nodig heeft of niet wilt verwijderen. Als u dat wilt doen, stelt u de parameterwaarde in op leeg.

Parameters wijzigen
Parameter Nieuwe waarde
lvl_name  

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu