[GA4] Úpravy událostí a vlastní události

Upravujte stávající události a vytvářejte vlastní události založené na ostatních událostech, o kterých shromažďujete data.
Tento článek je určen vlastníkům webů, kteří chtějí provádět změny založené na událostech, o nichž jsou shromažďována data. K těm patří například automaticky shromažďované události, události rozšířeného měření nebo doporučené události, které jste implementovali prostřednictvím knihovny gtag.js nebo pomocí Správce značek Google.

Úpravy událostí umožňují přidávat, odebírat a měnit parametry událostí a jejich hodnoty. Vlastní události umožňují vytvářet nové události založené na ostatních událostech, o kterých shromažďujete data. Úpravy událostí a vlastní události vám mohou pomoci zlepšit použitelnost přehledů tím, že opravíte chyby ve shromažďování dat, standardizujete události a parametry a přizpůsobíte svou implementaci bez úprav kódu.

V současnosti můžete upravovat a vytvářet webové události. Úprav a vytváření vlastních událostí aplikací se dočkáte brzy.
Obsah tohoto článku:

Vytváření událostí ve službách Google Analytics 4

Pokud vás zajímá demonstrace, rychle přejděte na 2:55.

Definice pojmů

Úprava události

Při úpravě události můžete upravit podrobnosti o události, o které shromažďujete data. Můžete například:

 • přejmenovávat události v rámci standardizace a sjednocení přehledů z různých služeb a datových streamů,
 • opravovat překlepy způsobující chyby měření,
 • ladit události změnami jejich parametrů, pokud jedna či více událostí splní vámi určené podmínky.

Příklady

Pokud měříte několik webových datových streamů, které používají pro jednu událost různé názvy, můžete událost standardizovat, aby se přehledy zjednodušily. Řekněme například, že web A označuje nákup jako „prodej“, zatímco web B jako „transakci“. Tyto události můžete upravit a sjednotit na „nákup“.

Pokud jste na svůj web implementovali doporučené události (například Maloobchod, Práce, Cestování, Hry), můžete přejmenovat své parametry, aby odpovídaly schématu, které Analytics používá.

Pokud chcete přidat parametr, který podle konkrétního atributu promotion_name zaznamená zlevněnou cenu položky, můžete přidat nebo upravit parametry nákupní události, když tato událost zahrnuje danou propagaci.

Když upravíte událost, přepíšete původní událost novými hodnotami, které zadáte.

Vytvoření vlastní události

Vytvoření vlastní události vám umožňuje vytvářet nové události založené na jiných událostech nebo parametrech, které shromažďujete.

Příklad

Událost new_purchase můžete například definovat, když je událost page_view aktivována s parametrem page_title nastaveným na „Dokončení nákupu“.

Když vytvoříte novou událost, původní událost zůstane a nová událost se přidá mezi vaše data.

Označit jako konverzi

Když událost označíte jako konverzi, začne se objevovat v přehledech konverzí.

Úprava události

K úpravám a vytváření událostí potřebujete oprávnění k úpravám.
 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Vyberte službu.
 3. Na levém panelu klikněte na Události.
 4. V horní části stránky klikněte na Upravit událost.
 5. Vyberte existující úpravu nebo kliknutím na Vytvořit vytvořte novou.
 6. Nakonfigurujte tuto úpravu události (viz níže).
 7. Klikněte na Vytvořit.
Úpravy neovlivní údaje z historie. Po uložení změny může nějakou dobu trvat, než se začne projevovat na nově shromážděných údajích. Další omezení jsou uvedena níže.

Název modifikace

Zadejte název úpravy. Lze použít písmena, číslice a tečky. Názvy změn musí být jedinečné.

Podmínky provedení

Zadejte podmínky, které musí být splněny, aby byla úprava provedena. Řekněme například, že chcete změnit hodnotu parametru page_title z hodnoty „Děkujeme“ na jinou hodnotu:

Podmínky spuštění

Parametr

Operátor

Nová hodnota

page_title (název stránky),

je rovno

Děkujeme

V tomto případě bude úprava provedena vždy, když se spustí nějaká událost obsahující parametr page_title a hodnota tohoto parametru je „Děkujeme“.

Úprava může mít více podmínek. Aby byla provedena, musí být splněny všechny.

 • Pokud chcete přidat další podmínku, klikněte na možnost Přidat podmínku.
 • Jestli ji chcete odstranit, klikněte vpravo na ikonu Odstranění.

Úprava parametrů

Zadejte změny, které chcete provést. Měnit lze tato nastavení:

Změna hodnoty parametru

Když chcete změnit parametr události na konkrétní hodnotu, vyberte jej v poli Parametr a do pole Nová hodnota zadejte tu požadovanou. Například při změně atributu page_title na hodnotu „Dokončení nákupu“ parametr vyberte a zadejte hodnotu novou:

Úprava parametrů

Parametr

Nová hodnota

page_title (název stránky),

Dokončení nákupu

Kopírování hodnoty parametru

Hodnotu jednoho parametru můžete nahradit hodnotou jiného parametru. Provedete to tak, že do pole Nová hodnota zadáte název druhého parametru uzavřený ve dvojích hranatých závorkách.

Úprava parametrů

Parametr

Nová hodnota

page_title (název stránky),

[[druhý_parametr]]

Příklad

Předpokládejme, že jste v názvu parametru našli chybu: namísto názvu page_title byla událost implementována s parametrem nazvaným page_tittle (s jedním t navíc). Problém vyřešíte zkopírováním nesprávně nazvaného parametru do parametru správného. Následně můžete nesprávně nazvaný parametr smazat tak, že jeho hodnotu nastavíte na prázdnou.

Úprava parametrů

Parametr

Nová hodnota

page_title (název stránky),

[[page_tittle]]

page_tittle  

Přejmenování události

Název události můžete změnit tak, že, v poli Parametr vyberete event_name a do pole Nová hodnota zadáte nový název. Například můžete přejmenovat událost „buy“ na „purchase“.

Podmínky spuštění

Parametr

Operátor

Hodnota

event_name

je rovno

buy

Úprava parametrů

Parametr

Nová hodnota

event_name

purchase

Příklad: řekněme, že chcete přejmenovat událost „purchase“ na „large_purchase“ u objednávek přesahujících určitou částku. Pokud to chcete udělat, přidejte další odpovídající podmínku založenou na parametru hodnoty události „purchase“.

Podmínky spuštění

Parametr

Operátor

Nová hodnota

event_name

je rovno

nákup

hodnota

je větší nebo rovno

100

Úprava parametrů

Parametr

Nová hodnota

event_name

large_purchase

V tomto příkladu je původní událost „purchase“ přepsána novou událostí „large_purchase“, když je hodnota větší nebo rovna 100. Pokud je hodnota menší než 100, zaznamená se původní událost „purchase“. Obě události se mohou objevit společně, pokud byly spuštěny v časovém rámci vašeho přehledu a analýzy.

Poznámky:

Názvy nových událostí musí splňovat níže popsaná pravidla pro pojmenovávání událostí.

Přejmenujete-li událost, která je označena jako konverze, nebude již za konverzi považována. Když ale změníte jen parametry události, aniž byste měnili její název, zůstane nadále konverzí.

Můžete změnit více parametrů najednou.

 • Pokud se má změnit další parametr, klikněte na možnost Přidat úpravu.
 • Jestli ji chcete odstranit, klikněte vpravo na ikonu Odstranění.

Vytvoření a úprava vlastní události

Vlastní události jsou události, ke kterým dojde, když se spustí jiná událost. Postup při vytváření vlastní události:

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Zvolte příslušnou službu.
 3. Na levém panelu klikněte na Události.
 4. Klikněte na Vytvořit událost.
 5. Vyberte existující vlastní událost nebo kliknutím na Vytvořit vytvořte novou.
 6. Nakonfigurujte tuto vlastní událost (viz níže).
 7. Klikněte na Vytvořit.
Tyto možnosti jsou dostupné na stránce Události. Kromě toho je najdete i v nabídce Správce > sloupec Služba > Datové streamy > Web > webový stream > Nastavení značkování.

Název vlastní události

V názvech událostí se rozlišují malá a velká písmena. Například moje_událost a Moje_Událost jsou dvě různé události. Používejte pouze písmena, číslice a podtržítka. Nepoužívejte mezery. Názvy musí začínat písmenem.

Pro vlastní události nelze používat vyhrazené předpony a názvy událostí. Jejich seznam naleznete níže.

Vyhrazené předpony a názvy událostí
Tento seznam není vyčerpávající a můžeme jej pravidelně aktualizovat. Pokusíte-li se použít vyhrazenou předponu nebo vyhrazený název, zobrazí se ve službě Analytics chybová zpráva.

Web

Předpony

 • _ (podtržítko)
 • firebase_
 • ga_
 • google_
 • gtag.

Názvy událostí

 • app_remove
 • app_store_refund
 • app_store_subscription_cancel
 • app_store_subscription_convert
 • app_store_subscription_renew
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • session_start
 • user_engagement

Mobilní zařízení (Android a iOS)

Předpony

 • _ (podtržítko)
 • firebase_
 • ga_
 • google_
 • gtag.

Názvy událostí

 • ad_activeview
 • ad_click
 • ad_exposure
 • ad_query
 • ad_reward
 • adunit_exposure
 • app_background
 • app_clear_data
 • app_exception
 • app_remove
 • app_store_refund
 • app_store_subscription_cancel
 • app_store_subscription_convert
 • app_store_subscription_renew
 • app_update
 • app_upgrade
 • dynamic_link_app_open
 • dynamic_link_app_update
 • dynamic_link_first_open
 • error
 • firebase_in_app_message_action
 • firebase_in_app_message_dismiss
 • firebase_in_app_message_impression
 • first_open
 • first_visit
 • in_app_purchase
 • notification_dismiss
 • notification_foreground
 • notification_open
 • notification_receive
 • notification_send
 • os_update
 • session_start
 • session_start_with_rollout
 • user_engagement

Podmínky spuštění

Určete stávající událost nebo parametr, který chcete použít jako spouštěcí pravidlo pro novou událost.

Vrátíme se k předchozímu příkladu large_purchase. Pokud chcete vytvořit novou událost, a ne upravit původní událost purchase, postupujte následujícím způsobem:

 1. Jako název vlastní události zadejte large_purchase.
 2. Zadejte odpovídající podmínky.
 3. Zkopírujte parametry původní události do nové události.

Název vlastní události

large_purchase

 

Podmínky spuštění

Parametr

Operátor

Hodnota

event_name

je rovno

nákup

hodnota větší nebo rovno 100

Konfigurace parametru

 Zkopíruje parametry ze zdrojové události

V tomto příkladu zůstane původní událost purchase a nová událost large_purchase bude zaznamenána, když bude hodnota události purchase větší nebo rovna 100.

Poznámky:

Názvy nových událostí musí splňovat pravidla pro pojmenovávání událostí.

Novou nákupní událost můžete označit jako konverzi. Viz níže.

Konfigurace parametru

Pokud chcete zkopírovat parametry ze spouštěcí události do nové události, vyberte možnost Zkopíruje parametry ze zdrojové události.

Jestliže chcete zkopírované parametry upravit nebo přidat nové, klikněte na Přidat úpravu. Poté máte stejné možnosti jako při vytváření úpravy události.

Označení událostí jako konverzí

Jako konverze lze označit libovolné události včetně vlastních událostí, které vytvoříte. U vlastní události je vhodné to udělat hned po jejím vytvoření, abyste mohli co nejdříve začít shromažďovat údaje.

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. V levém panelu klikněte na Konverze.
 3. Klikněte na Nová konverzní událost.
 4. Do pole Název nové události zadejte název nově vytvořené události (zadejte jej přesně tak, jak byl nakonfigurován při vytvoření).
 5. Klikněte na Uložit.

Další informace o konverzích

Změna pořadí v seznamu úprav událostí

Úpravy událostí jsou na data aplikovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu úprav. Toto pořadí může být významné v případě, že jsou některé úpravy na sobě závislé.

Pokud například Úprava 1 přejmenuje událost a nové jméno pak slouží jako základ nové události, kterou vytváří Úprava 2, musí být tyto úpravy provedeny v pořadí Úprava 1 > Úprava 2. Jestliže jsou v seznamu ve špatném pořadí, Úprava 2 se nezdaří.

Chcete-li změnit pořadí úprav událostí, postupujte takto:

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Zvolte příslušnou službu.
 3. Na levém panelu klikněte na Události.
 4. Klikněte na Upravit událost.
 5. V seznamu Modifikace událostí klikněte na možnost Změnit pořadí.
 6. Přetáhněte modifikaci na požadované místo v seznamu.
 7. Klikněte na Použít.

Omezení týkající se úprav událostí a vlastních událostí

 • Změny a vlastní události neovlivní údaje z historie.
 • Lze vytvořit až 50 úprav existujících událostí a až 50 vlastních událostí.
 • Úpravy se projeví až po určitém čase (obvykle za několik minut, ale někdy později).
 • Modifikace se spustí na straně klienta ještě předtím, než jsou data odeslána ke zpracování do služby Analytics.
 • Úpravy se projeví v pořadí, v jakém se zobrazují v seznamu Modifikace událostí.
 • Úpravy se zpracovávají před zpracováním vlastních událostí.
 • Pořadí vlastních událostí nemůžete měnit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?