Thiết lập thẻ toàn trang web Analytics

Nội dung trong bài viết này:

Hướng dẫn cơ bản

 1. Tạo một tài sản Universal Analytics (nếu chưa có) cho từng trang web mà bạn muốn thu thập dữ liệu.

  Khi bạn tạo một tài sản, Analytics cũng sẽ tạo ra một mã theo dõi riêng và thẻ Google chứa mã theo dõi cho tài sản đó. Hãy xem mục bên dưới để biết cách tìm mã theo dõi và thẻ Google.
 2. Sao chép và dán thẻ Google vào sau thẻ mở <head> trên mỗi trang mà bạn muốn đo lường.

Tìm mã theo dõi và thẻ Google

 1. Đăng nhập vào tài khoản Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào mục Quản trị.
 3. Chọn tài khoản từ menu trong cột TÀI KHOẢN.
 4. Chọn thuộc tính từ trình đơn trong cột THUỘC TÍNH.
 5. Trong THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Thông tin theo dõi > Mã theo dõi.

  Bạn có thể tìm thấy mã theo dõi ở đầu trang.

  Thẻ Google nằm ở gần cuối trang trong một hộp văn bản trong mục Theo dõi trang web > Thẻ Google (gtag.js)

Thẻ Google

Thẻ Google là các dòng mã mà bạn cần dán vào mỗi trang bạn muốn đo lường:

<!-- Google tag (gtag.js) -->

... (các dòng mã) ...

</script>

Cách thêm thẻ Google vào trang web của bạn:

 1. Sao chép toàn bộ nội dung của hộp văn bản.
 2. Dán nội dung vừa sao chép vào sau thẻ <head> mở trên mỗi trang mà bạn muốn đo lường.

Thiết lập tính năng thu thập dữ liệu dựa trên loại trang web

Phương thức thu thập dữ liệu này trong Analytics thay đổi tùy theo loại trang web mà bạn sử dụng:

Trang web tĩnh

Trang web tĩnh là trang web không tạo ra HTML bằng một giao diện hoặc ngôn ngữ lập trình như Python hoặc PHP. Để thu thập dữ liệu, bạn cần sao chép và dán thẻ Google vào mã nguồn trên mọi trang web mà bạn muốn đo lường.

 1. Tìm thẻ Google cho tài sản của bạn, rồi sao chép mã mà không chỉnh sửa.
 2. Dán mã đó (dán toàn bộ, không chỉnh sửa) vào sau thẻ mở <head> trên mỗi trang mà bạn muốn đo lường.

Tìm hiểu thêm về cách thu thập và gửi dữ liệu từ các trang web đến nhiều thuộc tính Analytics.

Trang web linh động

Trang web linh động tạo ra HTML bằng một giao diện hoặc ngôn ngữ lập trình như Python, PHP, v.v. Để thu thập dữ liệu, hãy thêm thẻ Google vào mã nguồn của mọi trang web mà bạn muốn đo lường. Bạn có thể sử dụng một tệp "include" thông thường hoặc mẫu để linh hoạt thêm thẻ Google vào mọi trang web.

 1. Tìm thẻ Google cho tài sản của bạn, rồi sao chép mã mà không chỉnh sửa.
 2. Dán thẻ Google vào tệp "include" riêng của thẻ đó.
 3. Liên kết tệp "include" để đoạn mã này xuất hiện sau thẻ mở <head> trên mỗi trang mà bạn muốn đo lường.

Nếu bạn đang sử dụng PHP:

 1. Tìm thẻ Google cho tài sản của bạn, rồi sao chép mã mà không chỉnh sửa.
 2. Dán thẻ Google của bạn vào tệp "analyticstracking.php".
 3. Thêm tệp "analyticstracking.php" vào mỗi trang mẫu PHP.
 4. Đối với mỗi trang mẫu, hãy thêm mã này ngay sau thẻ mở <body> :
  <?php include_once("analyticstracking.php") ?>

Xin lưu ý rằng bạn có thể cập nhật thẻ Google cho các trang web linh động một cách hiệu quả hơn bằng Trình quản lý thẻ của Google.

Dịch vụ lưu trữ web (bạn không kiểm soát mã trang)

Một số nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc nền tảng lưu trữ (ví dụ: Wordpress, GoDaddy, Wix, Weebly) đơn giản hoá việc cài đặt thẻ Google bằng cách cung cấp trình bổ trợ giúp tự động cài đặt Analytics trên trang web.

Dưới đây là hướng dẫn triển khai Analytics cho một số nhà cung cấp phổ biến:

Xin lưu ý rằng khi sử dụng trình bổ trợ để thu thập dữ liệu, có thể bạn sẽ không có tùy chọn thêm thông tin cài đặt cấu hình để tùy chỉnh dữ liệu mà bạn muốn đo lường. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt cho việc đo lường dữ liệu, thì hãy xem xét cách bắt đầu với Analytics.

Trang web sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

Trình quản lý thẻ của Google là một công cụ miễn phí, giúp bạn thêm và quản lý nhiều thẻ theo dõi trang web cũng như thẻ phân tích. Nếu muốn sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để cài đặt thẻ Google, bạn cần đọc Hướng dẫn cài đặt và thiết lập Trình quản lý thẻ của Google.

Xác minh rằng thẻ Google đang hoạt động

Để xác minh rằng thẻ đang hoạt động, hãy truy cập vào trang web của bạn, sau đó kiểm tra Báo cáo theo thời gian thực trong Analytics để xác minh rằng lượt truy cập đó đã được ghi lại.

Bạn cũng có thể sử dụng tiện ích Hỗ trợ thẻ Google để xác định xem liệu thẻ có được triển khai đúng cách hay không.

Tải tiện ích Hỗ trợ thẻ xuống | Tìm hiểu thêm về cách sử dụng tiện ích Hỗ trợ thẻ

Hướng dẫn về gtag.js dành cho nhà phát triển

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Chọn lộ trình học tập của riêng bạn

Mời bạn cùng tìm hiểu google.com/analytics/learn, một trang thông tin mới giúp bạn khai thác tối đa Google Analytics 4. Trang web mới này gồm nhiều video, bài viết và quy trình có hướng dẫn, đồng thời cung cấp đường liên kết đến các nguồn thông tin về Google Analytics (Discord, Blog, kênh YouTube và kho lưu trữ GitHub).

Hãy bắt đầu học hỏi ngay từ hôm nay!

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8489544352898948960
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256