ตั้งค่าแท็ก Analytics

ในบทความนี้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

วิธีการเบื้องต้น

  1. สร้างพร็อพเพอร์ตี้ใน Google Analytics ก่อนหากยังไม่ได้ทำ สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Analytics 1 รายการในแต่ละเว็บไซต์ที่ต้องการรวบรวมข้อมูล การสร้างพร็อพเพอร์ตี้จะเป็นการสร้างรหัส Google Analytics ด้วยเพื่อให้คุณนำไปใช้ในการติดตั้ง gtag.js
  2. ค้นหารหัส Google Analytics ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง คุณจะได้ใช้รหัส Google Analytics นี้ในการตั้งค่า
  3. คัดลอกแล้ววางแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ลงในหน้าเว็บแต่ละหน้าที่คุณต้องการวัด เพิ่มแท็กนั้นลงไปในแต่ละหน้าเว็บให้อยู่ต่อจากแท็กเปิด<head> ทันที

ค้นหารหัส Google Analytics

วิธีค้นหารหัส Google Analytics

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Analytics
  2. คลิกผู้ดูแลระบบ
  3. เลือกบัญชีจากเมนูในคอลัมน์บัญชี
  4. เลือกพร็อพเพอร์ตี้จากเมนูในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้
  5. ในพร็อพเพอร์ตี้ คลิก ข้อมูลการติดตาม > โค้ดติดตาม รหัสติดตามจะปรากฏที่ด้านบนของหน้า

แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์

แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์คือโค้ดการเขียนโปรแกรมยาว 2-3 บรรทัดที่ต้องนำไปวางในแต่ละหน้าเว็บของเว็บไซต์ แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ที่กำหนดเองจะแสดงอยู่ในช่องข้อความใต้หัวข้อ "แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ (gtag.js)"

  1. คัดลอกเนื้อหาทั้งหมดในช่องข้อความ
  2. วางแท็กนั้นลงไปในแต่ละหน้าเว็บให้อยู่ต่อจากแท็ก<head> ทันที

<!-- แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ (gtag.js) - Google Analytics -->


... (โค้ดการเขียนโปรแกรมยาว 2-3 บรรทัดที่กำหนดเองจะแสดงที่นี่)


</script>

ยืนยันว่าแท็กทำงานอยู่

ไปที่เว็บไซต์ของคุณ แล้วตรวจสอบเพื่อดูว่าระบบได้บันทึกข้อมูลการเข้าชมไว้ในรายงานแบบเรียลไทม์แล้วหรือไม่ เพื่อยืนยันว่าแท็กทำงานอยู่

นอกจากนี้ คุณยังใช้ผู้ช่วยแท็กของ Google ได้เพื่อระบุว่าแท็กได้รับการนำไปใช้อย่างถูกต้องหรือไม่

ดาวน์โหลดผู้ช่วยแท็ก | ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้ช่วยแท็ก

คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ gtag.js

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร