Konfigurera webbspårningskoden

Lägg till grundläggande sidspårning på webbplatsen.

Följ de här anvisningarna när du vill samla in grundläggande sidspårningsdata från en webbplats. När du har installerat sidspårning på webbplatsen, visas information om bland annat trafiklänkar, användaregenskaper och surfning i de flesta Google Analytics-rapporter. Det kan ta 24 timmar innan informationen visas i rapporterna efter att du har installerat sidspårningsfunktionen.

Innehåll i artikeln:

Bestäm hur du vill införa sidspårning

Det finns två sätt att samla in sidspårningsdata:

 • Lägg till Google Analytics-taggen (Universal Analytics) i webbplatsbehållaren med hjälp av Google Taggstyrning. Vi rekommenderar den här metoden, eftersom Google Taggstyrning underlättar tagghanteringen på webbplatsen. Med Google Taggstyrning är det enklare att lägga till ytterligare taggar (till exempel AdWords konverteringsspårning och remarketingtaggar) på webbplatsen och konfigurera spårningsfunktionen i Google Analytics.
 • Lägg till spårningskoden direkt i HTML-koden för samtliga sidor på webbplatsen. Det här är den enklaste metoden om du bara vill lägga till grundläggande Google Analytics-spårningskod.
Samlar du inte in data från en webbplats? Använd ett av SDK-tilläggen för Google Analytics om du samlar in data från en mobilapp. Om du samlar in data från en internetansluten enhet (till exempel en POS-enhet, men inte från en webbplats eller app), ska du använda Measurement Protocol.

Lägg till spårningskod via Google Taggstyrning

Börja med att läsa Om Google Taggstyrning om du behöver bekanta dig med funktionen. Läs sedan Inställning och arbetsflöde (webb) när du är redo att skapa ett Google Taggstyrning-konto och konfigurera Google Taggstyrning på webbplatsen.

Lägg till Google Analytics-spårningskod på webbplatsen genom att lägga till Google Analytics-taggen i behållaren i Google Taggstyrning och publicera behållaren.

Lägg till spårningskod direkt på webbplatsen

För att kunna utföra den här åtgärden måste du ha åtkomst till webbplatsens källkod, behärska HTML-redigering (eller ta hjälp av en webbansvarig/utvecklare) och ha ett befintligt Google Analytics-konto och en egendom.

Så här konfigurerar du webbspårningskoden:

 1. Leta reda på spårningskodavsnittet för din egendom.
  Logga in på ditt Google Analytics-konto och välj fliken Administratör. Välj egendomen i kolumnerna KONTO och EGENDOM. Klicka på Spårningsinformation > Spårningskod. Image of where you find your tracking code in your Analytics account. Klicka om du vill utöka bilden och se var du hittar alternativen i gränssnittet.
 2. Leta reda på spårningskodavsnittet. Det är en ruta med flera rader Javascript-kod. Allt i rutan ingår i spårningskodavsnittet. Kodavsnittet börjar med <script> och slutar med </script>.
  Spårningskoden innehåller ett unikt id som motsvarar varje Google Analytics-egendom. Blanda inte ihop spårningskodavsnitt från olika egendomar, och använd inte samma spårningskodavsnitt på flera domäner.
 3. Kopiera kodavsnittet.
  Redigera inte kodavsnittet. Kopiera det bara. Du kan klistra in det i ett textdokument om du vill undvika att ta bort det från Urklipp eller ändra det av misstag.
 4. Klistra in kodavsnittet (oförändrat och i sin helhet) på alla webbsidor som du vill spåra. Klistra in det omedelbart före den avslutande </head>-taggen.
  Om du skapar webbplatssidor dynamiskt med hjälp av mallar (till exempel PHP, ASP eller en liknande teknik), kan du klistra in spårningskodavsnittet i en egen fil och sedan infoga den i sidhuvudet.
 5. Kontrollera konfigurationen.
  Kontrollera att spårningskodavsnittet på webbplatsen överensstämmer med koden i vyn, och se fler sätt att kontrollera konfigurationen.

Relaterade resurser

google-developers-svg

Läs mer om Google Analytics spårningskod i Introduktion till analytics.js.

gtm-logo-sm-svg

Läs avsnittet om Google Analytics-tagg (Universal Analytics) om du hanterar spårning i Google Analytics med hjälp av Google Taggstyrning.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
 • Inte alls till någon hjälp
 • Inte till så stor hjälp
 • Till viss hjälp
 • Till stor hjälp
 • Extremt stor hjälp