Ordna webbspårningskoden

Lägg till grundläggande sidspårning på webbplatsen.

Följ de här anvisningarna när du vill samla in grundläggande sidspårningsdata från en webbplats. När du har installerat sidspårning på webbplatsen, visas information om bland annat trafiklänkar, användaregenskaper och surfning i de flesta Analytics-rapporter. Det kan ta 24 timmar innan informationen visas i rapporterna efter att du har installerat sidspårningsfunktionen.

Innehåll i artikeln:

Bestäm hur du vill införa sidspårning

Det finns två sätt att samla in sidspårningsdata:

 • Lägg till Analytics-taggen (Universal Analytics) i webbplatsbehållaren med hjälp av Google Taggstyrning. Vi rekommenderar den här metoden, eftersom Google Taggstyrning underlättar tagghanteringen på webbplatsen. Med Google Taggstyrning är det enklare att lägga till ytterligare taggar (till exempel AdWords konverteringsspårning och remarketingtaggar) på webbplatsen och konfigurera spårningsfunktionen i Analytics.
 • Lägg till spårningskoden direkt i HTML-koden för samtliga sidor på webbplatsen. Det här är den enklaste metoden om du bara vill lägga till grundläggande Analytics-spårningskod.
Samlar du inte in data från en webbplats? Använd ett av SDK-tilläggen för Analytics om du samlar in data från en mobilapp. Om du samlar in data från en internetansluten enhet (till exempel en POS-enhet, men inte från en webbplats eller app), ska du använda Measurement Protocol.

 

Lägg till spårningskod via Google Taggstyrning

Börja med att läsa Om Google Taggstyrning om du behöver bekanta dig med funktionen. När du är redo att skapa ett Google Taggstyrning-konto och konfigurera Google Taggstyrning på webbplatsen ska du läsa Inställning och installation.

Lägg till Analytics-spårningskod på webbplatsen genom att lägga till Analytics-taggen i behållaren i Google Taggstyrning och publicera behållaren.

Lägg till spårningskod direkt på webbplatsen

För att kunna utföra den här åtgärden måste du ha åtkomst till webbplatsens källkod, behärska HTML-redigering (eller ta hjälp av en webbansvarig/utvecklare) och ha ett befintligt Analytics-konto och en egendom.

Så här konfigurerar du webbspårningskoden:

 1. Leta reda på spårningskodavsnittet för din egendom.
  Logga in på ditt Analytics-konto och välj fliken Administratör. Välj egendomen i kolumnerna KONTO och EGENDOM. Klicka på Spårningsinformation > Spårningskod. Image of where you find your tracking code in your Analytics account. Klicka om du vill utöka bilden och se var du hittar alternativen i gränssnittet.
 2. Leta reda på spårningskodavsnittet. Det är en ruta med flera rader Javascript-kod. Allt i rutan ingår i spårningskodavsnittet. Kodavsnittet börjar med <script> och slutar med </script>.
  Spårningskoden innehåller ett unikt id som motsvarar varje Analytics-egendom. Blanda inte ihop spårningskodavsnitt från olika egendomar, och använd inte samma spårningskodavsnitt på flera domäner.
 3. Kopiera kodavsnittet.
  Redigera inte kodavsnittet. Kopiera det bara. Du kan klistra in det i ett textdokument om du vill undvika att ta bort det från Urklipp eller ändra det av misstag.
 4. Klistra in kodavsnittet (oförändrat och i sin helhet) på alla webbsidor som du vill spåra. Klistra in det omedelbart före den avslutande </head>-taggen.
  Om du skapar webbplatssidor dynamiskt med hjälp av mallar (till exempel PHP, ASP eller en liknande teknik), kan du klistra in spårningskodavsnittet i en egen fil och sedan infoga den i sidhuvudet.

Verifiera att spårningskoden fungerar som förväntat

Läs om strategier och verktyg som du kan använda för att se till att spårningskoden är aktiv och att Analytics rapporterar de förväntade uppgifterna.

Relaterade resurser

google-developers-svg

Du kan läsa mer om Analytics spårningskod i Introduktion till analytics.js.

 

gtm-logo-sm-svg

Läs avsnittet om Analytics-tagg (Universal Analytics) om du hanterar spårning i Analytics med hjälp av Google Taggstyrning.

 

Var den här artikeln till hjälp?