Inställning (webben)

Ställa in webbspårningskoden

Följ de här anvisningarna när du vill samla in data från webbplatser med hjälp av Google Analytics.

Du måste ha tillgång till webbplatsens källkod, vara relativt bekant med HTML (eller ha tillgång till en utvecklare som kan hjälpa dig) och ha skapat och konfigurerat ett Google Analytics-konto och en egendom. Läs mer om egendomar och hur du konfigurerar en egendom.

Använd ett av SDK-tilläggen för Google Analytics om du vill samla in data från en mobilapp. Använd Measurement Protocol för andra digitala enheter.

Så här ställer du in webbspårningskoden:

 1. Leta reda på spårningskodavsnittet för din egendom.
  Logga in på ditt Google Analytics-konto och klicka på Administratör på menyraden högst upp. Välj den aktuella egendomen i kolumnerna Konto och Egendom. Klicka på Spårningsinformation / Spårningskod. Image of where you find your tracking code in your Analytics account. Klicka om du vill utöka bilden och se var du hittar alternativen i gränssnittet.
 2. Leta reda på spårningskodavsnittet. Det finns i en ruta med flera rader Javascript-kod. Allt i rutan ingår i spårningskodavsnittet. Det börjar med <script> och slutar med </script>.
  Spårningskoden innehåller ett unikt id som motsvarar varje Google Analytics-egendom. Förväxla inte spårningskodavsnitten för olika egendomar, och använd inte samma spårningskodavsnitt på flera domäner.
 3. Kopiera kodavsnittet.
  Ändra inte i kodavsnittet. Kopiera det bara. Klistra gärna in det i ett textdokument om du är orolig för att råka förlora eller ändra det oavsiktligt.
 4. Klistra in kodavsnittet (oförändrat och i sin helhet) på varje webbsida som du vill spåra. Klistra in det omedelbart före den avslutande </head> -taggen.
  Om du använder mallar för att skapa sidor till webbplatsen dynamiskt (till exempel om du använder PHP, ASP eller en liknande teknik), kan du klistra in spårningskodavsnittet i en egen fil och sedan infoga den i sidhuvudet.
 5. Kontrollera konfigurationen.
  Kontrollera att spårningskodavsnittet som har införts på webbplatsen matchar koden som visas i dataurvalet, och läs om fler sätt att kontrollera inställningarna.

Nästa steg

Ange och anpassa dataurval i rapporterna

Ett dataurval är den lins genom vilken du ser dina uppgifter. Det är den del av Google Analytics-kontot som innehåller de rapporter och verktyg som du kan använda för att analysera data.

Läs mer om dataurval, hur du skapar ett dataurval och varför du bör göra en kopia av det ursprungliga dataurvalet.

Lägga till fler spårningsfunktioner

När du har ställt in spårningskoden, kan du anpassa den så att den samlar in data som inte spåras automatiskt av Google Analytics. Vi rekommenderar att du använder händelsespårning, så att du kan spåra hur besökarna samverkar med innehåll som till exempel videor, knappar, hämtningar, utgående länkar och andra interaktiva element. Om du säljer produkter eller tjänster, rekommenderar vi också att du ställer in spårning av e-handel. Då kan du integrera produkt- och säljdata med annan data som du samlar in med hjälp av Google Analytics.

Ställa in spårning över flera domäner (vid behov)

Om du har flera toppdomäner och vill se data från dem i en och samma Google Analytics-egendom, måste du ställa in spårning över flera domäner. Om du till exempel har domänerna example-1.com och www.example-2.com och vill kombinera data från båda domänerna i samma Google Analytics-rapporter, måste du ställa in spårning över flera domäner. Läs mer om spårning över flera domäner, eller läs avsnittet om spårning över flera domäner för analytics.js i våra utvecklarguider. När du ställer in spårning över flera domäner, ska du ta med domänerna i listan med länkuteslutningar om du vill undvika självhänvisningar i dina rapporter.

Avancerade spårningsalternativ

Utvecklare kan dessutom konfigurera avancerade alternativ för datainsamling, bland annat åsidosätta flera värden som skickas som en sidvisning, ange ett parametervärde som sparas under flera send-kommandon, köra kod först när analytics.js-biblioteket har lästs in och använda flera spårningsobjekt samtidigt.

Mer information om alla avancerade konfigurationsalternativ finns i avsnittet om avancerade konfigurationer för analytics.js i vår utvecklarguide.

Om du använder klassisk Analytics kan du läsa utvecklarguiden för ga.js när du ställer in en avancerad konfiguration.

Vilka förändringar du ska göra beror på vilken spårningskod du använder. Ta reda på om du använder klassiska Analytics (ga.js) eller Universal Analytics (analytics.js).