Konfigurowanie tagu Analytics

Tematy w tym artykule:

Podstawowe instrukcje

  1. Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, jest utworzenie usługi w Google Analytics. Utwórz w Analytics po jednej usłudze dla każdej witryny, w której przypadku chcesz zbierać dane. Utworzenie usługi powoduje wygenerowanie identyfikatora Google Analytics, którego użyjesz przy instalacji tagu gtag.js.
  2. Znajdź swój identyfikator Google Analytics w sposób opisany poniżej. Identyfikator ten będzie Ci potrzebny podczas konfiguracji.
  3. Skopiuj globalny tag witryny i wklej go na każdej stronie internetowej, o której chcesz mieć dane pomiarowe. Dodaj tag na każdej stronie tuż za tagiem otwierającym <head>.

Znajdowanie identyfikatora Google Analytics

Aby znaleźć swój identyfikator Google Analytics:

  1. Zaloguj się na konto Analytics.
  2. Kliknij Administracja.
  3. Wybierz konto w menu w kolumnie KONTO.
  4. Wybierz usługę w menu w kolumnie USŁUGA.
  5. W kolumnie USŁUGA kliknij Informacje o śledzeniu > Kod śledzenia. Twój identyfikator śledzenia jest wyświetlany u góry strony.

Globalny tag witryny

Globalny tag witryny składa się z kilku wierszy kodu, które należy wkleić na każdej stronie witryny. Dostosowany do Twoich potrzeb globalny tag witryny zostanie wyświetlony w polu tekstowym „Globalny tag witryny (gtag.js)”.

  1. Skopiuj całą zawartość pola tekstowego.
  2. Wklej ją bezpośrednio za tagiem <head> na każdej stronie witryny.

<!-- Globalny tag witryny (gtag.js) - Google Analytics -->


...(tutaj pojawi się kilka wierszy kodu dostosowanego do Twoich potrzeb)


</script>

Sprawdzanie działania tagu

Aby sprawdzić, czy tag działa, odwiedź swoją witrynę i zobacz, czy ta wizyta została odnotowana w raportach Czas rzeczywisty.

Aby sprawdzić, czy tag jest zaimplementowany prawidłowo, możesz też skorzystać z rozszerzenia Google Tag Assistant.

Pobierz rozszerzenie Tag Assistant | Więcej informacji o korzystaniu z rozszerzenia Tag Assistant

Plik gtag.js – przewodnik dla programistów

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?