Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Konfigurowanie śledzenia Analytics

Tematy w tym artykule:

Podstawowe instrukcje

Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, by skonfigurować śledzenie dla witryny, jest utworzenie usługi Analytics. Utwórz jedną usługę Analytics dla każdej witryny, którą chcesz śledzić.

Gdy utworzysz usługę Analytics, nastąpi wygenerowanie w Analytics identyfikatora śledzenia i fragmentu kodu śledzenia JavaScript przeznaczonego do tej usługi. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Dodaj cały fragment kodu śledzenia do kodu każdej strony internetowej, którą chcesz śledzić. Dodaj fragment kodu śledzenia tuż przed tagiem zamykającym </head> w kodzie każdej strony.

  LUB
 • Wpisz identyfikator śledzenia w polu, w którym masz podać identyfikator śledzenia Google Analytics.W przypadku niektórych usług hostingowych nie musisz dodawać całego fragmentu kodu śledzenia do każdej strony w witrynie. Wystarczy, że podasz identyfikator śledzenia w polu. Jeśli to pole istnieje, zwykle można je znaleźć w sekcji „Administracja” lub „Analytics” hostingu stron internetowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Usługa hostingowa” w części Znajdowanie konfiguracji odpowiedniej do rodzaju śledzonej usługi poniżej.

Znajdowanie identyfikatora śledzenia i fragmentu kodu śledzenia

Aby znaleźć identyfikator śledzenia lub fragment kodu śledzenia:

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja.
 3. Wybierz konto w menu w kolumnie KONTO.
 4. Wybierz usługę w menu w kolumnie USŁUGA.
 5. W kolumnie USŁUGA kliknij kolejno Informacje o śledzeniu > Kod śledzenia.

Znajdowanie konfiguracji odpowiedniej do rodzaju śledzonej usługi

Dane o usługach online można zbierać w Analytics na kilka sposobów zależnie od tego, czy chcesz śledzić witrynę, aplikację, czy jakiś typ urządzenia połączonego z internetem. Poniżej opisano metody konfigurowania kodu śledzenia w przypadku różnych rodzajów usług.

 • Witryna statyczna

  Witryna statyczna jest oparta na kodzie HTML, który nie zmienia się dynamicznie, i NIE jest generowany z wykorzystaniem języka programowania, np. Python, Ruby lub PHP.

  1. Znajdź fragment kodu śledzenia JavaScript przeznaczony do Twojej usługi i skopiuj go w całości. Nie wprowadzaj w nim żadnych zmian.
  2. Wklej cały fragment kodu w kod HTML swoich stron internetowych tuż przed zamykającym tagiem </head>.

  Jeśli chcesz wysyłać dane z pojedynczej strony do kilku usług, możesz ją śledzić za pomocą wielu kont lub wielu usług w obrębie tego samego konta.

 • Witryna dynamiczna

  W witrynie dynamicznej kod HTML strony jest generowany z wykorzystaniem języka programowania, np. Python, Ruby lub PHP. Do dynamicznego umieszczania kodu śledzenia na każdej stronie możesz używać deklaracji „include” lub szablonu.

  1. Znajdź fragment kodu śledzenia JavaScript przeznaczony do Twojej usługi i skopiuj go w całości. Nie wprowadzaj w nim żadnych zmian.
  2. Wklej cały fragment kodu do własnego pliku z deklaracjami „include”, a następnie dodaj deklarację „include” do nagłówka strony w taki sposób, by fragment kodu występował przed zamykającym tagiem </head>.

  Używasz języka PHP?

  Skopiuj fragment kodu śledzenia Javascript i dodaj go do pliku o nazwie analyticstracking.php. Następnie umieść plik analyticstracking.php na każdej stronie szablonu PHP. Do każdej strony szablonu, bezpośrednio po otwierającym tagu <body>, dodaj następujący kod:

  <?php include_once("analyticstracking.php") ?>

  Uwaga: kod śledzenia w witrynach dynamicznych możesz skuteczniej aktualizować, korzystając z Menedżera tagów Google.

 • Usługa hostingowa (czyli gdy nie zarządzasz kodem źródłowym witryny)

  Niektórzy dostawcy usług internetowych lub platformy hostingu (np. Wordpress, GoDaddy, Wix, Weebly itp.) ułatwiają instalację kodu śledzenia Analytics, oferując wtyczki, które automatycznie instalują ten kod na Twoich stronach. Zapoznaj się z instrukcją Twojej platformy, by dodać swój identyfikator śledzenia Analytics.

  Poniżej znajdziesz instrukcje implementacji Analytics u niektórych dostawców:

  Jeśli do gromadzenia danych użyjesz wtyczki, możesz nie mieć możliwości dodawania ustawień konfiguracji, by dostosowywać dane, które chcesz śledzić. Jeśli masz specjalne wymagania wobec śledzenia danych, zapoznaj się z artykułem Rozpoczęcie korzystania z Analytics.

 • Witryna korzystająca z Menedżera tagów Google

  Menedżer tagów Google to bezpłatne narzędzie, którego możesz używać do zarządzania wieloma usługami Analytics i tagami śledzenia witryn. Aby instalować kod śledzenia Analytics za pomocą Menedżera tagów Google, przeczytaj artykuł Konfiguracja i instalacja Menedżera tagów Google.

 • Aplikacja mobilna

  Zapoznaj się z artykułem Analytics dla aplikacji mobilnych.

 • Urządzenie połączone z internetem lub system CRM

  Aby zbierać dane z urządzenia połączonego z internetem, np. urządzenia w punkcie sprzedaży lub konsoli do gier, albo z systemu CRM lub tp., skorzystaj z platformy Analytics Measurement Protocol.

Weryfikowanie działania kodu śledzenia

Gdy zainstalujesz w swojej witrynie kod śledzenia Analytics, mogą minąć 24 godziny, zanim w Twoich raportach pojawią się informacje o odesłaniach, cechy użytkowników czy dane o przeglądaniu. Możesz jednak natychmiast sprawdzić konfigurację kodu śledzenia.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją kodu śledzenia

Jeśli nie widzisz żadnych danych lub nie widzisz danych, których oczekujesz, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów z kodem śledzenia, by wykryć i wyeliminować nieprawidłowości.

W witrynie Google Developers znajdziesz wiele informacji o sposobie działania fragmentu kodu śledzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?