Konfiguracja (internet)

Konfiguracja kodu śledzenia dla witryn

Wykonaj te instrukcje, aby zbierać dane z witryn za pomocą Google Analytics.

Aby ukończyć ten proces, musisz mieć dostęp do kodu źródłowego swojej witryny, znać język HTML (możesz też skorzystać z pomocy programisty) oraz mieć skonfigurowane konto i usługę Google Analytics. Dowiedz się więcej o usługach i ich konfiguracji.

Jeśli chcesz zbierać dane z aplikacji mobilnej, użyj jednego z zestawów SDK Google Analytics. W przypadku innych urządzeń cyfrowych użyj platformy Measurement Protocol.

Aby skonfigurować kod śledzenia sieci:

 1. Znajdź kod śledzenia dla swojej usługi.
  Zaloguj się na konto Google Analytics i kliknij Administrator u góry strony. W kolumnach Konto i Usługa wybierz odpowiednią usługę. Kliknij Śledzenie informacji/Kod śledzenia. Image of where you find your tracking code in your Analytics account. Kliknij, aby powiększyć obrazek i zobaczyć, gdzie znajdują się wymienione opcje.
 2. Zlokalizuj swój kod śledzenia. Znajduje się on w polu z linijkami kodu JavaScript. Wszystko, co znajduje się w tym polu to Twój kod śledzenia. Powinien zaczynać się od ciągu znaków <script> i kończyć na </script>.
  Kod śledzenia zawiera niepowtarzalny identyfikator usługi Google Analytics. Nie można mieszać kodu śledzenia różnych usług ani umieszczać tego samego kodu śledzenia w różnych domenach.
 3. Skopiuj kod śledzenia.
  Tego fragmentu kodu nie można edytować – wystarczy go skopiować. Jeśli obawiasz się, że przypadkowo stracisz go ze schowka albo zmienisz, możesz na wszelki wypadek wkleić go najpierw do pliku tekstowego.
 4. Wklej kod (w całości i bez żadnych zmian) na każdej stronie internetowej, którą chcesz śledzić. Umieść go bezpośrednio przed tagiem zamykającym </head>.
  Jeśli korzystasz z szablonów, aby dynamicznie generować strony w witrynie (np. w technologii PHP, ASP lub innych podobnych), możesz wkleić kod do oddzielnego pliku, a potem dodawać go do nagłówka stron.
 5. Sprawdź swoją konfigurację.
  Upewnij się, że fragment kodu śledzenia zainstalowany w Twojej witrynie pasuje do kodu podanego w widoku danych i zobacz, jak możesz dodatkowo zweryfikować konfigurację.

Dalsze kroki

Konfiguracja i dostosowywanie widoków raportowania

Widok danych to obiektyw, przez który możesz oglądać swoje dane. Jest to również część Google Analytics zawierająca raporty i narzędzia umożliwiające analizę danych.

Dowiedz się więcej o widokach danych, jak je tworzyć i dlaczego warto utworzyć kopię oryginalnego widoku.

Dodawanie dodatkowych funkcji śledzenia

Po podstawowej konfiguracji możesz dostosować swój kod śledzenia, tak aby gromadził dane, których Google Analytics nie śledzi automatycznie. Zalecamy skonfigurowanie śledzenia zdarzeń, dzięki któremu możesz monitorować interakcje użytkowników z takimi treściami, jak filmy, przyciski, materiały do pobrania, linki wychodzące i inne interaktywne elementy. Jeśli jesteś sprzedawcą, polecamy również skonfigurowanie śledzenia e-commerce, dzięki któremu zintegrujesz dane o sprzedaży z pozostałymi danymi gromadzonymi przez Google Analytics.

Konfiguracja śledzenia w wielu domenach (jeśli jest potrzebne)

Jeśli masz wiele domen najwyższego poziomu i chcesz widzieć dane ze wszystkich w jednej usłudze Google Analytics, niezbędna jest konfiguracja śledzenia w wielu domenach. Na przykład, jeśli masz dwie domeny – example-1.com i www.example-2.com – i chcesz, aby ich dane były widoczne w tych samych raportach Google Analytics, możesz to osiągnąć dzięki śledzeniu w wielu domenach. Dowiedz się więcej o śledzeniu w wielu domenach lub zapoznaj się z przewodnikiem dla programistów o śledzeniu w wielu domenach dla analytics.js. Konfigurując śledzenie w wielu domenach, uwzględnij dodatkowe domeny na liście wykluczeń witryn odsyłających, by w raportach nie były widoczne samodzielne odesłania.

Zaawansowane opcje śledzenia

Programiści mogą konfigurować zaawansowane opcje zbierania danych, w tym możliwość zastępowania wielu wartości wysyłanych jako odsłona, ustawiania jednakowej wartości parametru dla wielu poleceń wysyłania, wykonywania kodu tylko po wczytaniu biblioteki analytics.js oraz pracy z wieloma obiektami śledzenia.

Informacje o wszystkich zaawansowanych opcjach konfiguracji znajdziesz w przewodniku dla programistów w sekcji o konfiguracjach zaawansowanych dla analytics.js.

Jeśli korzystasz z Klasycznego Analytics, informacje o zaawansowanych opcjach konfiguracji (w tym o śledzeniu w wielu domenach) znajdziesz w przewodniku dla programistów o ga.js.

W zależności od tego, jakiego używasz kodu śledzenia, musisz wprowadzić odpowiednie zmiany. Sprawdź, czy używasz Klasycznego Google Analytics (ga.js), czy Universal Analytics (analytics.js).