Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Konfigurer Analytics-sporing

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Grunnleggende veiledning

Det første du må gjøre når du konfigurerer sporing for et nettsted er å opprette et Analytics-område. Opprett ett Analytics-område for hvert enkelt nettsted du ønsker å spore.

Når du oppretter et Analytics-område, genereres det en sporings-ID og en sporingskodebit i JavaScript. Begge er unike for dette området. Det neste du må gjøre for å konfigurere sporing for et nettsted er ett av følgende:

 • Legg til hele sporingskodebiten i hver enkelt nettside du vil spore. Legg til sporingskodebiten like før den avsluttende </head>-taggen på hver side.

  ELLER
 • Angi sporings-ID-en i feltet hvor du blir bedt om å angi sporings-ID-en for Google Analytics. (For noen nettvertstjenester er det ikke nødvendig å legge til hele sporingskodebiten i hver enkelt nettside på nettstedet ditt. Du kan i stedet bare angi sporings-ID-en i et felt. Hvis dette feltet finnes, kan du vanligvis finne det i «Administrator»- eller «Analytics»-delen for nettvertstjenesten din. Du kan finne mer informasjon hvis du leser avsnittet «Nettvertstjeneste» nedenfor. Du finner det under Finn konfigurasjonen for områdetypen du sporer.)

Finn sporings-ID-en og sporingskodebiten

Slik finner du sporings-ID-en og kodebiten:

 1. Logg på Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator.
 3. Velg en konto fra menyen i KONTO-kolonnen.
 4. Velg et område fra menyen i OMRÅDE-kolonnen.
 5. Klikk på Sporingsinfo > Sporingskode under OMRÅDE.

Finn konfigurasjonen for områdetypen du sporer

Du kan hente inn data fra nettområder i Analytics på en rekke ulike måter. Metoden du bør bruke, kommer an på hvorvidt du skal spore en app, et nettsted eller en type Internett-tilkoblet enhet. Med de følgende metodene skal vi forklare hvordan du kan konfigurere sporingskoden for ulike typer områder.

 • Statisk nettsted

  Et statisk nettsted er basert på HTML som ikke endrer seg dynamisk, og der innholdet IKKE genereres av et programmeringsspråk, for eksempel Python, Ruby eller PHP.

  1. Finn sporingskodebiten i JavasScript for området ditt, og kopiér så hele kodebiten. Ikke gjør noen endringer i kodebiten.
  2. Lim kodebiten i sin helhet inn i HTML-innholdet på nettsidene dine, rett foran den avsluttende </head>-taggen.

  Hvis du vil sende data fra ett enkelt område til flere områder, kan du spore en side via flere kontoer eller via flere områder innenfor én enkelt konto.

 • Dynamisk nettsted

  På et dynamisk nettsted blir HTML-innholdet generert med et programmeringsspråk, for eksempel Python, Ruby eller PHP. Du kan bruke en «include» (inkluder)-erklæring eller en mal som overfører sporingskoden dynamisk til hver side.

  1. Finn sporingskodebiten i JavaScript for området ditt, og kopiér så hele kodebiten. Ikke gjør noen endringer i kodebiten.
  2. Lim inn hele kodebiten i sin egen inkluderingsfil. Legg så til «include» (inkluder)-erklæringen i sideoverskriften din, slik at kodebiten er plassert foran den avsluttende </head>-taggen.

  Bruker du PHP?

  Kopier sporingskodebiten for JavaScript, og legg den til i en fil med navnet analyticstracking.php. Ta deretter med analyticstracking.php-filen på alle PHP-malsidene. Lim inn koden nedenfor rett etter den innledende <body>-taggen på hver malside:

  <?php include_once("analyticstracking.php") ?>

  Merk at du kan oppdatere sporingskoden for dynamiske nettsteder på en mer effektiv måte med Google Tag Manager.

 • Nettvertstjeneste (du slipper å administrere kildekoden)

  Med noen Internett-leverandører eller vertsplattformer (f.eks. Wordpress, GoDaddy, Wix, Weebly osv.) forenkles installasjonen av Analytics-sporingskoden ved at du tilbys programtillegg som automatisk installerer sporingskoden på nettsidene dine. Gjennomgå veiledningen for plattformen du bruker, for å legge til sporings-ID-en for Analytics.

  Nedenfor finner du Analytics-implementeringsveiledninger for noen kjente leverandører:

  Når du samler inn data via et programtillegg, er det ikke sikkert du kan velge å legge til konfigurasjonsinnstillinger du kan bruke for å tilpasse dataene du vil spore. Hvis du har spesielle krav til sporing av data, kan du se hvordan du kommer i gang med Analytics.

 • Nettsted med Google Tag Manager

  Google Tag Manager er et gratis verktøy som lar deg administrere flere analysetagger og tagger for nettstedssporing. Om du vil installere Analytics-sporingskoden med Google Tag Manager, kan du lese gjennom artikkelen om konfigurasjon og installering av Google Tag Manager.

 • Mobilapp

  Les artikkelen Analytics for mobilapper.

 • Internett-tilkoblet enhet eller CRM-system

  Om du vil samle inn data fra en Internett-tilkoblet enhet, for eksempel en spillkonsoll eller et system for salg på nettet, eller et CRM-system eller en annen type plattform, må du bruke Analytics Measurement Protocol.

Bekreft at sporingskoden fungerer

Når du har installert Analytics-sporingskoden, kan det ta opptil 24 timer før du ser data i rapportene dine, for eksempel informasjon om trafikkhenvisninger, brukeregenskaper og annen surfeinformasjon. Du kan imidlertid kontrollere konfigurasjonen av nettsporingen din umiddelbart.

Feilsøk konfigurasjonen av sporingskoden

Hvis du ikke ser noe data, eller ikke ser dataene du forventer, kan du bruke feilsøkingsprogrammet for konfigurasjon av sporingskode til å finne og løse problemene.

På Google Developers-nettstedet kan du finne ut mer om hvordan sporingskodebiten fungerer.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?