Analytics-tracking instellen met gtag.js

gtag.js is de webtaggingbibliotheek die samenwerkt met Google-producten voor sitemeting, conversies bijhouden en remarketing. De tag geeft u meer controle en maakt de implementatie eenvoudiger. Als u gtag.js gebruikt, krijgt u toegang tot de nieuwste dynamische functies en integraties zodra deze beschikbaar zijn.

In dit artikel:

Basisinstructies

  1. Als u dit nog niet heeft gedaan, maakt u een property in Google Analytics. Maak één Analytics-property voor elke website die u wilt bijhouden. Wanneer u een property maakt, wordt een tracking-ID gegenereerd die u vervolgens kunt gebruiken in het gtag.js-trackingcodefragment.
  2. Zoek de tracking-ID zoals hieronder wordt beschreven. U heeft de tracking-ID nodig voor het trackingcodefragment.
  3. Kopieer het gtag.js-trackingcodefragment en plak het op elke webpagina die u wilt bijhouden. Voeg het trackingcodefragment direct onder de openingstag <head> in op elk van de pagina's.

De tracking-ID zoeken

Ga als volgt te werk om de tracking-ID te vinden:

  1. Log in op uw Analytics-account.
  2. Klik op Beheerder.
  3. Selecteer een account uit het menu in de kolom ACCOUNT.
  4. Selecteer in het menu in de kolom PROPERTY een property.
  5. Klik onder PROPERTY op Trackinginfo > Trackingcode. De tracking-ID wordt bovenaan de pagina weergegeven.

Trackingcodefragment

Plak het volgende fragment direct na de <head>-tag op elke pagina van de site. Vervang GA_TRACKING_ID door uw eigen Google Analytics-tracking-ID:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

Verifiëren of de trackingcode werkt

U verifieert de werking van de trackingcode door uw website te bezoeken en te controleren of uw bezoek in de Realtime-rapporten is geregistreerd.

Handleiding voor gtag.js-ontwikkelaars

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?