Configurar l'etiqueta d'Analytics

Contingut d'aquest article:

Instruccions bàsiques

  1. Si encara no ho heu fet, creeu una propietat a Google Analytics. Heu de crear-ne una per cada lloc web del qual vulgueu recollir dades. En crear una propietat, es genera un identificador de Google Analytics que fareu servir a l'hora d'instal·lar l'etiqueta gtag.js.
  2. Localitzeu l'identificador de Google Analytics, tal com s'explica tot seguit. El fareu servir en el procés de configuració.
  3. Copieu i enganxeu l'etiqueta de lloc web global a cadascuna de les pàgines web que vulgueu mesurar. Afegiu l'etiqueta just després de l'etiqueta <head> inicial de cada pàgina.

Localitzar l'identificador de Google Analytics

Per trobar l'identificador de Google Analytics:

  1. Inicieu la sessió al compte d'Analytics.
  2. Feu clic a Administrador.
  3. Seleccioneu un compte al menú de la columna COMPTE.
  4. Seleccioneu una propietat al menú de la columna PROPIETAT.
  5. A PROPIETAT, feu clic a Informació de seguiment > Codi de seguiment. L'identificador de Google Analytics es mostra a la part superior de la pàgina.

Etiqueta de lloc web global

L'etiqueta de lloc web global consta d'unes quantes línies de codi de programació que heu d'enganxar a totes les pàgines del lloc web. La vostra etiqueta de lloc web global personalitzada es mostra en un quadre de text sota el títol "Etiqueta de lloc web global (gtag.js)".

  1. Copieu tot el contingut del quadre de text.
  2. Enganxeu-lo just a sota de l'etiqueta <head> de cadascuna de les pàgines del lloc web. 

<!-- Etiqueta de lloc web global (gtag.js): Google Analytics -->


... (aquí veureu unes quantes línies de codi de programació personalitzat)


</script>

Verificar que l'etiqueta funciona

Per verificar el bon funcionament de l'etiqueta, visiteu el lloc web i comproveu si la visita es registra als informes en temps real.

Guia per a desenvolupadors de gtag.js

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?