Configurar el seguiment d'Analytics amb gtag.js

La biblioteca d'etiquetatge web gtag.js s'utilitza per al mesurament de llocs web, el seguiment de conversions i els productes de remàrqueting de Google. Això us ofereix més control i facilita el procés d'implementació. Si utilitzeu gtag.js, podreu fer ús de les darreres funcions i integracions dinàmiques tan bon punt estiguin disponibles.

Contingut d'aquest article:

Instruccions bàsiques

  1. Si encara no ho heu fet, creeu una propietat a Google Analytics. N'heu de crear una per a cada lloc web del qual voleu fer un seguiment. En crear una propietat es genera un identificador de seguiment que fareu servir al fragment de codi de seguiment de gtag.js.
  2. Localitzeu l'identificador de seguiment tal com s'explica tot seguit. Utilitzareu aquest identificador de seguiment al fragment de codi de seguiment.
  3. Copieu i enganxeu el fragment de codi de seguiment de gtag.js a cadascuna de les pàgines web objecte de seguiment. Afegiu el fragment de codi de seguiment just després de l'etiqueta d'obertura <head> de cada pàgina.

Localitzar l'identificador de seguiment

Per localitzar l'identificador de seguiment:

  1. Inicieu la sessió al compte d'Analytics.
  2. Feu clic a Administrador.
  3. Seleccioneu un compte al menú de la columna COMPTE.
  4. Seleccioneu una propietat al menú de la columna PROPIETAT.
  5. A la columna PROPIETAT, feu clic a Informació de seguiment > Codi de seguiment. L'identificador de seguiment es mostra a dalt de tot de la pàgina.

Fragment de codi de seguiment

Enganxeu el fragment següent just després de l'etiqueta <head> de cadascuna de les pàgines del lloc web. Substituïu GA_TRACKING_ID pel vostre propi identificador de seguiment de Google Analytics:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

Verificar el funcionament del codi de seguiment

Per verificar que el codi de seguiment funciona, visiteu el lloc web i comproveu que la visita s'ha registrat als informes En temps real.

Guia per a desenvolupadors de gtag.js

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?