Настройване на проследяване в Google Анализ посредством gtag.js

gtag.js е библиотека с маркери за мрежата, която работи за продуктите на Google за измерване на сайта, проследяване на реализациите и ремаркетинг, като Ви предлага по-добър контрол и същевременно улеснява внедряването. С помощта на gtag.js ще можете да се възползвате от най-новите динамични функции и интеграции, когато станат достъпни.

В тази статия:

Основни инструкции

  1. Ако все още не сте го направили, създайте собственост в Google Анализ. Създайте по една собственост в Анализ за всеки уебсайт, който искате да проследявате. Създаването на собственост генерира идентификационен номер за проследяване, който ще използвате във фрагмента с проследяващия си код gtag.js.
  2. Намерете идентификационния си номер за проследяване, както е описано по-долу. Ще го видите във фрагмента с проследяващия код.
  3. Копирайте и поставете фрагмента с проследяващия код gtag.js на всяка уеб страница, която искате да проследявате. Добавете го непосредствено след началния маркер <head> на всяка страница.

Намиране на идентификационния Ви номер за проследяване

За да намерите идентификационния си номер за проследяване:

  1. Влезте в профила си в Анализ.
  2. Кликнете върху Администриране.
  3. Изберете профил от менюто в графата ПРОФИЛ.
  4. Изберете собственост от менюто в графата СОБСТВЕНОСТ.
  5. Под СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Информация за проследяване > Проследяващ код. Идентификационният Ви номер за проследяване се показва в горната част на страницата.

Фрагмент с проследяващ код

Поставете следния фрагмент непосредствено след маркера <head> на всяка страница от сайта си. Заменете GA_TRACKING_ID със собствения си идентификационен номер за проследяване в Google Анализ:

<!-- Общ маркер на сайта (gtag.js) - Google Анализ -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

Проверка дали проследяващият код работи

За да потвърдите дали проследяващият код работи, посетете уебсайта си и проверете дали посещението Ви е регистрирано в отчетите „В реално време“.

Ръководство за програмисти за gtag.js

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?