Настройване на общия маркер на сайта на Google Анализ

В тази статия:

Основни инструкции

 1. Ако още не сте го направили, създайте собственост в Google Анализ за всеки уебсайт, от който искате да събирате данни.

  Създаването на собственост генерира уникален идентификационен номер за проследяване и общ маркер на сайта, който включва идентификационния номер за проследяване за тази собственост. Вижте следната секция за информация как да намерите идентификационния си номер за проследяване и общия маркер на сайта.
 2. Копирайте и поставете общия маркер на сайта веднага след отварящия маркер <head>  на всяка уеб страница, която искате да измервате.

Намиране на идентификационния номер за проследяване и общия маркер на сайта

 1. Влезте в профила си в Анализ.
 2. Кликнете върху Администриране.
 3. Изберете профил от менюто в графата ПРОФИЛ.
 4. Изберете собственост от менюто в графата СОБСТВЕНОСТ.
 5. Под СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Информация за проследяване > Проследяващ код.

  Идентификационният Ви номер за проследяване се показва в горната част на страницата.

  Общият маркер на сайта се показва по-надолу в страницата в текстово поле под Проследяване на уебсайт > Общ маркер на сайта (gtag.js)

Общият маркер на сайта

Общият маркер на сайта представлява няколко реда код, които трябва да поставите на всяка уеб страница, която искате да измервате:

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->

... (няколко реда код) ...

</script>

За да добавите общия маркер на сайта към уеб страниците си:

 1. Копирайте цялото съдържание на текстовото поле.
 2. Поставете го непосредствено след маркера <head> на всяка страница от сайта си.

Настройване на събирането на данни въз основа на типа на сайта

Начинът на събиране на данни в Google Анализ варира в зависимост от типа на използвания от Вас уебсайт:

Статичен уебсайт

Статичният уебсайт не генерира HTML код посредством програмен език или интерфейс, като Python или PHP. За да събирате данни, трябва да копирате и поставите общия маркер на сайта в изходния код на всяка уеб страница, която искате да измервате.

 1. Намерете общия маркер на сайта за собствеността си и копирайте кода точно, без да го редактирате.
 2. Поставете кода (непроменен и цял) преди затварящия маркер </head> на всяка уеб страница, която искате да измервате.

Научете повече за това, как да събирате и изпращате данни от уеб страници до няколко собствености в Google Анализ.

Динамичен уебсайт

Динамичният уебсайт генерира HTML, като използва програмен език или интерфейс, като Python, PHP и др. За да събирате данни, включете общия маркер на сайта в изходния код на всяка уеб страница, която искате да измервате. Можете да използвате общо включване или шаблон, за да поставите динамично общия маркер на сайта на всяка уеб страница.

 1. Намерете общия маркер на сайта за собствеността си и копирайте кода точно, без да го редактирате.
 2. Поставете общия маркер на сайта в собствен файл за включване.
 3. Свържете файла за включване в заглавката на страницата си, така че фрагментът да се показва преди затварящия маркер </head> на всяка уеб страница, която искате да измервате.

Ако използвате PHP:

 1. Намерете общия маркер на сайта за собствеността си и копирайте кода точно, без да го редактирате.
 2. Поставете общия маркер на сайта във файл на име „analyticstracking.php“.
 3. Включете файла analyticstracking.php във всяка шаблонна страница на PHP.
 4. Във всяка шаблонна страница добавете следния код непосредствено след отварящия маркер <body>:
  <?php include_once("analyticstracking.php") ?>

Имайте предвид, че можете да актуализирате по-ефективно общия маркер на сайта за динамични уебсайтове, като използвате Мениджър на маркери на Google.

Услуга за уеб хостинг (не управлявате кода на страницата)

Някои доставчици на интернет услуги или хостинг платформи (напр. Wordpress, GoDaddy, Wix, Weebly) опростяват инсталирането на общия маркер на сайта, като предлагат приставки, които автоматично инсталират Google Анализ на уеб страниците Ви.

Следват инструкции за внедряване на Анализ за някои често използвани доставчици:

Обърнете внимание, че когато използвате приставка за събиране на данни, може да не разполагате с опцията за добавяне на настройки за конфигуриране, за да персонализирате данните, които искате да измервате. Ако имате специални изисквания за измерването на данни, вижте как да започнете да използвате Google Анализ.

Уебсайт, използващ Мениджър на маркери на Google

Мениджър на маркери на Google е безплатен инструмент, който Ви помага да добавяте и управлявате няколко маркера за анализ и проследяване на сайтове. За да използвате Мениджър на маркери на Google за инсталиране на общия маркер на сайта, прочетете ръководството за настройване и инсталиране на Мениджър на маркери на Google.

Проверка дали общият маркер на сайта работи

За да проверите дали маркерът работи, посетете уебсайта си и след това прегледайте отчетите в реално време в Анализ, за да се уверите, че посещението Ви е регистрирано.

Можете също да използвате помощник за маркери на Google, за да определите дали маркерът е внедрен правилно.

Изтегляне на Помощник за маркери | Научете повече за използването на Помощник за маркери

Ръководство за програмисти за gtag.js

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?