Настройване на маркера на Анализ

В тази статия:

Основни инструкции

  1. Ако все още не сте го направили, създайте собственост в Google Анализ. Създайте отделна собственост в Анализ за всеки уебсайт, за който искате да събирате данни. Създаването на собственост генерира идентификационен номер в Google Анализ, който ще използвате за инсталиране на gtag.js.
  2. Намерете идентификационния си номер в Google Анализ, както е описано по-долу. Ще го използвате за настройването.
  3. Копирайте и поставете общия маркер на сайта във всяка уеб страница, която искате да измервате. Добавете маркера непосредствено след отварящия маркер <head> на всяка страница.

Намиране на идентификационния Ви номер в Google Анализ

За да намерите идентификационния си номер в Google Анализ:

  1. Влезте в профила си в Анализ.
  2. Кликнете върху Администриране.
  3. Изберете профил от менюто в графата ПРОФИЛ.
  4. Изберете собственост от менюто в графата СОБСТВЕНОСТ.
  5. Под СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Информация за проследяване > Проследяващ код. Идентификационният Ви номер в Google Анализ се показва в горната част на страницата.

Общ маркер на сайта

Общият маркер на сайта представлява няколко реда програмен код, който трябва да поставите на всяка страница от сайта си. Персонализираният Ви общ маркер на сайта се показва в текстово поле под заглавието „Общ маркер на сайта (gtag.js)“.

  1. Копирайте цялото съдържание на текстовото поле.
  2. Поставете го непосредствено след маркера <head> на всяка страница от сайта си. 

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->


... (тук се показват няколко реда персонализиран програмен код)


</script>

Проверка дали маркерът функционира

За да проверите дали маркерът работи, посетете уебсайта си и вижте дали посещението Ви е регистрирано в Отчетите в реално време.

Ръководство за програмисти за gtag.js

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?