Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Google Analytics 4. Ak používate vlastníctvo v službe Universal Analytics, pozrite si sekciu Universal Analytics tohto centra pomoci.

[GA4] Import údajov o položkách

Nenahrávajte súbor, ktorý obsahuje duplicitné kľúče. Výsledkom môžu byť nekonzistentné údaje prehľadov.
Čoskoro bude dispozícii podpora času spracovania pre údaje o položkách. Vďaka podpore času spracovania budú údaje o položkách dostupné pre ďalšie funkcie v službe Analytics, ako sú publiká a remarketing.

Importom údajov o položkách môžete do služby Analytics preniesť celý svoj katalóg výrobkov. Vďaka tomu môžete merať správanie používateľov, návštevnosť webu, výnosy z elektronického obchodu a konverzie s využitím údajov špecifických pre položky. Sú to napríklad veľkosť, farba, štýl alebo ľubovoľné dimenzie položiek, ktoré majú pre vašu firmu význam.

Import údajov o položkách do služby Analytics zjednodušuje a redukuje množstvo údajov elektronického obchodu, ktoré je potrebné odosielať spolu s udalosťami. Jeden identifikátor položky alebo kód SKU odoslaný do služby Analytics v čase zhromaždenia môžete spojiť s importovanými údajmi o položkách a v prehľadoch tak vyplniť dimenzie a metriky elektronického obchodu.

Ako funguje import údajov o položkách

Ak chcete používať túto funkciu, musíte zhromažďovať odporúčané udalosti pre internetový predaj.

Import údajov o položkách funguje tak, že ako kľúč sa používa dimenzia identifikátora položky. S udalosťami môžete odosielať jeden alebo viacero identifikátorov položiek.

Import údajov o položkách mapuje identifikátory item_id [identifikátor_položky] v historicky aj aktuálne zhromaždených udalostiach k importovaným hodnotám polí položiek a namiesto pôvodne zhromaždených hodnôt spracúva a zobrazuje nahrané hodnoty (v publikách, prehľadoch a prieskumoch). Ak sa napríklad v prehľade používa item_id [identifikátor_položky] (individuálne alebo súhrnne), Analytics nahradí pôvodne zhromaždenú hodnotu nahranou hodnotou, ktorú zobrazí v prehľade. Môžete tak opraviť alebo aktualizovať zhromaždené hodnoty, aby ste svoje údaje reštrukturalizovali alebo ich spravili znova užitočnými. Ak navyše v čase dopytu existujú novšie nahrané hodnoty, ktoré ešte neboli spracované, použije Analytics tieto novšie hodnoty namiesto spracovaných.

Odstránením zdroja údajov položky zo služby na nahrávanie údajov neodstránite hodnoty uložené v dimenziách ovplyvnených položiek, pretože tieto hodnoty sa mohli zmeniť. V prípade potreby (a podobne ako pri všetkých ostatných metodológiách zhromažďovania) však možno budete musieť pristúpiť k odstráneniu údajov, aby ste odstránili údaje nahrané týmto spôsobom.

Importované údaje musia byť pred zobrazením v prehľadoch spracované. Po dokončení spracovania môže trvať až 24 hodín, kým sa importované údaje začnú zohľadňovať pre prichádzajúce údaje o udalostiach.

Analýza a súvisiace kroky

Predvolené dimenzie položky (napr. značka položky, kategória položky, názov položky) sa zobrazujú v prehľade Nákupy elektronického obchodu.

Pomocou údajov o položkách v Prieskumoch môžete skúmať lievikyprekrytie segmentov.

Prieskumy tiež umožňujú segmentáciu používateľov podľa nákupného správania na základe importovaných údajov o položkách.

Vytvorenie súboru CSV

Vytvorte súbor CSV s dimenziami položiek. Príklad:

item_id item_name item_cat1 item_cat2 item_cat3 brand variant
MT100001 bejzbal_t muži neformálne tričká fauxTfaux malé
MT100001 bejzbal_t muži neformálne tričká fauxTfaux stredné
MT100001 bejzbal_t muži neformálne tričká fauxTfaux veľké

Nahranie údajov

Všeobecný postup nahrávania je uvedený v článku Import údajov.

Pri vytváraní zdroja údajov vyberte Údaje o položkách.

Pri mapovaní polí služby Analytics k importovaným poliam uvidíte niečo podobné (ako je uvedené v príklade vyššie):

Pri mapovaní polí služby Analytics k importovaným poliam uvidíte niečo takéto:

 

V prvom stĺpci uvidíte:

  • pole služby Analytics (v tomto prípade Id), v ktorom pripájate svoje údaje (nazýva sa aj kľúč schémy);
  • dimenzie položky, ktoré zodpovedajú poliam v súbore CSV (napr. Názov, Značka atď.).

V druhom stĺpci vyberte zodpovedajúce polia v súbore CSV:

Po nahraní údajov môže trvať až 24 hodín, kým Analytics sprístupní tieto údaje v prehľadoch, publikách a prieskumoch. Používatelia musia interagovať s vašimi položkami po nahraní údajov, aby boli tieto dimenzie spojené s aktivitou používateľa.

Hodnoty dimenzií môžete prepísať nahraním nových hodnôt.

Odstránením zdroja údajov o položkách zo služby na nahrávanie údajov neodstránite hodnoty uložené v dimenziách súvisiacich položiek. V prípade potreby (a podobne ako pri všetkých ostatných metodológiách zhromažďovania) však možno budete musieť odobrať používateľov alebo vymazať údaje, aby ste odstránili údaje nahrané prostredníctvom importu údajov.

Podrobnosti zdroja údajov

Legenda

  • Rozsah: určuje, ktoré udalosti budú spojené s hodnotami dimenzie importu. Existujú štyri úrovne rozsahu: používateľ, relácia, udalosť a položka. Import údajov o položkách je v rozsahu udalosti (importované údaje sa používajú na opísanie udalosti).
  • Kľúč schémy: uvádza kľúčové dimenzie alebo metriky. Kľúč sa používa na spojenie nahraných údajov s existujúcimi údajmi v udalostiach pre tento typ zdroja údajov.
  • Importované údaje: uvádza dimenzie a metriky, ktoré sú k dispozícii pre údaje nahrané do služby Analytics.

Dimenzie a metriky uvedené pre schému slúžia iba na referenčné účely a nemusia byť úplné. Skutočné dostupné dimenzie a metriky sa zobrazia v používateľskom rozhraní, keď vytvoríte zdroj údajov.

Rozsah Udalosť
Kľúč schémy Identifikátor položky (identifikátor výrobku/SKU) (povinné)
Importované údaje

Dimenzie:

  • Názov položky,
  • Kategória položky,
  • Kategória položky (2 až 5),
  • Značka položky,
  • Variant položky.

 

Šablóna

Tu je vzorová šablóna údajov položiek vo formáte CSV. Tento príklad vám môže pomôcť, ak potrebujete manuálne vytvoriť súbory na nahranie.

item_id item_name item_cat1 item_cat2 item_cat3 item_cat4 item_cat5 brand variant
p100001 názovpoložky1 kat1a kat2b kat3c kat4d kat5e značka_foo malý_variant
p100002 názovpoložky2 kat1s kat2b kat3c kat4d kat5e značka_bar stredný_variant
p100003 názovpoložky3 kat1v kat2w kat3x kat4y kat5z značka_bar veľký_variant

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false