Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli korzystasz z usługi Universal Analytics, zapoznaj się z sekcją dotyczącą Universal Analytics w Centrum pomocy.

[Google Analytics 4] Importowanie danych użytkownika

Nie przesyłaj pliku zawierającego zduplikowane klucze (np. 2 pola o nazwie user_id).

Możesz udoskonalić podział użytkowników na segmenty i tworzenie list odbiorców remarketingu, importując metadane użytkowników spoza Analytics, np. ocenę lojalności, datę ostatniego zakupu i długookresową wartość klienta z systemu CRM.

Jak działa import danych użytkowników

Aby zaimportować dane użytkowników, musisz mieć możliwość łączenia swoich informacji z danymi Analytics za pomocą jednego z tych kluczy:

 • Identyfikator strumienia danych oraz generowane przez Analytics identyfikatory Client-ID (sieć) lub identyfikatory instancji aplikacji (aplikacja).
 • Unikalny identyfikator generowany przez Ciebie dla każdego użytkownika. Możesz go np. pobierać z usługi uwierzytelniania stosowanej w witrynie lub aplikacji albo z systemu CRM. Możesz następnie dodawać te niepowtarzalne identyfikatory (zaszyfrowane w celu zapewnienia prywatności użytkowników) do kodu pomiarowego i wysyłać je do Analytics ze zdarzeniami.

Analytics używa 1) identyfikatorów strumienia danych i identyfikatorów Client-ID lub identyfikatorów instancji aplikacji albo 2) unikalnych identyfikatorów jako kluczy do przypisywania użytkowników do przesyłanych danych.

Wybierz jedną z tych metod na potrzeby importowania danych.

Przesłane dane są przechowywane w wymiarach użytkownika, a po przesłaniu następuje ich powiązanie z każdym kolejnym zdarzeniem wywołanym przez użytkowników identyfikowanych w ramach tego procesu.

Zapisywanie identyfikatorów użytkowników w Analytics

Są 2 sposoby przechowywania identyfikatorów użytkowników w Analytics:

Tworzenie wymiarów niestandardowych

Zanim prześlesz dane, musisz utworzyć wymiary niestandardowe.

Dla wartości, które chcesz importować, utwórz wymiary niestandardowe ograniczone do użytkownika. Możesz np. utworzyć wymiar niestandardowy „Poziom lojalności użytkownika” z właściwością „poziom_lojalności”.

Gdy utworzysz wymiary niestandardowe, Analytics potrzebuje maksymalnie 4 godzin na przygotowanie się do rozpoznawania importowanych przez Ciebie danych. Aby sprawdzić, czy wymiary niestandardowe zostały już przetworzone, otwórz eksplorację i zobacz, czy w selektorze wymiarów dostępne są właściwości użytkownika.

Tworzenie pliku CSV

Utwórz plik CSV z identyfikatorami użytkowników i wartościami właściwości użytkownika, np.:

user_id poziom_lojalności
A1234 złoty
J1234 brązowy
K1234 srebrny
R1234 srebrny

Przesyłanie danych

Ogólną procedurę przesyłania danych opisano w tym artykule.

Podczas tworzenia źródła danych wybierz opcję Dane użytkownika według identyfikatora użytkownika lub Dane użytkownika według identyfikatora klienta w zależności od użytej metody identyfikacji użytkowników (identyfikatora User-ID lub kombinacji identyfikatora Client-ID/identyfikatora instancji aplikacji i identyfikatora strumienia danych).

Gdy przypiszesz pola Analytics do zaimportowanych pól zobaczysz coś takiego:

 

W pierwszej kolumnie zobaczysz:

 • Pole Analytics (w tym przypadku z identyfikatorem User-ID), w którym łączysz ze sobą dane. Nazywa się je też kluczem schematu.
 • Właściwości użytkownika dla wymiarów niestandardowych utworzonych w Analytics pasujące do pól w Twoim pliku CSV. W poprzednim przykładzie wymiar niestandardowy to „Poziom lojalności użytkownika” z właściwością „poziom_lojalności”.

W drugiej kolumnie zaznaczasz odpowiednie pola w swoim pliku CSV:

 

Po przesłaniu danych może minąć do 24 godzin, zanim Analytics udostępni je w raportach, eksploracjach i na listach odbiorców. Gdy prześlesz dane, zidentyfikowani użytkownicy będą musieli korzystać z Twojej witryny lub aplikacji, aby możliwe było powiązanie tych właściwości z ich aktywnością.

Możesz zastąpić wartości wymiarów użytkowników, przesyłając nowe wartości lub zbierając je za pomocą kodu pomiarowego.

Usunięcie źródła danych użytkownika z usługi przesyłania danych nie powoduje usunięcia wartości zapisanych w wymiarach tego użytkownika. W razie potrzeby, podobnie jak w przypadku wszystkich innych metod zbierania danych, możesz usunąć użytkownika lub dane przesłane za pomocą Importu danych.

Szczegóły źródła danych

Legenda

 • Zakres: określa, jakie zdarzenia zostaną powiązane z wartościami wymiaru importu. Wymiary niestandardowe mogą mieć jeden z 2 zakresów:
  • Zdarzenie: informacje opisowe o danym zdarzeniu (np. nazwa zdarzenia).
  • Użytkownik: informacje opisowe o użytkowniku, który wywołał zdarzenie (np. poziom lojalności).
 • Klucz schematu: zawiera listę kluczowych wymiarów lub danych. Klucz służy do łączenia przesyłanych przez Ciebie danych z danymi istniejącymi w zdarzeniach na potrzeby konkretnego typu źródła danych.
 • Zaimportowane dane: zawierają wymiary i dane dostępne dla danych przesyłanych przez Ciebie do Analytics.

Podane tu wymiary i dane wchodzące w skład schematu mają charakter poglądowy i mogą być niepełne. Rzeczywiste dostępne wymiary i dane pojawią się w interfejsie dopiero wtedy, gdy utworzysz źródło danych.

Zakres Użytkownik
Klucz schematu

Może to być:

 • Identyfikator klienta + identyfikator strumienia
 • Identyfikator użytkownika
Zaimportowane dane

Właściwości użytkownika

Uwagi

Za pomocą importu danych użytkownika nie można przesłać ani powiązać informacji umożliwiających identyfikację. Więcej informacji

Szablony

Oto przykładowe szablony CSV danych Client-ID i User-ID. Kieruj się nimi, jeśli chcesz ręcznie tworzyć pliki do przesłania.

Client-ID

client_id stream_id właściwość1_użytkownika właściwość2_użytkownika właściwość3_użytkownika
1234567890.1234567890 1234567 wartość 1 użytkownika wartość 2 użytkownika wartość 3 użytkownika
2345678901.2345678901 1234567 wartość 1 użytkownika wartość 2 użytkownika wartość 3 użytkownika
3456789012.3456789012 1234567 wartość 1 użytkownika wartość 2 użytkownika wartość 3 użytkownika

 

Upewnij się, że identyfikatory klientów są przechowywane jako ciągi znaków, a nie liczby. Dzięki temu system nie zmniejszy liczby znaków wyświetlanych po przecinku.

User-ID

user_id właściwość1_użytkownika właściwość2_użytkownika właściwość3_użytkownika
123abc wartość 1 użytkownika wartość 2 użytkownika wartość 3 użytkownika
456def wartość 1 użytkownika wartość 2 użytkownika wartość 3 użytkownika
789ghi wartość 1 użytkownika wartość 2 użytkownika wartość 3 użytkownika

 

Znajdowanie identyfikatora strumienia

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa użyj menu, aby wybrać odpowiednią usługę.
 3. Kliknij Strumienie danych, a potem otwórz odpowiedni strumień danych.

Identyfikator strumienia znajduje się po lewej stronie informacji o stanie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false