Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Zasady Google dla firm zewnętrznych

Te zasady obowiązują wszystkie strony zaangażowane w kupowanie reklam Google lub zarządzanie nimi w imieniu klientów.

Najważniejszą cechą reklam Google jest ich wiarygodność. Dlatego chcemy umożliwić reklamodawcom – niezależnie od tego, czy współpracują bezpośrednio z Google czy nie – kontrolowanie skuteczności swoich reklam, jak również działań partnerów zewnętrznych.

Nasze zasady dla firm zewnętrznych obejmują trzy obszary:

Wymagania przejrzystości

Żeby reklamodawcy byli w pełni świadomi korzyści płynących z reklamowania się w Google, muszą mieć dostęp do informacji pozwalających im dokonywać świadomych wyborów. Dlatego wszyscy nasi partnerzy zewnętrzni muszą udostępniać klientom informacje wpływające na te wybory. Oprócz spełnienia wymagań opisanych poniżej, firmy zewnętrzne muszą w rozsądnym zakresie udostępniać klientom inne istotne informacje, jeśli ci o nie poproszą.

Koszt i skuteczność reklam Google

Jeśli warunki korzystania z usługi wymagają wysyłania klientom comiesięcznych raportów skuteczności, musisz w nich uwzględniać informacje o kosztach, kliknięciach i wyświetleniach na poziomie konta reklamowego Google. Informacje o kosztach reklam Google muszą zawierać dokładne sumy pobierane przez Google bez opłat naliczanych przez Ciebie.

Jeśli udostępniasz inne raporty kosztów lub skuteczności wykraczające poza powyższe wymaganie minimalne, muszą one również dotyczyć wyłącznie usług reklamowych Google. Jeśli na przykład udostępniasz klientom dzienne raporty kosztów i skuteczności na poziomie słowa kluczowego we wszystkich sieciach reklamowych, wówczas musisz też udostępniać raporty dziennych kosztów i skuteczności tylko dla słów kluczowych AdWords.

Udostępniane raporty kosztów i skuteczności reklam Google powinny być łatwo dostępne dla klientów, np. przez e-mail albo w Twojej witrynie. Możesz też spełnić to wymaganie, umożliwiając klientom logowanie się bezpośrednio do kont reklamowych Google z dostępem do informacji o kosztach i skuteczności. Zobacz, jak udostępnić konto.

Opłaty serwisowe

Firmy zewnętrzne często pobierają opłaty serwisowe za obsługę oferowanych usług, o czym reklamodawcy powinni być poinformowani. Jeśli naliczasz takie opłaty (oprócz kosztów korzystania z AdWords lub AdWords Express), powiadom o tym swoich klientów. Wymagane minimum to wysłana do nowych klientów przed każdą nową sprzedażą pisemna informacja o takiej opłacie, której wysokość powinna być wyszczególniona na fakturach wystawianych klientom.

Nota informacyjna

Reklamodawca musi wiedzieć, czego może oczekiwać po współpracy z partnerem zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza firm z małymi budżetami, które nie zawsze dysponują wystarczającymi środkami i doświadczeniem. Dlatego wszystkie firmy zewnętrzne obsługujące głównie klientów z małymi i średnimi budżetami muszą udostępniać klientom notę informacyjną „Współpraca z partnerem zewnętrznym”.

Jeśli co najmniej 80% Twoich klientów przeznacza na reklamy w AdWords lub AdWords Express nie więcej niż 1000 USD miesięcznie (lub równowartość w walucie lokalnej), musisz udostępniać tę notę informacyjną wszystkim swoim klientom, którzy kupują u Ciebie reklamy AdWords lub AdWords Express. Najlepiej umieścić link do tych informacji w widocznym miejscu w witrynie. Może to być stopka strony głównej, pulpit raportów dla reklamodawców, sekcja reklamowa lub sekcja produktów i usług w Twojej witrynie. W przypadku nowych lub powracających klientów możesz wysyłać treść noty informacyjnej e-mailem lub pocztą tradycyjną.

Identyfikatory klienta AdWords lub AdWords Express

Reklamodawcy muszą mieć możliwość bezpośredniego kontaktowania się z Google, jeśli mają wątpliwości dotyczące partnera zewnętrznego. Żebyśmy mogli odpowiednio zbadać sprawę i pomóc reklamodawcy, musisz udostępnić klientom identyfikatory ich kont AdWords lub AdWords Express, kiedy o to poproszą. Więcej informacji o tym, jak znaleźć identyfikator klienta AdWords lub identyfikator klienta AdWords Express.

Niedozwolone praktyki

Fałszywe, mylące lub nierealne twierdzenia i zachowania

Chcemy, by reklamodawcy świadomie wybierali partnerów zewnętrznych, a to znaczy, że opis Twojej firmy musi być szczery i zgodny z prawdą; musisz określić swoją ofertę, wszelkie związane z nią opłaty oraz na co reklamodawca może liczyć, decydując się na współpracę z Tobą. Nie składaj zapewnień, które są fałszywe, mylące lub nierealne.

Przykłady:

 • fałszywe zapewnienia o powiązaniu z Google;
 • gwarantowanie najwyższych miejsc docelowych w Google;
 • zapewnianie, że reklamy będą wyświetlane w wyszukiwarce Google przez cały czas;
 • przedstawianie bezpłatnych usług Google jako usług odpłatnych;
 • fałszywe przedstawianie metod naliczania kosztów AdWords;
 • oferowanie nieograniczonej liczby kliknięć.

Nękanie, znieważanie lub zachowanie osłabiające zaufanie

Zależy nam, by reklamodawcy otrzymywali od partnerów zewnętrznych najwyższy poziom obsługi, taki, na jaki mogą liczyć we współpracy bezpośrednio z Google. Dlatego nie tolerujemy nękania, znieważania ani zachowań osłabiających zaufanie zarówno w stosunku do potencjalnych, jak i aktualnych klientów.

Przykłady:

 • uporczywe nękanie potencjalnych klientów telefonicznymi ofertami współpracy;
 • wywieranie nadmiernej presji na reklamodawców, żeby zarejestrowali się lub nie rezygnowali z usług agencji;
 • zaliczanie egzaminów Google przez innych w Twoim imieniu;
 • wyłudzanie danych (phishing);
 • oferowanie kuponów AdWords w zamian za opłatę.

Wymagania konfiguracji kontaAccount setup requirements

Oddzielne konta dla każdego reklamodawcy

Oddzielne konta dla każdego reklamodawcy to podstawowy warunek, dzięki któremu może być obliczany Wynik Jakości AdWords. Głównym elementem Wyniku Jakości AdWords jest historia konta, dlatego umieszczenie kilku reklamodawców na jednym koncie skutkuje wynikami, które nie są miarodajne dla żadnego z nich. Wyświetlamy też tylko po jednej reklamie z konta dla danego słowa kluczowego, jeśli więc na jednym koncie jest kilku reklamodawców, ich reklamy nie są wyświetlane równomiernie ani sprawiedliwie. Z tych powodów wymagamy, by każdy zarządzany przez Ciebie reklamodawca miał oddzielne konto reklamowe.

Informacje o naszych zasadach

Musisz znać zasady Google dla firm zewnętrznych i śledzić ich aktualizacje. Jeśli uznamy, że je naruszasz, możemy przeprowadzić szczegółową kontrolę Twoich praktyk i poprosić o podjęcie działań korygujących. Jeśli naruszenia będą się powtarzały lub będą szczególnie poważne, możemy zablokować Ci możliwość wyświetlania reklam w naszych usługach i powiadomić o tym Twoich klientów.

Te zasady stanowią uzupełnienie wszelkich dotychczasowych zasad i warunków, które mogą dotyczyć firm zewnętrznych, w tym wymienionych poniżej:

Co możesz zrobić

Oto, co możesz zrobić, jeśli Twoja witryna bądź aplikacja zostały zawieszone z powodu naruszenia zasad przez partnerów zewnętrznych.

Naruszenia zasad przez partnerów zewnętrznych
 1. Zapoznaj się z powyższymi zasadami, aby dowiedzieć się, jakie działania są niedozwolone. Oto częste przyczyny zawieszania witryn:
  • Fałszywe zapewnienia o uczestnictwie w programie Google dla firm zewnętrznych, np. Google Partners. Może to obejmować hosting treści zwierających takie zapewnienia lub prezentowanie logo zewnętrznego programu Google bez uprawnienia.
  • Gwarantowanie najwyższej pozycji reklamy w Google lub sprzedawanie nieograniczonych kliknięć w witrynie.
 2. Usuń te treści ze swojej witryny. Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić witryny, niestety nie będziemy mogli wyświetlać kierujących do niej reklam.
 3. Prześlij witrynę do ponownego sprawdzenia. Jeśli po sprawdzeniu stwierdzimy, że witryna nie narusza już wskazanych zasad, zatwierdzimy powiązane z nią reklamy do ponownego wyświetlania. Jeśli Twoje reklamy nadal są odrzucone, dowiedz się, jak ponownie przesłać reklamy do zatwierdzenia.
Poproś o sprawdzenie witryny

Jeśli uważasz, że reklama została odrzucona bezpodstawnie, poproś o jej sprawdzenie, wypełniając formularz Pytania o odrzucone reklamy i zasady.

Jakie są konsekwencje naruszenia zasad

 • Weryfikacja przestrzegania zasad: w każdej chwili możemy sprawdzić, czy Twoja firma postępuje zgodnie z zasadami dla firm zewnętrznych. Jeśli poprosimy Cię o informacje związane z przestrzeganiem zasad, musisz odpowiedzieć w wyznaczonym terminie oraz szybko podjąć działania korygujące, aby zachować zgodność z naszymi zasadami. Aby sprawdzić, czy Twoja firma przestrzega naszych zasad, możemy też skontaktować się z Twoimi klientami.
 • Powiadomienie o nieprzestrzeganiu zasad: jeśli uznamy, że naruszasz zasady dla firm zewnętrznych, w większości przypadków skontaktujemy się z Tobą, by nakazać podjęcie działań korygujących. Jeśli nie wprowadzisz wymaganych zmian w podanym przez nas terminie, możemy podjąć odpowiednie działania, aby je wyegzekwować. W przypadkach poważnych lub notorycznych naruszeń możemy podjąć działania natychmiast i bez uprzedzenia.
 • Zawieszenie udziału w programie dla firm zewnętrznych: Twój udział w programach Google dla firm zewnętrznych, np. Google Partners czy Premier SMB Partners, zależy od przestrzegania zasad dla firm zewnętrznych. Jeśli je naruszysz albo nie pozwolisz nam na weryfikację Twoich działań pod względem ich zgodności z naszymi zasadami, możemy ograniczyć lub zawiesić Twój udział w tych programach.
 • Wyłączenie domeny: jeśli naruszasz zasady dla firm zewnętrznych, możemy zawiesić witryny reklamujące Twoje usługi. Oznacza to, że dana witryna nie może być promowana w sieci reklamowej Google do czasu wyeliminowania problemu.
 • Zawieszenie konta reklamowego: w przypadku poważnego naruszenia zasad możemy zawiesić Twoje konta reklamowe Google. W razie powtarzających się lub szczególnie poważnych naruszeń Twoje konta reklamowe Google mogą zostać całkowicie wyłączone, a Ty nie będziesz mieć możliwości dalszego wyświetlania reklam w Google. Możemy też skontaktować się z Twoimi klientami, aby ich o tym powiadomić.
 

Zgłoś naruszenie zasad przez firmę zewnętrzną

Uważasz, że partner zewnętrzny narusza te zasady? Powiadom nas:
Zgłoś naruszenie zasad przez firmę zewnętrzną
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?