Piltreklaamide nõuded

Piltreklaamid lisavad reklaamile kujutise ja on saadaval eri mõõtmetes. Piltreklaamidele kehtivad standardsed AdWordsi eeskirjad ja alltoodud nõuded. Arvestage, et need nõuded kehtivad ka kujutise ülekattega reklaamidele ja HTML5-reklaamidele.

Animatsioonid piltreklaamides

Järgmine pole lubatud.

Üle 30 sekundi kestvad animatsioonid

Märkus. Lühemaid animatsioone võib esitada tsüklina või korduvalt, kuid need peavad peatuma 30 sekundi möödudes.

Vaadake, kuidas parandada tagasilükatud reklaami või laiendit. Kui te ei saa kujutist muuta nii, et see vastaks nõuetele, laadige üles teine kujutis, mis järgib eeskirju.

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised AdWordsi eeskirjad on piltreklaamide puhul eriti asjakohased ja seotud sageli tagasilükkamisega. Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Pildikvaliteet

Kõik reklaamides kasutatud pildid peavad järgima teatud kvaliteedistandardeid. Pildi paigutus peab järgima AdWordsi standardeid ja pildi ei tohi olla hägune. Lisateavet vaadake pildikvaliteedi eeskirjadest.

Asjakohatus

Kogu teave peaks olema reklaamitava suhtes asjakohane. Näiteks kõik esitatud reklaami väljad peavad esindama sama reklaamijat ja olema reklaamitava toote suhtes asjakohased. Lisateavet leiate eeskirjade jaotisest Asjakohatus.

Eksitav sisu

Kogu teave peab olema täpne ja kirjeldama reklaamitavat toodet/teenust. Lisateavet vaadake eksitava sisu eeskirjadest. Piltreklaamid ei või sisaldada kujutisi, mis meenutavad saidi hoiatusi või veateateid, ja kujutis ei tohi jätta muljet, et tegemist on rohkem kui ühe reklaamiga.

Seksuaalne sisu

Kasutajate jaoks reklaamide asjakohasuse ja turvalisuse tagamiseks piirab Google teatud juhtudel täiskasvanutele mõeldud sisu kasutamist. Lisateavet vaadake seksuaalse sisu eeskirjadest. Piltreklaamid ei tohi sisaldada täiskasvanutele suunatud sisu.
Kas see artikkel oli abiks?
Kuidas saame seda täiustada?