Chính sách dành cho bên thứ ba của Google AdWords - Báo cáo vi phạm

Hãy sử dụng biểu mẫu này để báo cáo vi phạm chính sách dành cho bên thứ ba của Google. 


Hãy nhớ bao gồm mọi thông tin hỗ trợ được yêu cầu trong biểu mẫu. Thông tin này giúp chúng tôi xác định và giải quyết các vi phạm nhanh hơn. Không bao gồm bất kỳ thông tin bí mật hoặc thông tin nhạy cảm nào về bạn hoặc bên thứ ba.


Các định dạng được chấp nhận cho các tài liệu hỗ trợ: PDF, DOC, DOCX, JPEG, JPG, GIF, TIF, TIFF

Cho chúng tôi biết về bạn.

Mối quan hệ của bạn với bên thứ ba *
Câu nào mô tả đúng nhất mối quan hệ của bạn với bên thứ ba?
Tìm hiểu cách tìm ID khách hàng của bạn. Nếu bạn không có quyền truy cập vào tài khoản của mình, hãy hỏi người quản lý tài khoản để biết ID khách hàng AdWords của bạn.
Bổ sung thêm
Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong một số trường hợp, việc chia sẻ trang web và/hoặc ID khách hàng AdWords của bạn với bên thứ ba có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin này nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy.

Giúp chúng tôi xác định bên thứ ba vi phạm của AdWords.

Bổ sung thêm
Bổ sung thêm
Họ có phải là Đối tác của Google không? *

Cho chúng tôi biết về vi phạm Chính sách dành cho bên thứ ba của Google.

Đọc kỹ và chọn tất cả lựa chọn phù hợp. Mô tả từng vi phạm càng chi tiết càng tốt bằng cách bao gồm thông tin cụ thể chẳng hạn như khi nào và làm cách nào bạn biết về vi phạm, ví dụ: thông qua cuộc trò chuyện điện thoại, email, trang web của bên thứ ba, v.v.
Chọn tất cả tùy chọn phù hợp
Tối thiểu, bên thứ ba phải cung cấp cho khách hàng dữ liệu hàng tháng về chi phí, số nhấp chuột và số lần hiển thị AdWords ở cấp tài khoản.

Vui lòng tải lên một trong các nội dung sau:

  • Hóa đơn thanh toán cho các dịch vụ thể hiện rõ tên của bên thứ ba và khách hàng
  • Bản sao báo cáo nhận được từ bên thứ ba
  • Mọi thông tin liên lạc khác xác định rằng bên thứ ba đã quản lý tài khoản AdWords (hoặc tài khoản của khách hàng)
  • Bất kỳ tài liệu nào khác có thể cho thấy hành vi vi phạm chính sách dành cho bên thứ ba của Google
Chọn tất cả tùy chọn phù hợp
Nếu ai đó nói họ đến từ Google, hãy hỏi tên của họ và yêu cầu gửi email cho bạn từ địa chỉ email Google.com.vn của họ.
Chọn tất cả tùy chọn phù hợp
Bên thứ ba phải trình bày chính xác sản phẩm của Google. Ví dụ: không thể đảm bảo các vị trí quảng cáo cố định hoặc cụ thể trên các trang kết quả tìm kiếm của Google.com.vn bởi vì vị trí quảng cáo được xác định bởi một phiên đấu giá và thay đổi động với mọi tìm kiếm mới.
Chọn tất cả tùy chọn phù hợp
Chọn tất cả tùy chọn phù hợp
Chọn tất cả tùy chọn phù hợp
Bạn đã thấy hành vi vi phạm ở đâu?
Vui lòng nêu chi tiết nhất có thể.
Nội dung khiếu nại của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba vi phạm của AdWords. Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào khác trừ khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy ở trên. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn qua email để biết thêm thông tin.
* Trường bắt buộc
Một số thông tin tài khoản và hệ thống sẽ được gửi đến Google. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để giúp xử lý các vấn đề kỹ thuật và cải thiện dịch vụ theo Chính sách bảo mậtĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin thêm